לצד הסוכנים: המחוזי קיבל ערעור מהותי בעניין היקף אחריותו של סוכן הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, השופט אברהם אברהם, קיבל ביום 16 יוני 2019 ערעור של סוכן ביטוח. הסוכן יוצג על ידי עוה"ד ג'ון גבע וירון זמר ממשרד ג'ון גבע והמשיבה יוצגה על ידי עוה"ד יגאל פרץ ויפית זמור.

בשנת 2001 נטלו המשיבה ובעלה המנוח הלוואה כנגד משכנתה. בשל מצבו של המנוח סירבו חברות הביטוח לבטחו ולכן רק המשיבה בוטחה, אך בסכום שנפל מסכום ההלוואה.

עו"ד גבע | צילום: שלומי דעי

תשע שנים לאחר מכן, סיפרו בני הזוג לשכן שלהם שעבד כשכיר בסוכנות הביטוח של הסוכן המערער, על הקושי בו נתקל המנוח ברכישת הפוליסה. המשיב סייע לזוג והם רכשו מסוכן הביטוח פוליסת ביטוח חיים נוספת. סכום הביטוח בפוליסת המשכנתה עמד על סך של 500 אלף שקל כיוון שהזוג ציין סכום זה באוזני הסוכן־המערער כסכום יתרת ההלוואה כנגד המשכנתה שלהם. ואולם, בפועל התברר כי יתרת ההלוואה עמדה על כ־ 755 אלף שקל כאשר המנוח נפטר, חברת הביטוח העבירה למשיבה את סכום ביטוח המשכנתאות בסך של 500 אלף שקל.

המשיבה טענה כי על סוכן הביטוח היה לברר את יתרת ההלוואה בעת שמכר לזוג את הפוליסה. השאלה שעמדה במרכז הערעור היא האם על סוכן ביטוח להעמיק בדיקה אודות נתון שמסר לו לקוח.

בית המשפט קיבל את הערעור וקבע שישנם טעמים העומדים ביסוד קביעתן של החובות המוטלות על סוכן הביטוח ביחסיו עם לקוחו שבמרכזם עומדת העליונות המקצועיות של הסוכן על הלקוח. עליו להסביר לו את חוזה הביטוח, טיבו ומשמעותו. אולם ישנם דברים שהם בתחום ידיעתו של הלקוח, ולסוכן אין עליונות מקצועית על הלקוח ולכן הדרישה ממנו תהא פחותה. בית המשפט ציין כי לאור הנסיבות ניתן ללמוד על רצון הזוג שהיתרה תפרע כולה במקרה של מוות והזוג אף ידע מהי חשיבותו של הסכום הנכון של יתרת ההלוואה והדגשת עובדה זו בפני סוכן הביטוח, אך לא עשה זאת. לפיכך, הסוכן רשאי היה להסתפק בנתונים שסיפקו המבוטחים ולא לדרוש נתונים נוספים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email