"להימנע מהוצאת חוזרי פיקוח שאין בהם נתונים על העלויות הכרוכות ביישומם"

המלצות הוועדה בנושא תפקיד הממשל בעיצוב עתיד ענף הביטוח מתייחסות בין היתר לחינוך פיננסי מגיל צעיר, הפחתת עלויות הרגולציה בענף והכנסת חברות זרות לשוק המקומי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח מייחסת חשיבות רבה, ציבורית ומקצועית כאחת, לפרסום תוכנית רב־שנתית אסטרטגית של רשות שוק ההון, שבה ייפרשו חזון הרשות לענף הביטוח העתידי, ועיקר תוכניותיה, ושתהיה גלויה לציבור. ההנחה מתבססת על ההחלטה שרשות שוק ההון אינה יכולה לייצג או לתת את תשומת הלב המלאה לשני "קצות המקל": גם לדאוג ליציבות חברות הביטוח וגם לדאוג לרווחת המבוטחים. לדעת חברי הוועדה, מדובר במבנה לא נכון של רגולציה, שאינו משרת נאמנה את האינטרס הציבורי ויש בו ניגוד עניינים מובנה.

לכן, יש להקים גוף רגולטורי חדש המשלים את פעילות הפיקוח על הביטוח בכל הקשור לדאגה לציבור המבוטחים, כך שחלוקת האחריות תהיה בין הרגולטור החדש – הרשות להגנת החוסכים שתהיה הגוף המפתח תוכניות ביטוח למען הלקוח, והמפקח על הביטוח, הגוף המפקח על יציבות חברות הביטוח ואיתנותן הפיננסית ועל התנהלותן השקופה, ההוגנת והראויה אל מול ציבור לקוחותיהן.

הפחתת עלויות הרגולציה

הוועדה קוראת לממשלה לפעול בהתאם להחלטתה בעניין הפחתת עלויות הרגולציה בענף הביטוח, ולחייב את רשות שוק ההון לנהוג על פי הנחיות אלה. הוועדה קוראת לממונה על רשות שוק ההון לפעול להפחתת עלויות הרגולציה בענף הביטוח ובכל מקרה להימנע מהוצאת חוזרי פיקוח שאין בהם נתונים על העלויות הכרוכות ביישומם והנמקה מספיקה מדוע ראוי להוציא הוצאה זו לטובת הציבור.

בנוסף, על הממונה לבוא בדברים עם הגופים המפוקחים לפחות אחת לשנה ולתאר בפניהם מראש את רשימת החוזרים הצפויה ומשמעותם הכספית, כדי שיוכלו להכיל את הנדרש בהם ביתר קלות.

אבישי, סלבין, סער, שורר ואברמוביץ

קולו של הלקוח

הוועדה מתייחסת גם לכך שאין פורום בו המבוטחים יכולים להביע את דעתם. בענף הביטוח נשמעים קולותיהם של חברות וסוכני הביטוח אך אין פורום שבו יכול ציבור הלקוחות להשמיע את דבריו. האינטרס הציבורי האמיתי יישמר רק אם הציבור יוכל להשמיע את דעתו על הכיוונים שאליו מתפתח ענף הביטוח, התוכניות המוצגות בו ועל התנהלותו.

מימוש הוראות החלטת הממשלה בדבר חישוב ופרסום הנטל הרגולטורי הצפוי מכל הוראה של הרגולציה, ושל הערכת התועלות הצפויות מהחלת הרגולציה, יאפשר לציבור הרחב להביע דעה מושכלת על כל החלטה כזו, כאשר עלותה בדרך כלל חלה עליו.

קולו של הציבור צריך להישמע לא רק בעת תכנון תוכניות ביטוח חדשות או בעת עריכת תוכנית אסטרטגית לענף הביטוח, אלא גם בקביעת מנגנוני מימוש הזכויות בפוליסות.

הציבור כיום חש אי נוחות רבה באשר להתנהלותן של חברות הביטוח בעת מימוש זכויות, וראוי שיהיה שותף שווה זכויות ופעיל לקביעת מנגנוני הזכאות השונים.

בנוסף, הוועדה ממליצה שחינוך פיננסי יהיה חלק מתוכנית הלימוד של כל תלמידי ישראל. על הממשלה להקציב ולשריין לשם כך תקציב מתאים שייכנס לבסיס התקצוב של משרד החינוך.

פתיחת השוק לתחרות מחו"ל

למען עתידו של ענף הביטוח סבורה הוועדה שיש חשיבות עליונה להזרמת "דם חדש" לענף, ולפתיחתו לתחרות מצד חברות מחו"ל. ענפים אחרים במשק, אשר נפתחו לתחרות מחו"ל, יצאו בדרך כלל נשכרים והפכו יעילים ותחרותיים יותר.

כניסת חברות זרות וכניסת בעלים זרים לחברות הקיימות, יביאו את שוק הביטוח לעידן חדש. לשם כך, אין די בהמתנה פאסיבית למשקיעים זרים והערמת קשיים על כניסתם לשוק הביטוח בארץ. על הממשלה, באמצעות זרועותיה השונות, ליזום ולעודד את כניסתם, בין השאר על ידי הפחתת הרגולציה, המרתיעה את המשקיעים הזרים, הצגת תוכנית אסטרטגית אשר תפחית את חששות המשקיעים ותיצור ביטחון ויציבות, מתן עדיפות לחברות וירטואליות, הפועלות באמצעים דיגיטליים, לכניסה לפעילות בישראל, מבלי שיצטרכו להקים סניפים הפועלים ברישיון מקומי. לשם כך על הרשות לקבוע כללים שקופים ולא מכבידים, אשר יאפשרו לחברות כאלה כניסה קלה ונוחה לשוק המקומי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email