לראשונה לאחר שלוש שנים מגדל חוזרת למסלול הדיבידנדים

תחלק דיבידנד בסך 350 מיליון שקל; החברה השיגה את יעד ההון לשנת 2018 ויחס כושר הפרעון עומד על 110%
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

דירקטוריון מגדל אישר בתחילת השבוע את דוח יחס כושר הפירעון הכלכלי של החברה (סולבנסי 2) לפיו החברה השיגה את יעד ההון לשנת 2018, והקדימה את העמידה ביעד לשנת 2019. עודף ההון (ליום 31.12.18) הינו כ־1.2 מיליארד שקל ויחס כושר הפרעון עומד על 110%.

במסגרת מדיניות ניהול ההון של החברה, החליט הדירקטוריון לחלק דיבידנד בסך של 350 מיליון שקל. עודף ההון לאחר החלוקה יעמוד על 850 מיליון שקל, יחס כושר הפרעון על 107%, שהינו גבוה מיעד ההון שקבע הדירקטוריון לתקופה.

ניר גלעד. "עמידה מוחלטת ביעדים הרגולטוריים והפנימיים" | צילום: משה שי/יח"צ

 

יו"ר החברה ניר גלעד, מסר: "לאחר שלוש שנים של בניית כרית הון והטמעת מערכת ניהול סיכונים בהתאם ליעדי היציבות, מגדל חוזרת למסלול חלוקת דיבידנד, לאחר שעמדה בכל היעדים שהוצבו על ידי דירקטוריון החברה. אנו מדווחים היום על עמידה מוחלטת ביעדים הרגולטוריים והפנימיים, לפיהם יחס כושר הפרעון של מגדל משלים את יעדי השנה, ומקדים לעמוד גם ביעדי שנת 2019. חלוקת הדיבידנד מותירה כרית הון אותה אנו שומרים וממשיכים לצבור בהתאם למדיניות הדירקטוריון, כך שזו תחזק את חוסנה של החברה ותאפשר לה בהמשך להתמודד עם משברים אפשריים בשווקים".

מהחברה נמסר, כי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מודעת לתהליכים אותם החברה עוברת. עוד נמסר, כי במהלך השנים האחרונות מגדל פעלה לשילוב שיקולי הסולבנסי בפעילותה העסקית, הנפיקה הון משני ופעלה לניהול סיכונים לצורך בניית ההון בהלימה למדיניות ההון שנקבעה על ידי הדירקטוריון. פעולות אלו מאפשרות כעת חלוקת דיבידנדים במקביל לניהול אחראי ארוך טווח של הסיכונים הטמונים בפעילות העסקית.

בנובמבר 2018 אישר דירקטוריון מגדל את תכנית ניהול ההון, בה נקבע יעד יחס כושר פירעון מבוסס סולבנסי 2. לפי ההחלטה, יעד ההון יעלה בהדרגה בכ-3% כל שנה, החל מ־100% נכון ל־31.12.2017 ועד לשיעור של 120% בתום שנת 2024. בתאריך 30.5.2019 החליט דירקטוריון מגדל ביטוח על השלמת מדיניות ניהול ההון של מגדל ביחס לחלוקת דיבידנד בתקופת הפריסה, וקבע כי חלוקת הרווחים תיבחן על בסיס עמידה בתנאי מדרגות סף בשנה בה תבוצע החלוקה.

בארבע השנים האחרונות צברה החברה הון בהיקף משמעותי של כ־1.4 מיליארד שקל. יחס כושר הפרעון של החברה עמד בשנת 2015 על 93%, וכאמור עומד היום על 110% לפני החלוקה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email