לראשונה ב-2017: ממוצע שלילי בתשואה החודשית של ענפי הגמל, ההשתלמות והפנסיה

על רקע ירידות השערים בבורסות העולם ובישראל בחודש יוני 2017, שוקי הגמל וההשתלמות רשמו בממוצע תשואות שליליות בשיעור של 0.6%, וקרנות הפנסיה רשמו בממוצע הפסדים של 0.1%-
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שוק הגמל רשם בחודש יוני תשואה ממוצעת שלילית, בשיעור של כ־0.56%, זאת לראשונה מאז החלה 2017, שהתאפיינה עד כה בתשואות חיוביות. כמדי חודש, השווינו בין המסלולים הגדולים ביותר של כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות (כלומר, אלו שמנהלים את סך הנכסים הגבוה
ביותר), שאינם מוגבלים לקבוצות גיל קטנות או לוותק. למרות הירידות בחודש יוני, מאז תחילת שנת 2017 צברו המסלולים שנבדקו תשואה ממוצעת של 2.88%. מסלול האג"ח עד 10% מניות של מנורה מבטחים צבר עד כה ב־2017 את התשואה הנמוכה ביותר – 1.24%.

בין הסיבות לירידות שנרשמו בחודש יוני ניתן להצביע על ירידות השערים בשוקי המניות בארה"ב ובאירופה, כמו גם במדדים המשניים ובאג"ח הקונצרני והממשלתי בישראל. גם להיחלשות הדולר הייתה השפעה שלילית.

התשואות של מסלול האג"ח עד 25% מניות של הראל ושל מסלול האג"ח ללא מניות של אי.בי.אי פגעו בחוסכים בשיעור הנמוך ביותר החודש, 0.3%- בלבד. אנליסט גמל ישראל, המסלול המוביל בשנה האחרונה כמעט בכל פרמטר בשוק הגמל, רשם את התשואה החודשית הנמוכה ביותר: 1.39%-.

בטווחים המצטברים התמונה מתהפכת: בית ההשקעות אנליסט ממשיך לשלוט בענף, כשמתחילת השנה נצברה במסלול המוביל שלו תשואה בשיעור של כ־5.52% . ב־12 החודשים האחרונים נצברו 11.45%, בשלוש השנים האחרונות מדובר ב־19.38%, ו־58.58% היא התשואה שנצברה במסלול ב־5 השנים האחרונות. באותם טווחים, דווקא המסלול המצטיין של חודש יוני, זה של אי.בי.אי, הוא שרשם את התשואות הנמוכות ביותר. בנטרול המסלולים שלא מנהלים סך גבוה ממיליארד שקלים, מובילת הענף בטווחים הארוכים (ל־3 ול־5 שנים) היא ילין לפידות, במסלול אג"ח עד 25% מניות.

קרנות ההשתלמות

גם שוק ההשתלמות רשם תשואה שלילית בחודש יוני, בשיעור ממוצע של 0.6%. בית ההשקעות אלטשולר שחם ניצב בראש הטווח, עם התשואה הגבוהה ביותר (0.35%-), ואילו בית ההשקעות אנליסט הציג את התשואה החודשית הנמוכה ביותר גם כאן (1.16%-), מבין המסלולים שנבדקו.

כמו בשוק הגמל, מסלול ההשתלמות הכללי של אנליסט ממשיך להוביל את הענף ביתר טווחי הזמן. מאז תחילת שנת 2017 נרשמה בו תשואה מצטברת בשיעור של 4.29% , ואילו מסלול ההשתלמות הכללי של ילין לפידות הציג את התשואה הנמוכה ביותר באותו פרק זמן, 2.53% (לעומת ממוצע ענפי של 3.1%). 8.53% תשואה נרשמו במסלול של אנליסט ב־12 החודשים האחרונים ו־14.48% בשלוש השנים האחרונות (תשואות המסלול הכללי של הלמן אלדובי הן הנמוכות ביותר בתקופות אלו, 4.08% ו־7.39% בהתאמה).

התשואה המצטברת בגובה 48.35% של אנליסט היא הגבוהה ביותר גם בחמש השנים האחרונות, כשמסלול ההשתלמות הכללי של חברת הביטוח מגדל הוא הנמוך ביותר בטווח – עם 32.56% מצטברים.

שוק הפנסיה

התשואה הממוצעת לחודש יוני בשוק הפנסיה היא הגבוהה ביותר מבין שלושת הענפים, אך גם היא שלילית – 0.1%-. מסלול כללי א' של מנורה מבטחים החדשה, קרן הפנסיה הגדולה ביותר מבין הקרנות שנבדקו המנהלת למעלה מ־72 מיליארד שקלים, רשמה את התשואה הגבוהה בענף החודש – 0.14%. לעומת זאת, קרן הפנסיה המקיפה של הלמן־אלדובי, אחת משתי קרנות ברירת המחדל בשוק, השיאה לחוסכים את התשואה הנמוכה ביותר ביוני 2017, 0.38%.

מתוך 5 חברות הביטוח הגדולות, ששולטות עדיין במרבית השוק, מסלול הפנסיה גילעד כללי של חברת הביטוח הראל השיא לחוסכים את התשואות הגבוהות ביותר בתקופות הארוכות (מאז תחילת 2017, ב-12 , 36 ו-60 החודשים האחרונים). בהכללת יתר השחקנים הבולטים בענף, קרן הפנסיה המקיפה של אלטשולר שחם היא שהשיאה את התשואות הגבוהות ביותר בענף בטווחי זמן אלו, ואילו מסלול הפנסיה המקיפה של הלמן־אלדובי הוא שהשיא את התשואות הנמוכות ביותר.

מאז תחילת 2017 נצברו בקרן של אלטשולר שחם 5.37% תשואה, 4% אצל הראל ובהלמן־אלדובי 2.8% בלבד. ב־12 החודשים האחרונים מדובר ב־11.42%, 8.64% ו־6.51%; ב־3 השנים האחרונות 17.14%, 15.9% ו-10.29%; ב־5 השנים האחרונות נצברו במסלולים אלו 48.18%, 44.14% ו־32.3% בהתאמה. מסלול ברירת המחדל השני בענף, הפנסיה המקיפה של מיטב דש, רשם בכל הטווחים תשואות נמוכות מעט מהממוצע בענף. בחודש יוני תשואתו שלילית ועומדת על 0.35%-.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email