לקנות או לשכור: מהי האפשרות הטובה ביותר עבור בעל עסק עצמאי?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חג הסוכות אינו בא להזכיר מאורע מסוים אחד, אלא להיות זיכרון של תקופה; לא החלק ההירואי של יציאת מצרים, אלא ההמשך – זמן הנדודים במדבר. הישיבה בסוכות במדבר מבטאת את תמציתם של החיים ואת חוסר הוודאות לגבי מה שיקרה ביום המחר, שאינו מאפשר לבנות בניין של קבע, אלא סוכות ארעיות בלבד.

כשנכנסו בני ישראל לארץ ישראל והתיישבו בה, השתנו חייהם משמעותית, בעצם המעבר מקיום תלוש ואוורירי אל חיים של קביעות ושל ביטחון יחסי. אלו חיים שמאפשרים לתכנן לעתיד, לחיות במקום קבוע, ולכן גם לבנות בנייני קבע. החיים היציבים של העם בארץ ישראל הם החלום של ההולכים במדבר.

הארץ המובטחת היא משאת הנפש והמטרה של העם מיציאת מצרים ואילך. ואולם לאחר הגשמתה של מטרה זו, ולאחר שהחיים מגיעים לכלל יציבות וקביעות, או אז מצווה התורה לשוב ולהיזכר בתקופה הקודמת במדבר, בנדודים ובחוסר הקביעות. במישור שבין נדודים ומגורים ארעיים לבין בעלות על נכס ומגורי קבע נדונה מעת לעת הדילמה בדבר כדאיות הבעלות למול השכירות. בתקופה שבה אפיקי ההשקעה הסולידיים נושאים תשואות נמוכות במיוחד עקב שיעור הריבית הנמוך במשק, נהפכה ההשקעה שברכישת נדל"ן להיות חלופת השקעה סולידית אטרקטיבית במיוחד.

אותה ריבית נמוכה היוצרת חוסר כדאיות בהשקעה בפיקדונות היא זו שיוצרת את הכדאיות שבלקיחת אשראי בנקאי לטובת רכישת נדל"ן. ההלוואות הניתנות כיום על ידי הבנקים למימון רכישות מאופיינות בשיעורי ריבית נמוכים במיוחד וכוללים בתוכם גם מסלולי הלוואה בריבית קבועה שאינה צמודה למדד או למט"ח, לתקופות ארוכות יחסית. השוואה של עלות ההלוואה אל מול התשואה החזויה מהנכס הנרכש תגלה כי התשואה גבוהה ב-2%-4% בממוצע מעלות האשראי. לרכישת נכס, או בעלות עליו, יתרונות נוספים: המרת תשלום שכירות )חסרי תוחלת) בתשלומי משכנתא לבנק, תוך שבגמר תשלומי ההלוואה ייהפך לבעל נכס משלו.

איתור נכס באזור גיאוגרפי שבו עשויים המחירים לעלות בעתיד, או איתור עסקה בהזדמנות, תייצר בעתיד תשואה נוספת הקשורה להשבחת הנכס. לצד היתרונות שברכישת נכס לשימוש עצמי או להשקעה יש להזכיר את הצורך שבגיוס הון עצמי לטובת הרכישה, וכן את היתרונות שבהיות השכירות המשולמת מגולמת במס ובנוסף את הגמישות התפעולית שבמשרד שכור.

ניתוח נתוני שוק המשרדים בשנים האחרונות מלמד כי רכישת משרד אכן פופולרית לבעלי מקצועות חופשיים ולאחרים. ככלל, שוק המשרדים )בייחוד באזור המרכז( נמצא בתנופת בנייה גדולה. תנופה זו תיתן את אותותיה בעיקר בשנים הבאות. האזורים ה"מוצפים" היום במשרדים הם: בני ברק, רמת החייל, הרצליה, תל אביב ועוד. למרות התנופה בבנייה, שוק המשרדים שומר על יציבות במחירי ההשכרה. בתל אביב שכר הדירה הממוצע עומד על כ-88 שקל למ"ר, ברמת גן – 68 שקל למ"ר, בפתח תקוה – 62 שקל למ"ר ובהרצליה – 77 שקל למ"ר (לקוח מתוך הסקירה של חברת "מאן נכסים").

חשוב לציין כי מחירי השכירות אינם כוללים דמי ניהול, ארנונה, חשמל, מים ועוד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email