לא כל פגיעה מרכב תחשב כתאונת דרכים

האם דלת צד ברכב מסחרי שנסגרת על ידו של הנהג בזמן שהוא עומד מחוץ לרכב מהווה תאונת דרכים?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לפני מספר ימים במסגרת דיון על נושא תאונות דרכים והגדרתן הועלתה טענה מופשטת לפיה אם אדם נפגע מרכב הרי שעסקינן בתאונת דרכים, אלא שלא כך הם פני הדברים. הגדרת תאונת דרכים היא מורכבת מסובכת וכמויות רבות של דיו מצאו עצמם תחת עט השופטים בפסקי דין ארוכים שניסו להסביר במקרים שהונחו בפני בתי המשפט, האם מדובר על תאונת דרכים אם לאו. לכן, השבוע בחרתי להביא מקרה נוסף אשר דומה לעניין עליו סיפרתי בעבר.

בבית משפט השלום ברחובות עלתה סוגיה מעניינת, האם אדם אשר פתח את דלת הצד ברכב מסחרי כדי להכניס לתוכו תיק ובעודו עושה כן נסגרה דלת הרכב על ידו, האם מדובר על תאונת דרכים כהגדרת החוק?.

יש לבחון את השימוש הרלוונטי והאם הוא במתחם זמן השימוש, ולאחר מכן לבחון האם מדובר על פעולה שנכללת בהגדרת "שימוש ברכב". צילום: shutterstock

חברת הביטוח התנערה מחבותה והבהירה מפורשות כי אין מדובר בתאונת דרכים ועל כך התגלגלה התביעה לבית המשפט, כאשר אין עוררין ביחס לעובדה לפיה המבוטח יצא מהרכב, פתח את דלת הצד, הניח את התיק ציוד, והדלת נטרקה על ידו הימנית.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע את ההגדרה של המונח 'תאונת דרכים': "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה" ואת ההגדרה של המונח 'שימוש ברכב מנועי': "נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד".

מבחן החיוניות

הצדדים לדיון הפנו להלכה לפיה קיימים שני שלבים של בחינת האירוע. תחילה יש לבחון את השימוש הלרוונטי והאם הוא במתחם זמן השימוש, ולאחר מכן לבחון האם מדובר על פעולה שנכללת בהגדרת "שימוש ברכב" כמתואר לעיל.

בית המשפט מתייחס להלכת פלוני אשר נדונה בבית המשפט העליון בדבר אותו אדם שהגיע לנמל התעופה, החנה את רכבו ויצא ממושב הנהג, פנה לדלת המושב האחורי להוציא את המטען האישי שלו, ואז נסגרה דלת המושב האחורי על ידו והוא נפגע. (תקציר המקרה פורסם על ידי הח"מ בגליון ביטוח ופיננסים מספר 739).

בית המשפט סוקר את קביעת השופטת וילנר לפיה הוצאת המטען אינה חיונית לביצוע הירידה מהרכב במובן הפיזי. עמדה אליה הצטרף גם השופט עמית, תוך שהוא מדגיש כי למרות שמדובר על הוצאת מטען ממושב אחורי של הרכב, ולא מתא המטען, לא מדובר על פעולה העומדת במבחן החיוניות הפיזית לכניסה או לירידה מהרכב.

בית המשפט מוסיף כי השופט עמית הבהיר כי יש להבחין בין פתיחה וסגירה של דלת ברכב אשר נועדה לאפשר התחלת נסיעה, אלא שבית המשפט מוסיף כי במקרה דנן, לאור העובדות המוסכמות, הציוד לא הפריע לנסיעה.

מתחם זמן השימוש

לסיכום, לאור הנסיבות ולאור הלכת פלוני, קובע בית המשפט כי התובע החל את השימוש ברכב עם כניסתו לרכב אך פעולה זו פסקה כאשר הוא ירד מהרכב ועמד באופן יציב מחוץ לרכב. בעת שהתובע הלך מסביב לרכב ופתח את דלת הצד כדי להכניס את תיקו. בזמן זה, מאז עמד התובע באופן יציב מחוץ לרכב לאחר שירד ממנו, ספק אם התובע היה בתוך מתחם זמן השימוש ברכב.

בית המשפט מוסיף ומדגיש כי גם אם תועלה הטענה כי התובע נחשב כמצוי במתחם זמן השימוש ברכב, בין היתר, לנוכח העובדה כי דלת הנהג נותרה פתוחה, עדיין אין בכך כדי לסייע לאור העובדה כי פעולות האמורות לא בוצעו לצורך תחבורתי (שימוש ברכב"), שכן התובע חיפש מקום מתאים לתיק ובחר שלא להתחיל בנסיעה כאשר התיק במושב לידו. 

בית המשפט מגיע למסקנה כי הכנסת התיק לחלק האחורי של הרכב לא היתה חיונית לצורך הנסיעה וכמובן לא מדובר על פעולה אינטגרלית לנסיעה ומשכך אין מדובר על תאונה הנכנסת להגדרת "תאונת דרכים". 

בשלב פרסום העיתון לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email