לעשות ביטוח ללא סוכן ביטוח? טיפשות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מאמרו של מר רענן סעד, משנה למנכ"ל חברת ביטוח ישיר (מדור דעות, TheMarker, 30.4.14) אינו אלא זריית חול בעיני הציבור ומאמר פרסומי לחברת ביטוח ישיר על כר נרחב וחשוב, שניתן לו בחינם.

לח"מ אין ולא היה מעולם כל קשר, במישרין או בעקיפין, לסוכנות ביטוח או לסוכן ביטוח כלשהם. הדברים שייאמרו להלן מבוססים על ניסיון של עשרות שנים כעורך דין המייצג מבוטחים וחברות ביטוח, על ניסיונו בניהול אגף תביעות בחברת ביטוח במשך חמש שנים, ומתוך רצון כן להבהיר לציבור מה הסיכון בעריכת ביטוח שלא באמצעות סוכן ביטוח.

רענן סעד נתן למאמרו את הכותרת "סוכני הביטוח עוצרים את הקדמה". משפט זה רחוק מהמציאות כרחוק מזרח ממערב ואין בה אלא ניסיון לגרום למבוטחים לעשות ביטוח בחברה שאותה הוא מנהל. ואולם אני סבור כי אדם מהיישוב שאינו מתמצא בביטוח ומבטח את ביתו, מכוניתו או עסקו מבלי להיוועץ קודם לכן עם סוכן ביטוח ומבלי לבצע את הביטוח באמצעות סוכן ביטוח, אינו אלא תמים, אם לא טיפש.

עם סוכן הביטוח יש להיוועץ עוד קודם לעשיית הביטוח, שכן אנשים מבטחים לעתים קרובות דברים שאין צורך לבטחם ולהפך – לא מבטחים דברים שחשוב לבטחם. האדם הפשוט אינו מתמצא כלל ברזי הביטוח והם רבים. כשמתרחש מקרה הביטוח לא אחת מוצאים את עצמם מבוטחים, שלא נועצו קודם לכן עם סוכן, בפני אירוע שאינו מכוסה מסיבות רבות ומשונות, ואז הם בדרך כלל באים בטרוניות לחברת הביטוח שלא הבהירה להם קודם לכן כי בענין מסוים הם אינם מבוטחים כלל.

בשנות עבודתי כראש אגף תביעות בחברת ביטוח נוכחתי לראות עשרות פעמים בשנה כיצד מגיעים אלי סוכני ביטוח וגורמים לחברת הביטוח לשנות את החלטתה בדבר דחיית תביעה או תשלום מופחת.

הסיבות להצלחת סוכני הביטוח לשנות את החלטות חברות הביטוח שאינן נוחות למבוטח הן רבות. לעתים מצביע הסוכן על טעות של עובד חברת הביטוח. לעתים, על טעות שלו, בעת שטעה או שכח דבר מה בעת עריכת הביטוח, והוא מבקש כי החברה תעזור לו ולא תותיר את לקוחו, המבוטח, חסר אונים. לעתים משכנע הסוכן את החברה כי המדובר במבוטח ותיק שלא הגיש תביעה מעולם ומציע לשלם לו את התביעה לפנים משורת הדין. אנשי חברת הביטוח מתקשים להתמודד עם בקשות כאלה ובדרך כלל, אם כי לא תמיד, נעתרים לבקשת הסוכן, שכן חברת ביטוח (לא ישיר) בנויה על עבודת הסוכנים, שדואגים לה למבוטחים. סוכן שילכו לקראתו – יזכור זאת לטובה וימשיך לעבוד עם החברה שעזרה לו ביתר שאת.

מי יילחם את מלחמת המבוטח כשחברת ביטוח ישיר תדחה את תביעתו? בהיעדר סוכן יהיה עליו לקבל את דין חברת הביטוח, או לפנות לעורך דין שיתבע את החברה. היחידים שיכולים לעשות ביטוח בחברות ביטוח ישיר הם אנשים המתמצאים היטב בנבכי הביטוחים כמו עורכי דין העוסקים בתחום או סוכני ביטוח.

כל אחד אחר שיעשה ביטוח בחברת ביטוח ישיר, אולי (אך לא תמיד) יחסוך כמה מאות שקלים, אך ביום הדין לא יהיה מי שיעמוד לצדו ויילחם את מלחמתו בחברת הביטוח. המלצתי היא חד משמעית: ביטוח באמצעות סוכן בלבד, שעמו יש להתייעץ עוד קודם לעריכת חוזה הביטוח, בכל תחום. באשר להמלצתו של מר סעד כי על סוכני הביטוח ללמוד ממשרדי הנסיעות ולאמץ כלים דיגיטליים – בטוחני שהוא יודע היטב כי רוב סוכני הביטוח, אם לא כולם, "ממוחשבים" היטב ומחוברים ישירות לחברות הביטוח שעמן הם עובדים. רוב העבודה נעשית באמצעות מחשוב חדיש המתעדכן תדיר, כנהוג כיום.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email