לבקשת הלשכה – הרשות דחתה בחודש את הדיווח השנתי של בעלי רישיון תאגיד

לשכת סוכני הביטוח פעלה מול רשות שוק ההון לדחיית הדיווחים על תשלומי עמלות עד ה-30.5. עו"ד יניב מאיר: "במקביל, בימים אלו בוחנת הלשכה הצעות מחיר לחידוש/הנפקת כרטיס חכם לחברי הלשכה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות פניית עו"ד יניב מאיר, היועץ המשפטי של הלשכה, אל רשות שוק ההון, בבקשה לדחות את מועד הדיווח הקבוע של סוכנים בעלי רישיון תאגיד, נענתה הרשות כך שניתן יהיה להעביר את הדיווח עבור שנת 2021 עד ה-30.5.2022.

עו"ד מאיר מבהיר את ההוראות בחוזר:

"(1) בהתאם להוראות חוזר "דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד" (מיום 2.4.2017) חלה חובה על בעל רישיון תאגיד להעביר דיווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות"), אחת לשנה, בכל הנוגע לפירוט פרטי תאגיד ורשימת בעלי רישיון יחיד ומתמחים המועסקים בתאגיד וכמו כן, פירוט העמלות שבמהלך תקופת הדיווח נרשמה זכאות בשלהן במערכות הסוכנות, לרבות לסוכנויות משנה (ובשים לב לנספח הרלוונטי בקובץ הדיווח).

יניב מאיר ׀ צילום: באדיבות מגדל

(2) כידוע, הדיווח מתבצע תוך שימוש ב"כרטיס החכם" ובאמצעות מודול הדיווחים ב"פורטל אותות". בהקשר זה, אבקש להסב את תשומת ליבכם כי ייתכן ותוקפו של "הכרטיס החכם" שברשותכם באמצעותו נהגתם לדווח מידי שנה עומד לפוג בתקופה הקרוב, על כן – מוצע להיערך לכך בהתאם.

לאור האמור, ובמטרה להימנע מאיחור בדיווח בהתאם להוראות, פנה הח"מ לרשות בבקשה לדחות את מועד הדיווח הקבוע בהוראות וזו נאותה להיענות בחיוב ולאשר דחייה של חודש במועד הדיווח כך שניתן יהיה להעביר את הדיווח עבור שנת 2021 עד ולא יאוחר מיום 30.5.2022.

במקביל, בימים אלו, הלשכה בוחנת הצעות מחיר לחידוש/הנפקת "כרטיס חכם" לחברי הלשכה. פרטים נוספים יפורסמו במהלך השבוע הקרוב.

(3) עוד אבקש להסב את תשומת ליבכם כי יש לשלוח דיווח על זכאות בגין עמלות כאמור גם אם לא נרשמה זכאות בשלהן במערכות סוכנות הביטוח בשנת הדיווח (כלומר, יש לדווח "0")".

באיגרת לסוכנים צורפה חוברת הוראות טכניות באשר לאופן הדיווח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email