לקוח רכש ביטוח מבנה? המבטחת לא חייבת להציע לו ביטוח צנרת

אדם שבביתו אירע פיצוץ בצנרת מים ונאלץ לתקן את הנזקים על חשבונו - תבע את חברת הביטוח. בית המשפט פסק לטובת חברת הביטוח, שטענה כי ההרחבה לביטוח נזקי צנרת נמכרת בנפרד וכתוספת לפוליסה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בבית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה, נידונה תביעתו של אדם אשר נאלץ לתקן נזקי צנרת על חשבונו, כנגד חברת הביטוח איי.די.איי. פסק הדין ניתן במאי 2016, בהיעדר הצדדים, לטובת חברת הביטוח, מאחר והתובע החליט לא לבצע הרחבה של הפוליסה.

ב־23.10.2014 אירע פיצוץ בצנרת מים, אשר מצויה מתחת לריצוף דירתו של התובע. בפוליסת הביטוח מבנה ותכולה של המבוטח, התברר כי אין התייחסות לרכיב "נזקי צנרת". לפיכך, נאלץ התובע לתקן את הנזקים על חשבונו.

התובע טען כי מהקלטת שיחה, שנערכה ב־2.1.2014 בינו לבין נציג חברת הביטוח, במסגרת רכישת הפוליסה, ניתן ללמוד שלא הוצע לו רכיב "ביטוח נזקי צנרת", ולפיכך לא הוכנס רכיב זה לפוליסה. בנוסף טען התובע, כי ב־25.12.2014, עת ביקר בדירה שמאי מומחה מטעמה של חברת הביטוח, הביע השמאי הסתייגות מהיעדר קיומו של רכיב "ביטוח נזקי צנרת" בפוליסה.

התובע עתר לבית המשפט שיורה לחברת הביטוח לפצותו בסכום של 26,300 שקל, מאחר וזו התרשלה כאשר לא הציעה לו הוספה של רכיב "ביטוח נזקי צנרת" לפוליסה. בכך נותר התובע, מול נזקיו הרבים, כשידיו על ראשו. סכום התביעה מורכב מתשלום ששילם התובע לשרברב, דו"ח בדיקת התקנת צנרת חדשה, אובדן 8 ימי עבודה וכן חומרים ועבודה עצמית.

חברת הביטוח טענה להגנתה, כי ההרחבה לביטוח נזקי צנרת נמכרת בנפרד וכתוספת לפוליסה, וזאת בהתאם לסעיף 2 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ו־1986. היא אף ציינה כי ב־15.1.2012 יצר התובע קשר עם חברת הביטוח, וביקש במסגרת חידוש פוליסת התכולה שהייתה לו אצלה, להרחיב את הפוליסה גם לנזקי מבנה. חברת הביטוח טענה כי בשיחה הזו, הציע נציג חברת הביטוח לתובע לכלול בפוליסה כיסוי לנזקי צנרת, אולם התובע סירב לכך בכל תוקף.

בנוסף טענה חברת הביטוח, כי אף על פי שלא חלה עליה כל חובה להציע הרחבות לפוליסה, הרי שבהתאם לנהלים הקיימים, מציעים נציגיה את ההרחבות הרלוונטיות לכל לקוח המבקש לרכוש פוליסה. במקרה דנן, הוצע לתובע להוסיף רכיב "ביטוח נזקי צנרת" לפוליסה, אולם הוא דחה את ההצעה.

התובע טען שחברת הביטוח התרשלה
התובע טען שחברת הביטוח התרשלה | צילום: fotolia

יתרה מזאת, התובעת טענה שנזקיו של התובע מצויים גם במתקני האינסטלציה ובצנרת עצמה. בהסתמך על סעיף 3(א) לתקנות, נזקים אלו מוחרגים במפורש, וההרחבה לכיסוי נזקי צנרת חלה בכל מקרה רק על הנזקים שיגרמו למבנה הדירה.

לבסוף, חברת הביטוח הדגישה כי דרישתו של התובע לפיצוי בגין אובדן ימי עבודה, מנוגדת לסעיף 20 לפוליסה ולסעיף 28 לתקנות, אשר שוללים כיסוי לנזק תוצאתי כלשהו שייגרם לתובע כתוצאה מהסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה.

חברת הביטוח הציעה הרחבה

בית המשפט קיבל את עמדתה של חברת הביטוח, לפיה ביטוח "נזקי צנרת" נחשב כהרחבה לפוליסה שרכש התובע, וזאת בהסתמך על סעיפים 2 ו־3(א) לתקנות. בית המשפט בחן מספר שיחות שנערכו בין התובע לבין נציגים של חברת הביטוח, וציין כי הגם שמדובר בהרחבה, הוצע לתובע כיסוי ביטוחי משלים לפוליסה בגין "נזקי צנרת". כמו כן, משיחות אלה עולה בבירור שהתובע מפנה בכל עת לקריטריון המחיר, וכי הוא אינו מעוניין בשמיעת פרטים נוספים הנוגעים להרחבת הפוליסה.

בית המשפט ציין, כי גם אם הייתה מוטלת חובה על חברת הביטוח להציע לתובע הרחבה של ביטוח נזקי צנרת, אזי הוכח לפנינו שכך אכן קרה, והתובע הוא זה שהחליט לא לרכוש את ההרחבה לפוליסה. כדברי בית המשפט, "משהחליט התובע שלא לבצע הרחבה של הפוליסה הקיימת ולא לכלול בה רכיב של נזקי צנרת, אין לו אלא להלין על עצמו".

יתר על כן, בית המשפט הוסיף כי גם אם התובע היה רוכש הרחבה לפוליסה בגין נזקי צנרת, לא היה בכך די על מנת לסייע לו לקבל את מלוא הפיצוי שדרש. זאת מאחר ובחשבונית שהגיש אין פירוט של העבודות שנערכו בדירתו – אשר חלקן בוודאי מתייחס למערכת האינסטלציה עצמה, אשר בכל מקרה אינה מכוסה בהרחבה. בהשלמה לכך, קיבל בית המשפט את טענתה של חברת הביטוח, שסעיף 20 לפוליסה מחריג כיסוי ביטוחי לנזקים תוצאתיים, כגון אובדן ימי העבודה של התובע.

בהתאם לאמור לעיל, בית המשפט דחה את התביעה וחייב את התובע לשלם לחברת הביטוח הוצאות משפט.

*עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email