למה כדאי לשים לב בביטוח שותפות, לאנשי מפתח או לבעלי מניות?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"לסוכן כדאי לעסוק בביטוח שותפים ואנשי מפתח מכיוון שמדובר בפוליסת ריסק עם פרמיות של אלפי שקלים בחודש ומכיוון שזה מייצר קשר טוב בין הסוכן לאנשי המפתח בארגון", הסביר ליאור קן דרור, יועץ משפטי לחברי הלשכה במחוז חיפה והצפון, בהרצאתו על ביטוח שותפים ואנשי מפתח.

"מי ייחשב לאיש מפתח בחברה? אדם שאם ימות או לא יוכל לעבוד, ייווצר נזק קשה לחברה עד הפסקת קיומה. מהות הביטוח הוא לכל מצב שבו מאבד איש המפתח יכולת לעבוד ולתפקד והחברה נדרשת לפתרון כלכלי, פיצוי כספי שיאפשר לה להמשיך להתקיים. בחלק מחברות הביטוח לביטוח אנשי מפתח יש טופס נפרד שכולל כמה נתונים מספריים. כמובן שיש לציין את ההשכלה ולהוכיח שאיש המפתח הוא אכן כזה. ברוב החברות יידרש הליך חיתום רפואי נפרד. הפרמיה משולמת על ידי החברה".

ביטוח שותפים נחלק לשתי ורסיות אפשריות של התהוות חברה או שותפות והוא כולל ביטוח בעלי מניות או שותפים. "עם מותו של אדם, בן או בת הזוג נכנסים לשותפות או לחברה", אומר קן דרור.

"כל מי שבחר את השותף בחר אותו בגלל היכולות ולא בגלל בן הזוג, לכן צריך להחליט מה עושים ואיך יתאפשר מצב שבו הם יוכלו לצאת החוצה מהעסק ולהותיר אותו לשותף הנשאר.

"על פי חוק הירושה, הזכויות עוברות ליורשיו של המנוח: בן זוג, ילדיו או הוריו. כשיש ביטוח שותפים כמעט חייבים לערוך הסכם שמציין מה קורה אם אחד הולך לעולמו, או מאבד כושר עבודה לתקופה או לצמיתות. אז מופעל מנגנון יציאה, שבו שהשותף צריך לצאת. על פי פקודות השותפויות חתימה של כל אחד מחייבת את השותפות, ואם מת או הוכרז כפושט רגל תפורק השותפות, או לפי מה שנקבע. חייבים לגבש הסכם שיסדיר מה קורה במקרים כאלה. לבית המשפט סמכות לפרק ולמנות כונס אם צריך. אם השותפות ממשיכה, זכאי בא כוחו לרווחים על פי מה שהרוויח השותף, או תרומתו לחברה. אם בן הזוג ירצה להמשיך לקבל כסף, רוב הסיכויים שהשותפות תפורק".

פתרון שאפשר להציע ללקוחות: "עריכת הסכם שותפים מוצמד פוליסת ביטוח ריסק למקרה פטירה, בסכום שיכסה את שווי כל שותף. במקרה מוות באי הכוח מקבלים את הסכום ויוצאים מהעסק, שממשיך לעבוד. זה הכרחי לערוך הסכם מיד עם הקמת השותפות ולהתייחס גם למקרה של פטירה. חיוני להתאים סכומים במהלך חיי השותפות. אם השותפים הקימו עסק וקנו ריסק של חצי מיליון שקל, ולאחר כמה שנים העסק משגשג ומרוויח, חצי מיליון הוא סכום לא מתאים ורלוונטי, ולכן סוכן צריך לפנות למבוטחים, לעדכן ולייעץ. צריך להתאים לעסק סכומים ריאליים, לפי שווי החברה במועד החתימה".

קן דרור הדגיש כי יש להביא בחשבון את גיל השותפים. "כששניהם בני 30 אין בעיה לרכוש ריסק. בגיל 50 התעריף גבוה, וחתם יכול לבקש סכום גבוה יותר בגלל בעיות רפואיות". לדבריו, ההכנסה חייבת במס, ולכן אם רוצים שהאלמנה תקבל מיליון שקל, צריך לשים סכום ביטוח גבוה ממיליון שקל כי הוא חייב במס.

כשזה מגיע לביטוח בעלי מניות בתאגיד, מסביר קן דרור, יש כמה תרחישים במקרה של פטירה: "בעלי המניות האחרים קונים את מניות הנפטר, מישהו חיצוני קונה את מניות הנפטר, היורשים ממשיכים לקבל כספים או שהחברה מתפרקת. במצב כזה יש לרכוש פוליסת ריסק צולבת, שבה כל אחד משלם עבור השני. הכספים שמתקבלים מתחייבים לקנות את מניות הנפטר. מנפיקים פוליסת ריסק ובמקרה פטירה עובר סכום הביטוח ישירות לבן הזוג. בכל מקרה, יש לשתף בפתרון רו"ח כדי לקבוע סכומי ביטוח במונחי נטו".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email