לראשונה בישראל: נחתם הסכם קיבוצי למלווי טיולים ומשלחות

מאבטחים וחובשים יהיו זכאים להפרשה פנסיונית מיוחדת וכן להפרשה לקרנות השתלמות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בסוף פברואר נחתם הסכם קיבוצי בין הארגון הארצי של מפעל השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בעניין תנאי עבודתם ושכרם של מלווי הטיולים והמשלחות בישראל (מאבטחים וחובשים). כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי מותנית בהוצאות צו הרחבה על ידי משרד הכלכלה. ההסכם אמור להכנס לתוקף בשבועות הקרובים והוא יחול רטרואקטיבית מה-1 במרץ 2015.

אחר פרסום צו ההרחבה ההסכם יחול על עובדים המועסקים בליווי טיולים ו/או משלחות (בין אם כמלווים חמושים ובין אם כחובשים – מגישי עזרה ראשונה). יובהר כי זאת הפעם הראשונה שבה נחתם הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתם ושכרם של מלווי הטיולים והמשלחות בישראל.

עיקרי ההסכם

שכר עבודה: ההסכם קובע תעריף שכר יומי קבוע המשקף 8.6 שעות עבודה במכפלה של 110% משכר המינימום (גם אם בפועל העובד הועסק פחות מכך), וכן תשלום גלובלי בגין כוננות ולינה בסך 60 שקל בגין כל לילה.

דמי הבראה: עוד נקבע תעריף קבוע של דמי הבראה בסך של 12 שקל ליום. יובהר כי רכיב דמי הבראה יתעדכן בהתאם למנגנון העדכון הקבוע בהסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה.

שעות נוספות: ההסכם קובע כי בעד כל שעת עבודה נוספת בפועל, מעבר ל-8.6 שעות כאמור, ישלם המעסיק גמול עבודה בשעות נוספות בהתאם להוראות הכלולות בחוק, אך שיעור התוספת יעמוד על 50% מהשכר השעתי הרגיל החל משעת העבודה הנוספת הראשונה. עובד שיועסק בשבת או בחג, יהיה זכאי לתשלום בגין עבודה במנוחה, כלומר, תוספת של 50% מהשכר השעתי הרגיל.

תנאים נלווים: בהסכם נקבע כי מלווי הטיולים זכאים לכל שירותי הטיול שמקבלים המטיילים עצמם מבחינת לינה וארוחות. ללא כל עלות כספית מצדם, וכן אם הם נדרשים להגיע עצמאית למקום איסוף מרוחק לצורך ליווי טיול, יהיו זכאים לתשלום בגובה מלוא עלות הנסיעה בתחבורה ציבורית מביתם למקום האיסוף, על פי העלות הזולה ביותר, ללא תקרה.

הפרשות לגמל ולקרן השתלמות: ההסכם קובע זכות להפרשה פנסיונית מיוחדת וכן הפרשה לקרן השתלמות בתום חצי שנת עבודה (רטרואקטיבית מהיום הראשון). שיעור ההפרשות יהיה בהתאם להסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. על אף האמור, עובד שיתקבל לעבודה שהוא מבוטח פעיל, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. בתקופה עד לביטוחו של עובד בהסדר פנסיוני נקבע כי העובד יבוטח על ידי המעסיק בביטוח מסוג ריסק קולקטיבי המקנה לעובד או לשאריו, פיצוי קבוע וחד פעמי בגין נכות עקב תאונה, שאינה תאונה עבודה, או מוות. לבסוף נקבע כי יתר ההוראות המוזכרת בהסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה (למעט סעיפים 7 ,4) א( עד 7)ד( כולל, 7)ו(, 8 ו-31), יעמדו בתוקף ויחולו על העובדים העוסקים בלווי טיולים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email