ליברה חברת ביטוח או רק בלון נפוח?

חברת ליברה הגיעה לעולמנו ב־ 2018 עם הצהרה: "לא מה שציפיתם מחברת ביטוח"; סו"ב קובי סוויסה שופך מעט אור על התופעה ומציג את ה"אותיות הקטנות" שליברה לא מספרת
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בשנת 2018 הפציעה לחיינו חברת ביטוח חדשה שמתהדרת בכך שהכל אצלה מושלם לכאורה, בעלות נפלאה, כך בישרו, וללא מגע יד אדם כל מבוטח יקבל את כספו תוך שעות בודדות. ובחוצות העיר הם הצהירו: "לא מה שציפיתם מחברת ביטוח". אז בכדי לשפוך מעט אור על תופעת ליברה יש להבין את "האותיות הקטנות" שהחברה לא מספרת לאותו מבוטח שבשביל שקלים בודדים הולך לעבר הלא נודע.

סו"ב קובי סוויסה

יציבות: ליברה הינה חברת ביטוח חדשה שבה אין כמעט עובדים. למעשה בליברה נכון לדו"ח האחרון עובדים 28 עובדים בלבד מתוכם 30% מנהלים, עובד אחד במוקד התביעות ועובד אחד במוקד השירות – ואם העובד ממערך התביעות העצום חולה? או שצריך שינוי שאותי כלשהו? באמת עובד אחד יספיק לכסות שירות לאלפי קריאות? מערך רזה זה אפילו לא משתווה לסוכנות ביטוח קטנה־בינונית בפריפריה.

פרסום: פרסום על חלוקה ברווחים בשנת 2018, בשנה שעברה נחשפנו כולנו גם לפרסומת מטעה בה ליברה הבטיחה לנו "שותפות ברווחיה". עקב הפרסום הלוקה בחסר ערכתי פנייה שנשלחה לחברה: "למען הסר ספק הגדרה של שותפות הינה: שותפות היא התאגדות משפטית, בין מספר ישויות משפטיות (כגון מספר בני אדם, מספר חברות וכיוצא בזה) המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בערבון מוגבל או אגודה שיתופית".

לאחר עיון באתר החברה באותו העת הופתעתי לגלות כי אין קשר בין ההגדרה המופיע בפרסומת הנ"ל ובין המציאות בפועל מה שמתרחש הוא מעין זיכוי בשם ליברות (כל ליברה שווה שקל לטענת האתר) הדבר דומה יותר למתנה/זיכוי ולא לחלוקה ברווחים. אמנם לאחר תלונה לפניות הציבור של החברה ולרשות השנייה פורסם תקנון מחודש עם נוסחת שותפות, אולם עד עתה אף מבוטח לא נהנה ממנה עקב הפסדי החברה.

ליברה ותכנון מס: כידוע לכם התקשורת מנסה בכל כוחה לקדם את חברת הביטוח וכך באמצעות תקשורת אוהדת מנפחת מציאות שונה לרוב. בכתבה שפורסמה בכלכליסט בתאריך 29.05.2019 דווח כי ליברה הפסידה "רק" 250 אלף שקל, אך מעיון בדוחות הכספיים באופן מעמיק מסתבר שליברה הפסידה ברבעון 2019 את הסכום הנ"ל עקב "הטבת מס" של כמיליון שקל על הפסדים ממקור לא ברור, כלומר בפועל ההפסדים עומדים על 1.25 מיליון שקל. פרט נוסף חשוב הוא הירידה המשמעותית בהוצאות ההנהלה וכלליות שהסתכמו בכ־60 אלף שקל בלבד ברבעון 2019 אל מול 1.5 מיליון שקל לערך ב־2018.

ליברה ומספר הפוליסות: באותה כתבה בעיתון צוטטה מנכ"לית ליברה אתי אלישקוב שלפי דיווחיה גויסו 33 אלף פוליסות – עכשיו אני שואל בהגיון פשוט וקל את השאלה הבאה תרגיל מתמטי פשוט: 33 אלף פוליסות חלקי 22 מיליון שקל פרמיות שווה כ־620 שקל לפוליסה.

לא משנה גם בהיקף פרמיות כפולות המספר נראה לא הגיוני לכאורה אלא אם הגבייה בפועל ולא כללה את העתידי שאכן מספר זה נאמן למציאות. לצערנו לא ניתן לקבל אינדקציה כנה לדיווח זה כי בדו"חות אין דיווח על מספר פוליסות מופקות. בהלצה אציין כי אני מקווה מאוד שהאקטואר בחברה לא החליף באותו יום את עובד התביעות היחיד וטעה בדיווח.

עובדי החברה וזכויותיהם בחברה: עוד עולה מן הדו"חות כי חלק מעובדי החברה מקבלים אחוזים מהבעלות בליברה ואף כאלו שמשמשות כדמויות מפתח. כך לדוגמה חיותה איווניר, סמנכ"ל התביעות ואחראית על פניות הציבור, מחזיקה בבעלות על 100 אלף מניות מהחברה וגם יושבת בדריקטוריון החברה. בנוסף גם צחית אלישר, היועצת המשפטית של החברה והממונה על הציות והאכיפה מחזיקה בהתאמה 200 אלף בשווי מניות.

הכנסות בפועל: חברת ליברה כידוע נתמכת בעיקר על מבטחי משנה כאשר לפי הדוחות כ־70% חוזרות למבטח עבור נטילת הסיכון. מתוך 22 מיליון השקלים מוחזרים ישירות לאותם מבטחים 15 מיליון שקל כאשר מתוך 7 המיליון הנותרים כ־5 מיליון חייב לחזור גם הוא כרזרבות לחברה. כלומר בפועל מתוך 22 מיליון השקלים ההכנסות מעמלות יצאו 1.2 מיליון שקל בלבד.

אז לסיכום, על אף כל הדיווחים והאיחולים דרכה של ליברה עוד ארוכה אל היותה חברת ביטוח בסדר גודל שישפיע והתחרות החריפה בענף לא עושה עימה חסד. אני מאחל בהצלחה לחברה בהמשך דרכה הדיגיטלית ומקווה שהציבור יבחר נכון.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email