לראשונה: יבוטלו אג"ח מיועדות של המדינה ויוחלפו באג"ח סחיר עם ביטוח תשואה לפורש

כך עולה מסיכום בין האוצר לרשות שוק ההון בעקבות מחקר שהוכיח כי המהלך יביא לחיסכון של מיליארדי שקלים למדינה ולא יפגע בפורש
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, והחשב הכללי באוצר רוני חזקיהו, הגיעו להבנות על ביטול איגרות החוב המיועדות והחלפתן במכשיר פיננסי אחר: אג"ח ממשלתית סחירה שתהווה ביטוח תשואה לכל עמית במועד פרישתו.

לטענת האוצר, הטיפול באג"ח המיועדות מקשה על ניהול החוב הממשלתי בשל הזינוק בהיקפן; לממשלה יש חוב סחיר – שמיועד למימון הגירעון – וחוב בלתי סחיר (חוב שאינו נסחר בבורסה), ש־75% ממנו מורכבים מאג"ח מיועדות. עלייה
בחוב הבלתי סחיר באה על חשבון החוב הסחיר.

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

 

היקף החוב המקומי הבלתי סחיר עמד בסוף 2018 על 231 מיליארד שקל המהווים כ־29.3% מהיקף החוב הממשלתי – עלייה של 8% לעומת 2017. עוד נמצא בדו"חות האוצר, כי היקף הסבסוד בהנפקת איגרות החוב המיועדות עמד בסוף 2018 על כ־8 מיליארד שקל – זינוק של כ־15% לעומת שנת 2017 ופי שניים לעומת 2014.

שיפור דרמטי בניהול החוב

בעקבות מחקר מקיף שהזמינה רשות שוק ההון, כדי לבדוק את כדאיות המכשיר החלופי, שוכנע ברקת בצורך בשינוי. לפי המחקר, אותו ערכו ד"ר יאיר כוכב ופרופ' אביה ספיבק, המכשיר החלופי יעלה בממוצע את תשואת הפנסיה ב־16%, יחסוך למדינה מיליארדי שקלים בשנה, וישפר דרמטית את ניהול החוב. יישום המהלך כרוך בשינוי חקיקה ראשית, דבר שיתאפשר רק בממשלה הבאה, כנראה עם שר אוצר חדש.

מרשות שוק ההון נמסר כי "הפיתרון המוצע, לגביו יש הבנות, לא יפגע כהוא זה בפנסיונרים. מדובר במכשיר פיננסי זהה או טוב יותר לפנסיונר שיעיל יותר פיננסית למדינה. בפרט אנחנו מדברים על מכשיר פיננסי בעל מחויבות חוזית זהה לאג"ח מיועד ולא הסתמכות על תקציב המדינה או התחייבות כללית אחרת. תקופת הכיסוי זהה לאג"ח המיועדות, ברמת החשבון האישי. ההבטחה לחוסך ולפנסיונר זהה במודל החדש המוצע מבחינת הקצאה, הבטחה, תקופת כיסוי וסבסוד".

הרשות: החוסך לא ייפגע

"ההסכמות במודל החדש מדברות על שמירת מצבו של החוסך והגימלאי על פני כל האופק. כלומר, סיבסוד זהה לזה שניתן במיועדות שיחושב במצטבר (ריבית דריבית) לכל סכום שנחסך, בעת כל משיכה. השינוי והשיפור המשמעותי במודל הוא בצד היעילות הפיננסית שלו למדינה.

"העיקרון הברור שיישמר הוא שהחוסך לא יפגע והבטחת התשואה עומדת בעינה. בשים לב לכך שבהשקעות ארוכות טווח של פנסיה מושגות תשואות גבוהות יותר על התיק ארוך הטווח, המדינה לא יודעת לנהל השקעות כאלו, אך כן יודעת לבנות מנגנון יעיל ולתת ערבות חוזית לתשואת מינימום בגובה הקיים היום במיועדות – 4.86% נכון להיום (במכשיר פיננסי ולא הבטחה תקציבית) כך שהסיכון לא נופל על החוסך".

המחקר מצא עוד כי אג"ח מיועדות הניתנות על 30% מהשכר הן הטבה רגרסיבית – ככל שהשכר הפנסיוני גבוה יותר, כך ההטבה גבוהה יותר. הרפורמה של ועדת באב"ד מלפני כשלוש שנים קבעה כי במקום שכל החוסכים יזכו לאג"ח מיועדות בשיעור של 30%, ההקצאה תשתנה בהתאם לגיל החוסך: פנסיונרים יזכו להקצאה של 60% אג"ח מיועדות, חוסכים מעל גיל 50 ועד גיל פרישה יזכו להקצאה של 30% וחוסכים צעירים מתחת לגיל 50 כלל לא יזכו להקצאה של אג"ח מיועדות כלל.

רשות שוק ההון מבקשת, במסגרת המהלך לביטול אג"ח מיועד, גם להנהיג מס שלילי לפנסיונרים מוחלשים, בעלי שכר נמוך הזקוקים בצורה המובהקת ביותר לקצבת הפנסיה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email