למה המצב הנוכחי בחברות הביטוח מחייב את המבוטחים לעבוד עם סוכן?

בזמן שאגף שוק ההון מנסה לחולל מהפכה בשוק ומציף את עולם הביטוח בחוזרים והוראות חדשים, חברות הביטוח משקיעות מאמצים ליישום ההוראות – ולא לטיפול במבוטחים; ממי יקבל החוסך הבודד מידע מקצועי?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מזה כשני עשורים אגף שוק ההון במשרד האוצר מנסה לחולל מהפכה של ממש, ומבקש כי מבוטחים יבוטחו וירכשו תוכניות פנסיה וביטוח ישירות דרך היצרן (מחברות הביטוח ומקרנות הפנסיה) ובכך יוזילו את שיעור דמי הניהול שיופה לחיסכון.

לצורך יישום המהפכה הוציא אגף שוק ההון עשרות רבות של הוראות, טיוטות, חוזרים, תקנות, חקיקה ושינויי חקיקה בעיקר בשנה החולפת. כך למשל באמצע חודש יוני של השנה שעברה התפרסם תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסים, כאשר הוצע לשנות הגדרות שונות בכספים שהופקדו לרכיב תגמולים לאחר שנת 2008. ב־23 של אותו החודש, התפרסם חוזר מסמך ההנמקה ולפיו, בעל רישיון נדרש לתת ללקוח מסמכים מפורטים ומנומקים להמלצתו, באופן ממוחשב שיכנס לתוקף בשנת 2017. ב־24, התפרסם חוזר ולפיו, חוסך עצמאי יכול לנהל את כספו בניהול אישי בתנאים מסוימים.

בנובמבר 2015 עבר חוק בכנסת – חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015־2016, ובמסגרתו נקבעה הפרדה בין הגורם המספק שירותי תפעול למעסיק, לבין הגורם הנותן תת שירותי השיווק – הסוכן. במסגרת החוק, תוקן סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים ונקבע שכל עובד רשאי לבחור בכל זמן שיחפוץ את סוכן הביטוח שלו או את הגוף שיתפעל את התוכניות הפנסיוניות.

באפריל 2016 התפרסמה טיוטה בנוגע להעברת כספים בין קופות גמל, המסדירה את הליך העברת הכספים בין החברות בלוח זמנים קצוב. כמו כן פורסמה טיוטה לתקנות הפיקוח אודות השינויים של השקעה באגרות חוב, בהתאם לתקציב המדינה בתוכניות פנסיוניות שונות. בימים אלו ממש, אלפי חוסכים מקבלים הודעות בדבר "מעבר לאפיקי השקעה תואם גיל", בו מתבקשים המבוטחים להחליט האם לשנות את מסלול ההשקעה למודל תלוי גיל.

החברות מתמקדות ברגולציה המכבידה | צילום: fotolia
החברות מתמקדות ברגולציה המכבידה | צילום: fotolia

דרוש סוכן ביטוח

אלו רק דוגמאות אחדות לעשרות שינויים שאגף שוק ההון במשרד האוצר מבקש לעשות במערך הפנסיה בישראל, ועוד לא דיברנו על חוזר שיווק פוליסות הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים; על תיקון 190 היכול להעניק הטבות מס לאוכלוסיות שונות; הלוואות חוץ בנקאיות שמעניקות חברות הביטוח; תיקון 12 ותיקון 16 שמבטל את תיקון 12.

האם לאור השינויים המקצועיים ומרחיקי הלכת יש באפשרות החוסכים ליצור מערך פנסיוני או ביטוחי ארוך טווח ללא סיוע מקצועי מיועץ פנסיוני או סוכן ביטוח? התשובה נכון להיום היא לא.

כמו שאגף שוק ההון במשרד האוצר מבקש לבצע שינויים בחברות הביטוח ובקרנות הפנסיה, כך גם החוסכים עוברים שינויים בתהליך טבעי כמו התפתחות התא המשפחתי, שינויים במצב המשפטי של החוסך ויורשים. השינויים הם מהותיים ודורשים היערכות פנסיונית וארגון מחדש במערך חיסכון ארוך הטווח בתא המשפחתי. שינויים אלו מביאים לא אחת לבצע "ניוד" כספים, שינויים במסלולי ההשקעה בתוכנית חיסכון ושינויים במסלול הביטוחי.

במצב שנוצר, לא אחת, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, משקיעות משאבים רבים ומקצות חומר אנושי בחיפוש אחר פתרונות לצורך עמידה בהוראות הרגולטור. כך הן גם מזניחות את החובה בהקצאת משאבים להעמקת הידע של סוכני הביטוח ובאנשי המקצוע בתוך החברות המשווקים את התוכניות עצמן.

דומה שאין לחוסך הבודד אפשרות לקבל מידע מקצועי זולת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני מקצועי אמין ומיומן. הדבר חמור אף יותר בקרב ארגונים ומעסיקים גדולים הנוהגים לבטח או לקבל ייעוץ גורף לכלל העובדים ללא התחשבות במצב המשפטי של העובד הבודד.

הכותב הוא בעל משרד עורכי דין ויועץ לענייני פנסיה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email