לגזור ולפעול: עדכוני רגולציה מומלצים לתחילת השבוע הבא

בראשית השבוע הבא יכנס לתוקפו תיקון לחוזר הצירוף. עו"ד עדי בן אברהם עם כל מה שצריך לדעת בנושא, וגם על השינויים במערכת הסוכנים והיועצים החדשה של הרשות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סוכנות וסוכנים יקרים, ביום ראשון יכנס לתוקפו תיקון לחוזר הצירוף אשר יאפשר תסריט פעולה חדש לטובת ציבור המבוטחים. הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, העביר מהלך שלטעמי הוא מבורך לטובת ציבור המבוטחים בישראל. הוא תיקן את חוזר הצירוף כך שבעת תחלוף וכאשר המבוטח סימן כי חברת הביטוח תהא זו אשר תבטל את הפוליסה הישנה, הרי שכעת הנטל לבצע את הביטול מונח על כתפיה של חברת הביטוח החדשה ולסד זמנים באופן שבו אם היא לא תפעל בזמן, היא תידרש להשיב למבוטח את העלות אשר שילם המבוטח בגין הפוליסה הישנה מהמועד בו נדרש הביטול שלא התרחש.

כפל הביטוח במישור היחסים שבין מבוטח לבין חברת הביטוח הוא נושא כאוב שלרוב מסתיים בעוגמת נפש של המבוטח שמרגיש שגבו ממנו ביתר סתם כך. חשוב לזכור, כפי שאמרתי לא פעם: האמירה "כפל ביטוח" איננה מילת גנאי ויחד עם זאת עדיין צריך לבחון כל כיסוי ואת הצורך שלו למול המבוטח. ציין השבוע המאסדר, ברקת, בדבריו את הצורך בשימוש באזמל מנתחים ולא בסכין קצבים ואני חושב שזה בדיוק הדימוי הנכון אשר מחזק את הצורך בסוכן הביטוח, כאיש המקצוע אשר ידע לאבחן בצורה מקצועית את הכיסויים הביטוחיים הדרושים לכל מבוטח על פי הצרכים האישיים שלו, לרבות במצבים בהם נדרש כפל ביטוח.

לעיתים כפל ביטוח נוצר עקב תקלות בירוקרטיות | צילום: shutterstock
הביטול האפשרי

אלא שלעיתים כפל ביטוח נוצר עקב תקלות בירוקרטיות, כך למשל, החליט המבוטח לבטל פוליסת ביטוח עקב רכישת פוליסת ביטוח אחרת. הוא פונה לחברת הביטוח הקודמת מבקש לבטל את הפוליסה אך בפועל הביטול לא מתבצע והוא משלם כפול על אותו כיסוי, או כיסוי דומה, וסובל מהוצאה לא מתוכננת.

אופן הביטול האפשרי בתחלוף: ביטול עצמי שהלקוח לוקח על עצמו לפעול לביטול הפוליסה הקיימת; ביטול על ידי סוכן ביטוח; ביטול על ידי חברת הביטוח.

די אם נזכיר כי ישנם מקרים בהם המבוטח קבע שהוא יפעל לבטל את הפוליסה הקודמת אך הוא שכח, עד שנזכר כי יש לו כפל כיסויים. הוא מגיע לסוכן הביטוח בטענה לכאורה לתשלום כפול, ומגלה כי בטופס הצירוף הוא ביקש לבטל בעצמו ופשוט שכח, דבר שמעביר את הטענה למסלול של: "אתה הסוכן שלי, תנסה לעשות משהו כדי שיחזירו לי את הכסף…", ושוב המשימה חוזרת לכתפיו של סוכן הביטוח.

לנוחיותכם נוסח הסעיף המעודכן בחוזר הצירוף עם "עקוב אחר שינויים" באדיבות רשות שוק ההון: "בטרם כריתת חוזה ביטוח, חברת ביטוח או סוכן ביטוח יבררו עם המועמד לביטוח אם ברצונו לבטל את הפוליסה המקורית ואם הוא מעוניין שבקשת הביטול תישלח באמצעות חברת הביטוח או סוכן הביטוח. השיב המועמד לביטוח כי הוא מעוניין לבטל את הפוליסה המקורית וכי הוא מעוניין שבקשת הביטול תישלח באמצעות חברת הביטוח, תחתים חברת הביטוח או סוכן הביטוח את המועמד לביטוח על בקשת ביטול, בהתאם לנוסח המצורף בנספח ג', חברת הביטוח תשלח את בקשת הביטול אל החברה המבטחת בפוליסה המקורית אחרי צירופו של המבוטח לביטוח, תתעד את השליחה ותמסור למבוטח העתק מהבקשה. קיבלה חברת הביטוח המבטחת בפוליסה המקורית הודעה כאמור, תאשר החברה את קבלת הבקשה בהודעה חוזרת לכתובת ממנה נשלחה הבקשה ותפעל לביטול הפוליסה. לא פעלה חברת הביטוח החדשה בהתאם לאחת או יותר מהפעולות האמורות לעיל, תשלם למועמד לביטוח את דמי הביטוח ששילם לחברת הביטוח המבטחת בפוליסה המקורית ממועד בקשת הביטול. אירע מקרה ביטוח לפי הפוליסה המקורית בה תגמולי הביטוח הם מסוג פיצוי, לאחר המועד בו היה על חברת הביטוח החדשה לשלוח את בקשת הביטול למבטחת המקורית, לא תהיה חייבת חברת הביטוח החדשה לשלם את דמי הביטוח האמורים".

מוצע לבחון ולשקול להציע ללקוח לעשות שימוש בהטבה שניתנה לו על ידי רשות שוק ההון על מנת למנוע גבייה כפולה של דמי ביטוח. כאמור התיקון בתוקף החל מיום 1.11.20.  

ביניים:
מערכת סוכנים ויועצים

בנוסף, השבוע עלתה לאוויר מערכת סוכנים ויועצים של רשות שוק ההון, במטרה להנגיש ולשפר את השירות לסוכני הביטוח. כפועל יוצא מכך חלו שינויים בהסדרי הכניסה והפעילות מול מחלקת רישוי סוכנים ויועצים. הקישור למערכת: https://hon.force.com/honagents

שימו לב כי הפניות לרשות באמצעות המייל ינותבו לאתר החדש, ויתכן שלא תקבלו מענה ממיילים אלו, אלא אך ורק דרך פניה מסודרת באתר החדש.

בין היתר נאמר באתר החדש של המחלקה ברשות ביחס לרישוי מתמחים ומאמנים כדלקמן: "יש להגיש את הבקשות השונות, בין היתר, רישום מאמן, תחילת התמחות, סיום התמחות, בקשת רישיון, המרת רישיון, פטור וכל בקשה אחרת למחלקה, באמצעות מערכת רישוי סוכנים ויועצים החדשה. יובהר כי כל בקשה הנוגעת לנושא התמחות, תוגש על ידי המאמן בלבד, באמצעות המערכת המקוונת.

מוצע שכל אחד יכנס לאתר דרך הקישור לעיל ויבחן האם יש לו את הסיסמה דרך אתר "ממשל זמין" על מנת שתוכלו לתקשר בקלות דרך האתר ולשמור על קשר מול רשות שוק ההון.

"סוכן מקצוען לומד כל הזמן".

הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email