לטובת הגמלאים: הלשכה מקדמת הצעת חוק להגדלת הטבות המס

הצעת החוק שמקודמת, כחלק מהפעילות הפרלמנטרית הענפה של הלשכה, תביא הרבה יותר גמלאים ליהנות מהטבות המס שבסעיף 125 ד(ג) בפקודת מס הכנסה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הלשכה ניסחה הצעת חוק לתיקון סעיף 125ד(ג) לפקודת מס הכנסה (ניכוי מס מריבית בגיל פרישה חובה) אותה תקדם בכנסת באמצעות ח"כ אפרת רייטן (עבודה), יו"ר ועדת העבודה והרווחה בכנסת.

יוזמת הלשכה הגיעה בעקבות המפגש מלפני כחודשיים עם הסתדרות הגימלאים, שם הבטיחו נציגי הלשכה לקדם הטבות עבורם.

לפני כחודש נפגשו ראשי הלשכה עם ח"כ רייטן, שגילתה עניין חיובי בהצעת הלשכה והבטיחה לקדם אותה בחוק ההסדרים, או כהצעת חוק פרטית. סוכם כי הלשכה תנסח את הצעת החוק.

סו"ב אלון דור | צילום: אריאל שנדלמן

השבוע שלח נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק לח"כ רייטן את הנוסח המוצע להצעת החוק ואף הודה לה על רצונה לקדם ולסייע לטובת אוכלוסיית הגימלאים בישראל.

״המועד הקובע״

במרכז הצעת החוק של הלשכה לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי מס מריבית בגיל פרישה חובה), עומדת הגדרת "המועד הקובע" לקבלת ההטבה. על פי סעיף 125ד(ג), שנוסף לפקודה בשנת 2003, ההטבה מגיעה לגימלאים שנולדו עד לשנת 1948, כלומר, שבשנת 2003 מלאו להם 55 שנה ומעלה. הלשכה מציעה שהגדרת "המועד הקובע" המתייחסת לגימלאים שנולדו עד 1948 קיימת תבוטל, ובמקומה יוגדר "מועד הקובע" כ"גיל פרישת חובה" שהיום עומד על 67 שנה הן לגבר והן לאישה.

תיקון האפליה

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב, כי "הטבת מס זו עודכנה בפקודה לפני כ-20 שנה ובחלוף השנים הצטרפו אזרחים נוספים למעגל אוכלוסיית הגימלאים, ואולם, אלו אינם זכאים להנות מהטבת המס לאור המגבלה שבהגדרת "המועד הקובע״. הסעיף בפקודה במתכונתו הנוכחי יוצר עיוות לסייע בידי אוכלוסיות ואפליה בקרב אוכלוסיית הגימלאים בישראל וזאת בשעה שמטרת הסעיף להיטיב עם מבוגרים שהכנסתם קטנה עם הגיעם לגימלאות.

על כן, מוצע לפעול לתיקון העיוות לטובת אוכלוסיית הגימלאים בישראל כך שמגבלת "המועד הקובע" תוסר וכל האזרחים הגימלאים שהגיעו לגיל פרישה חובה, בהתאם לקבוע בחוק גיל פרישה, תשס"ד- 2004 יהיו זכאים להטבת המס העולה מן הסעיף.

סו"ב אלון דור, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה, מוסיף: "מדובר בהטבת מס של 13,800 שקל ליחיד ושל 16,900 שקל לבני זוג מההכנסה מריבית בעת פידיון פקדונות, תכניות חיסכון בנקאיות ופוליסות פרט. לא מפעילות בשוק ההון במניות וכד'.

״במצב כיום, ההטבה ניתנת רק לשכבת גיל מסוימת, כשמאז שחוקקה נוספו גימלאים רבים נוספים שיכולים להנות ממנה. הפנסיונרים של היום אינם עשירים יותר מהפנסיונרים לפני 20 שנה, ולכן ראינו לנכון להביא הצעת חוק שתתקן את המצב הקיים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email