לשכת סוכני ביטוח תקיים סקר שביעות רצון

הסקר יכלול שאלות בנוגע לשביעות רצונם של הסוכנים מהשירות אותו הם מקבלים מחברות הביטוח בתחומים של בריאות וסיעוד
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
בימים הקרובים תקיים לשכת סוכני ביטוח, בהובלת ועדת הבריאות והסיעוד שבראשות סו"ב יואל זיו, סקר בין חברי הלשכה על איכות השירות שהם מקבלים מחברות הביטוח בתחומי הבריאות והסיעוד. הסקר כולל שאלות שיכוונו לשביעות רצון הסוכנים מהטיפול והשירות שהם מקבלים בתחומים שונים בביטוחי בריאות והסיעוד מהחברות. הסקר הוא דיגיטלי והשאלות יועברו אל חברי הלשכה באמצעות הדואר האלקטרוני. השאלון הוא אישי ואינו ניתן להעברה. הלשכה מבקשת את שיתוף הפעולה של חברי הלשכה כדי להביא לתיקון תקלות ובעיות בתחום זה.

סו"ב יואל זיו
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email