למרות התנגדות המפקחת: עודד שריג מונה לדירקטור במגדל אחזקות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מגדל אחזקות ופיננסים הודיעה השבוע לבורסה לניירות ערך בתל אביב על מינויו של פרופ' עודד שריג כדירקטור. בשבוע שעבר פסל משרד האוצר את מינויו של שריג, המפקח על הביטוח לשעבר, למנכ"ל חברת אליהו המחזיקה בשליטה בחברת מגדל. מאחר ומדובר בחברת אחזקות, המינוי אינו דורש אישור של אגף שוק ההון, אלא רק אישור של האסיפה הכללית של בעלי המניות. מינויו של שריג לתפקיד יו"ר מגדל אחזקות, שעליו ממליץ דירקטוריון מגדל, יועבר להחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות, שבה יש רוב לשלמה אליהו.

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פסלה בשבוע שעבר את מינויו של שריג למנכ"ל חברת הביטוח אליהו, שבאמצעותה שולט אליהו בחברת הביטוח המגדל. היא התנגדה למינוי בטענה כי הוא פוגע באמון הציבור, מאחר ששריג סיים לא מכבר את תפקידו באוצר, שבמהלכו איפשר לאליהו לרכוש את השליטה במגדל מג'נרלי האיטלקית. ואולם למרות התנגדותה למינוי הנוכחי, היא אינה יכולה לאסור עליו שכן חברות האחזקה השולטות בחברות ביטוח אינן בתחום סמכותה של המפקחת.

יו"ר מרצ, ח"כית זהבה גלאון, אמרה בתגובה כי "החלטת שלמה אליהו, בעל השליטה, ושל דירקטוריון מגדל – למנות את שריג – היא החלטה מבישה שעושה צחוק מהממונה על הביטוח ומהציבור שכספו מושקע בשוק ההון. הדירקטוריון של מגדל קיבל החלטה שערורייתית, שעוקפת בלי בושה את ההחלטה של הממונה על שוק ההון והביטוח, שנענתה לפניות שלי ושל התנועה לאיכות השלטון ואסרה על מינויו של שריג למנכ"ל החברה האם של מגדל אחזקות, אליהו ביטוח. העובדה שאליהו פועל באגרסיביות כדי לדאוג לפרנסה של שריג מגבירה את החשד כי ההחלטה של שריג לאשר לאליהו לרכוש את מגדל, בהיותו הממונה על שוק ההון, נועדה להבטיח לעצמו מינוי מפנק אצל אליהו עם סיום תפקידו הציבורי".

בעקבות ניסיונו של אליהו לעקוף את עמדת הממונה בסוגיית מינויו של שריג ולמנותו לתפקיד יו"ר חברת מגדל אחזקות, פנתה התנועה לאיכות השלטון לממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון בקריאה להחיל את כללי הרגולציה גם על חברות האחזקה של הגופים הפיננסים, מאחר שמדובר בחברה שלה אין מהות כלכלית משל עצמה מעבר לאחזקתה חברות אחרות והיא יונקת את תכליתה האמיתית מהפעילות הביטוחית של החברות שתחת החזקותיה.

לדברי עו"ד נילי אבן חן, מנהלת תחום הכלכלה בתנועה לאיכות השלטון, "לאור הכופר העצום שהושת על מר אליהו והעברות שעבר בתחום על חוק איסור הלבנת ההון התנגדה בזמנו התנועה נחרצות למתן היתר השליטה שניתן לאליהו במגדל על ידי שריג. התנהלותו של אליהו כיום, שמנסה בכל דרך אפשרית למנות את מי שנתן לו את היתר השליטה ובכך לעקוף את הוראות הממונה על שוק ההון, מעבירה מסר מסוכן לציבור ומחייבת לשקול מחדש אם להשאיר בידיו את היתר השליטה. חשוב לציין כי החוק מאפשר לסלינגר לבטל את רישיון המבטח מטעמים שבטובת ציבור המבוטחים. ממשרד האוצר נמסר בתגובה למינוי כי "החלטת המפקחת נוגעת לגופים שבתחום סמכותה. מאחר וגופים אלו מהווים את עיקר הפעילות של חברת האחזקות, ראוי ליישם את ההחלטה גם לגביה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email