לשכת סוכני ביטוח לבג"צ: "לחייב הפיקוח לאכוף את הוראות החוזר בנושא המסלקה הפנסיונית"

דורשת מהפיקוח להורות לחברות מגדל ומנורה שלא לחסום בפני סוכני הביטוח גישה למידע פנסיוני
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני הביטוח הגישה ביום שלישי השבוע עתירה לבג“צ נגד הפיקוח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון. בעתירה מבקשת הלשכה, באמצעות יועציה המשפטיים – עו“ד ראב“ד, מגריזו, בנקל ושות‘, שבית המשפט יוציא צו על תנאי שיורה לפיקוח לאכוף על חברות הביטוח ”את ביצוען המלא והדווקני“ של הוראות חוזר המפקחת מחודש מאי השנה, בנושא ”חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית“.

הלשכה מבקשת בעתירתה לבג“צ, שהוראות החוזר יקוימו על ידי חברות הביטוח ”כך שלא תחסם מבעל רישיון שיש לו גישה למערכת ייעודית של גוף מוסדי, האפשרות לקבל מידע ולבצע את הפעולות המנויות בסעיפים הללו של החוזר באמצעות המערכת הייעודית, והוא לא יחויב לבצען, כנגד תשלום, אך ורק באמצעות מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית“.

לאלץ את הפיקוח לענות

אורי צפריר, מ“מ נשיא לשכת סוכני הביטוח הסביר את המהלך של השלכה: ”נאלצנו לנקוט בצעד חריג של הגשת בג“צ נגד הפיקוח, משום שפנינו אליהם בנושא מספר רב של פעמים ובמשך יותר משלושה חדשים מתעלמת המפקחת מפניותינו. הבג“צ ייאלץ אותה להשיב לנו. הבעיה היא, שחברות הביטוח מגדל ומנורה מפרשות את החוזר בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוזר, והודיעו לסוכנים על הפסקת השימוש במערכות שלהן החל מה־1 בינואר 2016, כפי שנכתב בעתירה. זה ייאלץ את סוכן הביטוח להוציא עשרות אלפי שקלים בשנה על השימוש במסלקה הפנסיונית, שדורשת תשלום על השימוש במידע שלה (’בקשות פרודוקציה‘)“.

נאלץ לפנות לבג"צ. אברמוביץ

נאלץ לפנות לבג"צ. אברמוביץ

בעתירתה טוענת לשכת סוכני הביטוח, כי ”קיים קשר ישיר וותיק בין מערכות המחשוב של סוכני הביטוח, למערכות המחשוב של חברות הביטוח המאפשר גישה ישירה של הסוכנים למאגרי המידע של החברות, מהם יכול סוכן הביטוח לקבל (באופן ישיר וללא כל עלות), את המידע הרלוונטי על לקוחותיו, לצורך מעקב שוטף ומתן ייעוץ מקצועי מיטבי ללקוחותיו“.

עלויות מיותרות

עוד טוענת הלשכה בעתירתה כי ”על פניה לא נועדה הקמת מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית לבטל את הסדרי התקשורת הקיימים בין בעל רישיון לחברת הביטוח, אלא לייעל, לטובת המבוטח, את התקשורת בין כל הגורמים הרלוונטיים, ככל שזו אינה קיימת כבר. בוודאי שהיא לא נועדה להשית על סוכני הביטוח ודרכם על ציבור המבוטחים, עלויות מיותרות בגין ביצוע פעולות שאינן כרוכות היום בתשלום, והן מוסדרות כחלק מההתקשרות הישירה בין כל סוכן למבטחים עמם הוא קשור בהסכמים מחייבים“.

לטענת הלשכה, היא פנתה למפקחת על הביטוח באמצעות עורכי דינה לראשונה בחודש אוגוסט 2015, וביקשה ממנה שתבהיר לחברות הביטוח, כי הודעותיהן אינן עולות בקנה אחד עם הוראות סעיף 5 (ב) לחוזר.

הלשכה טוענת, כי מחדלה של המשיבה באי המענה לבקשותיה החוזרות ונשנות של העותרת, הוא בניגוד לחובתה, הנובעת מסמכותה, להסדיר את תחום הביטוח עליו היא אמונה".

עוד נכתב כי ”במחדלה של המפקחת להשיב על פניותיה החוזרות ונשנות של העותרת יש גם הפרה של סעיף 2 לחוק לתיקון סדרי המינהל“. יש לציין, כי על פי סעיף זה, מתבקש עובד ציבור להשיב לפונה אליו בהקדם ”אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה,“ נכתב בחוק.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email