לשכת סוכני ביטוח עותרת לבג"צ נגד הרשות בנושא צירוף לפנסיה ב"הסכם לרבים"

הלשכה שכרה את שירותי משרד עו"ד קסוטו המתמחה בבג"צים • רוזנפלד: "לא מתכוון להמר על פרנסתם של סוכני הביטוח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאחר שנכשלו ניסיונות ההידברות עם רשות שוק ההון לגבי הליך "צירוף לרבים" בשיווק פנסיוני, תגיש לשכת סוכני ביטוח ביום ראשון הקרוב עתירה לבג"צ לקבלת צו מניעה שיעכב ובהמשך יבטל את החלטת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר. נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד: "ניסינו כל אופציה אפשרית, הצעות הפשרה שקיבלנו מהאוצר מעמידות את הסוכנים בסכנה כלכלית ואני לא מתכוון להמר על פרנסת הסוכנים, אנחנו נשארים במקביל בערוץ פתוח מול האוצר ומצפים לפתרון שפוי שהמרוויחים ממנו יהיו ציבור העמיתים והחוסכים שימשיכו לקבל שירות מקצועי וראוי מסוכני הביטוח. מאידך לא ניתן לצפות לקבל שירות ללא תגמול".

בהודעה לחברי הועד המנהל של הלשכה, כתב רוזנפלד כי "הממונה סלינגר קבעה לאחרונה כי אין לשלם עמלות לסוכני הביטוח בגין הליך "צירוף לרבים" מפברואר, זאת, עד לביצוע תהליך ייעוץ והנמקה לעמיתים, לרבות ביחס לאלו שכבר מצויים בהסדרים פנסיונים בעשר השנים האחרונות".

רוזנפלד וסלינגר.

עוד כתב נשיא הלשכה: "מזה כחודש אנו מתנהלים במספר ערוצים בנושא הודעת ההבהרה של הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפיה יש לעצור את עמלות הסוכנים בכל הקשור לצירוף עמיתים להסדרים פנסיוניים ב"הסכם לרבים", כותב רוזנפלד בהודעתו לחברי הוועד ומוסיף: "במהלך חודש זה קיימנו מספר רב של פגישות עם האוצר, עם שרים וחברי כנסת, יו"ר ועדת הכספים כמו גם ראשי ארגונים נוספים.

על פי אגף שוק ההון "הרכבת יצאה לדרך" ואין בכוונתם לחזור בהם מנייר ההבהרה אך בהמשך לפנייתנו הם היו מוכנים למתווה הבא:
1. תנתן ארכה ליישום נייר העמדה לצורך התארגנות של בעלי הרשיון בשוק הביטוח, באופן בו היצרנים יוכלו להמשיך ולשלם לסוכני הביטוח את העמלה בגין פעילות במסגרת "הסדר לרבים" ובעלי הרשיון יתאימו את עצמם לפעילות, לאחר תקופת ההתארגנות, בכפוף לנייר העמדה.
2. משך תקופת ההתארגנות הינה חצי שנה בלבד, ביקשנו עד סוף השנה (טרם קיבלנו תשובה).
3. במהלך תקופת ההתארגנות, תעשה פניה מוסכמת לכנסת על מנת לאשרר בחקיקה את התשלומים שבוצעו במהלך העשור האחרון ובתקופת ההתארגנות (לא תשלומים לעתיד).
4. אם לא יבוצע הסדר פנסיוני על ידי הסוכנים, יושבו העמלות ששולמו בתקופת ההקפאה ביחס ללקוחות ששולמו בגינן עמלות ולא בוצע הליך יעוץ במהלך תקופת ההתארגנות.

מתווה בעייתי

נשיא הלשכה קובע: "המתווה הזה הינו בעייתי וחושף את סוכני הביטוח לסיכון כלכלי גדול בדמות החזר עמלות בתום תקופת ההתארגנות עבור המבוטחים להם לא יבוצע ייעוץ פנסיוני". רוזנפלד ציין כי לצורך הגשת הבג"צ שכרה הלשכה את משרד עורכי הדין שמואל קסוטו, משרד המתמחה בתחום הבג"צים.

עו"ד עדי בן־אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה, אמר: "ניסינו להגיע להבנות עם הרשות וזה לא צלח. אולי בית המשפט יכפה על הממונה להגיע איתנו להסכמות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email