לקראת רפורמה בשיווק ביטוחי הבריאות?

80% מפוליסות הפרט בתחום זה נמכרות בידי סוכני ביטוח. רשות התחרות: "תופעה נרחבת של כפל ביטוח בשוק ביטוחי הבריאות". נשיא הלשכה: "סביר שהדו"ח לא אובייקטיבי. הביטוחים הכפולים נמכרו ע"י המוקדנים של חברות הביטוח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"קיימת תופעה נרחבת של כפל ביטוח (ביטוח יתר) בשוק ביטוחי הבריאות – מצב בו מבוטח מחזיק יותר מכיסוי ביטוחי אחד עבור אותו סיכון. למשל, ניתוח או רכישת תרופה מחוץ לסל התרופות. עיקר כפל הביטוח הוא בין השב"ן לביטוחי הבריאות הפרטיים: כמעט כל המבוטחים בביטוחי הבריאות הפרטיים בכיסויים הכלולים בשב"ן מחזיקים בשב"ן בנוסף לביטוח הפרטי. כמו כן, כשליש מהמבוטחים שמחזיקים בביטוח פרטי היו בכפל ביטוח של ביטוחים פרטיים במהלך תקופת המחקר באחד מהכיסויים שהיו בבעלותם.

"עוד נמצא שלמעלה מ-70% מהמבוטחים שנמצאים במצב של ביטוח יתר לא תובעים בפועל את כל חברות הביטוח בהן יש להם ביטוח. החזקה בביטוחים רבים המכסים את אותם האירועים ביטוחיים מצביעה, ככל הנראה, על חוסר הבנה ומודעות בנוגע לתכולת הכיסויים ולהחזר הצפוי".

מיכל הלפרין, ראש רשות התחרות. צילום: תומר יעקובסון
מיכל הלפרין, ראש רשות התחרות. צילום: תומר יעקובסון

כך עולה מדו"ח ביניים של מחקר שעורכת בימים אלה רשות התחרות שבראשות עו"ד מיכל הלפרין.  דו"ח הביניים מתייחס לשוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בין השנים 2012-2018, והוא פורסם לציבור לשימוע ציבורי עליו אפשר להגיב עד ה-15 ביולי 2020. מחקר הרשות החל בעקבות פניות מרשות שוק ההון, אשר ביקשה לערוך מחקר תחרותי על שוק ביטוחי הבריאות, והוא נעשה בליווי שלה.

ערוץ מכירה עיקרי

מהדו"ח עולה עוד, שסוכני ביטוח הם ערוץ המכירה העיקרי בביטוחי פרט, וכ-80% מהמכירות נעשות באמצעותם. עם זאת, כמחצית מהם מכרו בפועל מוצרים של חברת ביטוח אחת בלבד במהלך תקופת המחקר. "בנוסף, אצל כ-25% מהסוכנים שמכרו ביטוחים של יותר מחברה אחת, נמצאה חברת ביטוח אחת דומיננטית (חברה שנתח המכירות שלה מתוך כלל מכירות הסוכן גדול מ-90%). משמעות הדבר היא שכשני שליש מסוכני הביטוח עובדים בלעדית (או כמעט בלעדית) עם חברת ביטוח אחת. התמריצים המניעים את סוכני הביטוח לפעול בבלעדיות עומדים במוקד המשך הבדיקה של הרשות בנושא", נכתב בדו"ח הביניים.

עוד נמצא, שהתחום מאופיין בחסמי מעבר גבוהים, ואחוז העוברים בין חברות הביטוח שווה לכ-3% מהלקוחות בשוק בלבד.

דו"ח לא אובייקטיבי

נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד, בתגובה:" הטענה העולה מהדו"ח שיש סיכוי סביר להניח שהוא לא אובייקטיבי בלשון המעטה, המדבר על כך ש-50% מהסוכנים עובדים עם חברה אחת אין לו כל אחיזה במציאות; ובניגוד למוקדנים, סוכני הביטוח המורשים והמקצועיים נדרשים להנחיות רגולציה מחמירות ביותר ומקיימים טרם ביצוע הביטוח סדרת בדיקות במסלקה הפנסיונית, בהר הביטוח, ואף מקיימים בירור צרכים מול המבוטח. כל זה לא מתקיים במכירה ישירה של מוקדים בחברות הביטוח מה שמאשר את העובדה שביטוחים כפולים נמכרים לרוב באמצעות חברות הביטוח.

"כמו כן, כדאי לציין שבכיסויים רבים לא מתקיים המושג כפל ביטוח והמבוטח יוכל להיפרע בעת תביעה מול מספר חברות או מספר פוליסות, כמו ביטוחי מחלות קשות, נכות, סיעודי, פיצוי שבועי בתאונות ומוות, כך שלעיתים אין רע בכפל ביטוח, כמובן כפוף למינון נכון ובירור צרכים", אמר רוזנפלד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email