לא מכסה הטעיות וזיופים: כל מה שצריך לדעת על פוליסת אחריות מקצועית

אחריות עצומה מונעת על כתפי הסוכנים ובעקבות כך קיימת הפוליסה החשובה הזו. עו"ד ג'ון גבע מסביר מה כוללת הפוליסה ובאילו מקרים קיים הכיסוי הביטוחי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית היא פוליסה חשובה ביותר, בפרט לעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס וכמובן – סוכני הביטוח. החשיבות בקיומה של פוליסה מסוג זה נובעת מהאחריות העצומה המונחת על כתפי גורמים מקצועיים אלה, והנזק הכבד שעלול להיגרם ללקוחותיהם כתוצאה מפעולות שגויות.

לפיכך, פוליסה זו מהווה רשת ביטחון למקרים שבהם סוכני הביטוח, המבוטחים בפוליסה, העניקו שירות, ייעוץ או טיפול רשלני ללקוחותיהם, במסגרת תפקידם, וכתוצאה מאותן פעולות נגרמו נזקים ללקוחות.

הכיסוי הביטוחי בפוליסה כפוף לתנאים שונים | צילום: shutterstock

עם זאת, הכיסוי הביטוחי בפוליסה זו כפוף לתנאים שונים, ובין היתר, לכך שאותן פעולות נעשו בתום לב כפי שיבואר להלן. בפוליסת האחריות המקצועית שמוצעת לחברי לשכת סוכני הביטוח נקבע מקרה הביטוח כך: "הפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב, שמקורו במעשה רשלנות, בטעות או בהשמטה, שנעשו או שנטען שנעשו על ידי המבוטח, במסגרת עיסוקו של המבוטח, כמוגדר לעיל, ובתנאי מפורש שאירע תוך תקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי, כמוגדר ברשימה".

מספר רכיבים

עינינו הרואות כי מקרה הביטוח מורכב מכמה רכיבים, וביניהם הפרת החובה המקצועית כלפי הלקוח בתום לב, כתוצאה מרשלנות, טעות או השמטה, שנעשו במהלך עיסוקו של הסוכן, ובכפוף לכך שהפרת החובה נעשתה בתוך תקופת הביטוח המוגדרת ברשימה.

ויודגש, מעשה או מחדל שנעשו על ידי סוכן הביטוח במתכוון, כגון הטעיה, זיוף או אפילו 'קומבינה' בשיתוף עם הלקוח (למשל הסתרת מידע מהותי מחברת הביטוח), שומטים את הבסיס תחת הכיסוי הביטוחי. על כן, ככל שתוגש תביעה משפטית כנגד סוכן הביטוח בגין נזק שאירע כתוצאה מאותו מעשה מכוון, הרי שהלכה למעשה לא התרחש מקרה ביטוח ופוליסת האחריות המקצועית לא תחול.

משכך, ומעבר לחובות הרגולטוריות החלות על סוכני הביטוח מכוח הוראות הדין, כגון החובה לפעול בנאמנות ובזהירות כלפי הלקוחות (חובות שהפרתן עשויה אף לגרור סנקציות), הרי שבפעולות מכוונות, להבדיל מפעולות שנעשות בתום לב, חושפים עצמם סוכני הביטוח להליכים משפטיים ללא רשת הביטחון מסוג פוליסת האחריות המקצועית.

גם בתי המשפט, בערכאות שונות כולל בית המשפט העליון, התייחסו לאחריותו המקצועית של סוכן הביטוח ולהפרדה בין פעילות מכוונת, שאינה מכוסה בפוליסת האחריות המקצועית, לבין פעילות שנעשית בתום לב, בטעות וכיו"ב. יש לשים לב, כי גם מי שמשתף פעולה עלול למצוא עצמו ללא כיסוי ביטוחי.

הכותב הוא יועץ משפטי למחוזות ת"א והמרכז, השרון וירושלים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email