לא יינקטו צעדי אכיפה נגד תאגידים שיעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעים דיגיטליים

כך קבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והבהיר כי ההודעה תעמוד בתוקף כל עוד מתקיימות הגבלות פעילות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"בנסיבות העניין, במענה לפניות שהגיעו לרשות, ובשים לב למצב המורכב שבו מדינת ישראל מצויה במסגרתו נפגעים לקוחות קיימים של התאגידים הבנקאיים בתחום הייעוץ הפנסיוני, יובהר כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו. זאת, בין היתר, נוכח חובות האמון והזהירות המוטלות על הבנקים, וכן החובה להעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך על ידי הבנקים ללקוחות הקיימים, בהתאם להוראות חוק הייעוץ הפנסיוני".

כך הודיע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת בעמדה סופית שפרסם השבוע. הרשות מבהירה, כי ההודעה תעמוד בתוקף כל עוד מתקיימות הגבלות פעילות מכוח הוראת השעה בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, או חקיקה אחרת שתחליף אותה, ובתנאי שלא ניתנה הוראה אחרת על ידי הרשות. לפני כחודש פרסם הממונה טיוטה בנושא, והשבוע כאמור פרסם את עמדתו הסופית.

ד"ר משה ברקת | צילום: אוראל כהן

עוד מוסבר בנייר העמדה כי לאחרונה התקבלו ברשות פניות של תאגידים בנקאיים בבקשה לאפשר לקיים ייעוץ פנסיוני שלא בסניפי בנק. זאת, נוכח התפשטות נגיף הקורונה ובכלל זה ההגבלות על התנועה במרחב הציבורי, הפוגעות ביכולות של תאגידים בנקאיים לקיים פגישות ייעוץ פרונטאליות, וזאת בניגוד לחוק הקיים.

ייעוץ בתקופת משבר

עמדת הממונה נדרשה לתזכיר חוק שפרסם משרד האוצר ב-9 ביולי 2020, תזכיר חוק שישולב במסגרת חוק ההסדרים, בו הוצע לתקן את סעיף 11(ה) לחוק הייעוץ הפנסיוני, כך שיתאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי. זאת כדי לאפשר ללקוחותיהם ליהנות מייעוץ פנסיוני, במיוחד בתקופת משבר הקורונה, בה עובדים רבים במשק יצאו לחופשה ללא תשלום, צומצמה או הסתיימה העסקתם ובעקבות זאת ההפקדות בגין עובדים אלו הופסקו או צומצמו. זאת, בדומה לייעוץ שבאפשרותם של בעלי רישיון שאינם תאגידים בנקאיים להעניק ייעוץ פנסיוני שלא בסניפי הבנק לפי החוק האמור".

ברשות שוק ההון מוסיפים בנייר העמדה, כי טרם פרסום התזכיר נעשה ניסיון לקדם תקנות שעת חירום, אשר יאפשרו באופן זמני לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email