להחיל הגנה על כלל מוצרי החיסכון הפנסיוני

לאור הודעת משרד האוצר המתכוון להפסיק את סבסוד אג"ח המיועדות, מציע יו"ר הוועדה הפנסיונית להחיל הגנה על החוסך גם במהלך החיסכון וגם בעת פרישה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

התבשרנו באמצעות התקשורת כי משרד האוצר מתכוון להפסיק את הסובסידיה לאג"ח המיועדות. במקומן מבקש משרד האוצר לפצות את החוסך בנקודת הפרישה אם התשואה תהיה נמוכה מהריבית הניתנת היום באג"ח המיועדות של 4.86%, וזאת כמובן רק עד 30% מהצבירה.

במצב הנוכחי, ההשפעה של אג"ח מיועדות על גידול החוב הממשלתי, תכריע את הכף והממשלה תתקשה להמשיך ולהנפיק אג"ח מיועדות. לכן הפסקת הסובסידיה היא צעד שבהחלט יכול להיטיב עם הכלכלה הישראלית ולשפר את מאזן החוב של מדינת ישראל.

סו"ב אייל פז | צילום: באדיבות המצולם

 

יחד עם זאת, ישנה התעלמות מהיבטים נוספים הקשורים לפעולה זו ועל כן יש לכרוך שינוי זה במספר צעדים אשר יאפשרו הרחבת הכלכלה הישראלית מחד, ושמירה על האזרחים שיוצאים לפנסיה מאידך.

הפסקת הסובסידיה למעשה תאפשר לגופים המוסדיים להפנות 30% מהכספים הצבורים לשוק ההון. מן הראוי יהיה לחייב את הגופים המוסדיים המנהלים את כספנו כי הכספים הללו יופנו להשקעה ארוכת טווח בתשתיות ובפרויקטים לאומים במדינת ישראל ואף במיזמי טכנולוגיה ישראלים ולא יצאו להשקעות בחו"ל. בצורה זו נשאיר את ההון של החוסכים להשקעות בארץ שיתרום לצמיחת כלכלת המדינה ולרווחת אזרחי ישראל.

אי וודאות

בנוסף, המצב כיום בו היוצא לפרישה נהנה רק מ־60% מאג"ח מיועדות על הכנסתו, הוא מצב בו עדיין אין פתרון מלא וביתרת ההכנסה צריך הגוף המוסדי להשיג את תשואת המטרה. לכן קיימת תנודתיות בהכנסתו ומכאן לאי וודאות לפנסיונר.

במצב זה 40% הנותרים מושקעים בשוק ההון וצריכים לייצר תשואה שנתית של כ־3.5% על מנת שהכנסתו לא תשחק. משרד האוצר צריך היה ליישם מדיניות לפיה לפורשים תהיה יציבות כמעט מלאה על 100% מהכנסתו. כיום רבים מהגופים המוסדיים משתמשים בפורטפוליו של תיק נכסים מנוהל המייצר "החלקה" של התשואה לטווח ארוך ומאפשר כמעט את אותה תוצאה של האג"ח המיועדות. במקום לבצע הגדלת ההקצאה של אג"ח מיועדות מ־60% ל־100% ניתן להשתמש
בשיטה זו המיושמת ברוב קרנות הפנסיה הגדולות.

כמו כן, מתוך מטרה להגדיל את היציבות לפורש מעבר ל־60% מהכנסתו יש לשקול את הורדת הריבית על האג"ח המיועדות לרמת הריבית התעריפית של 4.26% ובכך להפוך את קצבת הזקנה מקרן הפנסיה לקצבה בטוחה ללא תנודות מעבר לשיעור עליית המדד.

עניין חשוב נוסף שיש לתת את הדעת עליו הינה העובדה כי חלק מהאזרחים אינם נהנים מאותה וודאות שיש לחוסך בקרן הפנסיה. כיום, רבים מהאזרחים חוסכים באמצעות קופות גמל וביטוחי מנהלים אשר אינם מעניקים שום וודאות ואינם מבטיחים יציבות במהלך הפרישה ואף משלמים על כך דמי ניהול גבוהים במהלך חיי הפרישה. יש לזכור כי חלק מהחוסכים מחלקים את החיסכון בין קרן פנסיה ובין ביטוח מנהלים.

על רקע הודעת משרד האוצר כאמור וברוח הגברת התחרות במשק על ידי אחידות במוצרים הפנסיונים והוזלת דמי ניהול, יש להחיל את ההגנה גם במהלך החיסכון וגם בעת פרישה על כלל מוצרי החיסכון הפנסיוני ובכך לאפשר לכל אזרחי מדינת ישראל לקבל יציבות ובטחון בגיל הפרישה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email