מאזן כוחות חדש מול הרגולציה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

פתח דבר: לשכת סוכני הביטוח שמה לה למטרה לקיים קשר מתמיד ורציף עם ח"כים והפיקוח על הביטוח ולתת תגובות מהירות לכל סוגיה. ואכן, ראשי הלשכה משקיעים מאמץ רב בפעילות מול הרגולציה בענף, כמו מתן תגובה לטיוטות והתאמתן לציבור הלקוחות ולפעילות הסוכנים בצורה הטובה ביותר, תוך שמירה על מעמדם של הסוכנים בכל הקשור לתהליכי העבודה מול החברות והלקוחות.

כך פעלו ראשי הוועדות בנושאים כמו חוזר החידושים, מסמך ההנמקה וחוזר העמילות. כמו כן, פועלת הלשכה בתיאום עם הפיקוח לשיפור מוצרים למבוטחים, כמו ביטוח אובדן כושר עבודה. ראשי הלשכה דואגים לשמור על קשר רציף גם עם ח"כים רלוונטיים, כדי שקול סוכני הביטוח והמבוטחים יישמע גם ברשות המחוקקת.

  • חוזר החידושים: מרגע שיצאה הטיוטה הראשונה לפני כחצי שנה, טענה לשכת סוכני הביטוח שחוזר זה כלל לא היה צריך לצאת מלכתחילה, וכי הוא עלול להפר את האיזון העדין שבין קבלת אישור פוזיטיבי מהמבוטח לצד השארתו ללא כיסוי ביטוחי. הלשכה טענה כי אין צורך לעשות שינוי דרסטי שכזה עקב מספר תלונות מצומצם מאוד שהגיעו לשולחנו של המפקח, לצד 3 מיליון הפוליסות שמחדש הענף בכל שנה. כאשר יצאה הטיוטה הראשונה כינסה הוועדה לביטוח כללי צוות מצומצם שדן רבות על השלכות החוזר.

בלשכה התקיימו מספר רב של דיונים פנימיים ופגישות עם נציגי האוצר, שבהם דנו בכל סעיף וסעיף, והצלחנו במהלך הפגישות להסביר לנציגי האוצר כיצד חוזר זה ישפיע על המבוטח ועל יכולת העבודה מולו. בכל סעיף הצלחנו להביא לשינוי או לביטול נושאים שנראו לנו כפגיעה במבוטח, או ביכולת הסוכן להעניק שירות. הלשכה עקבה בדריכות גם אחר הטיוטה השנייה שיצאה במהלך הדרך ולא נחה עד ליום האחרון שבו יצא החוזר כפי שיצא, במטרה לשפר ככל האפשר את החוזר כדי שיהיה ישים. ניערך להסיק ממנו את דרכי הפעולה הנכונה ונדע להעביר בחודשים הקרובים לציבור הסוכנים דגשים בתפעול, וכן נדע לדרוש מהחברות לעמוד לרשותנו באמצעים טכנולוגיים כדי שנוכל להיערך לביצוע החוזר.

הוועדה לביטוח כללי אף העבירה הערותיה לאוצר לגבי טיוטת הפוליסה התקנית בדירה, ערכה שיחות עם חברות הליסינג לשינוי המצב הנוגע לתביעות צד ג' ועם ספקי המים למציאת פתרון השירות בנושא.

  • טיוטת חוזר העמילות: בעקבות הפרסומים על הצ'ופרים שמעניקות חברות הביטוח לסוכניהן, בדמות חופשות וטיולים ביעדים אקזוטיים בחו"ל, פירסמה בספטמבר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר דורית סלינגר הוראות חדשות המסדירות את מבנה העמלות המשולמות לסוכני ביטוח. ההנחיות החדשות קובעות כי אי אפשר יהיה לתגמל סוכני ביטוח באמצעות פרסים או מתנות, שעלולים לתמרץ סוכן לשווק מוצר שאינו מתאים ללקוח.

כמו כן, עמלות לסוכנים לא יהיו תלויות בגובה דמי הניהול של המבוטחים. בנוסף, חלק מהותי מהתגמול המועבר לסוכן הביטוח, יהיה עבור השירות שהוא יעניק ללקוח לאורך חיי המוצר. עוד נקבע כי במקרים שבהם נותק הקשר עם הלקוח או שהלקוח נפטר, יופסק תשלום העמלות. הוראה נוספת אוסרת על חברה לשלם עמלות לשני סוכנים במקביל. תחילתן של התקנות האלה ב-1 ביולי, 2015.

עמדת הלשכה היא שאין לאפשר התערבות ביחסים המסחריים בין הסוכנים לחברות הביטוח. בשוק חופשי אין מקום להתערבות רגולטור בין שני גופים מסחריים. מדובר במהלך מסוכן שעלול להוביל לקריסת ענף הסוכנים וכדי להאבק בו, הוקם צוות, בראשות יובל ארנון, לבחינת טיוטת החוזר והשלכותיו וכן כדי להבטיח שסיכומים קודמים של הלשכה עם הפיקוח על הביטוח בנושא, להם היו שותפים גם יו"ר ועדת הכספים הקודם משה גפני וסגן שר האוצר יצחק כהן, יקויימו.

  • טיוטת מסמך ההנמקה: לאחר שהפיקוח הוציא טיוטה שלישית בעייתית של מסמך ההנמקה, הכינה הלשכה בתגובה מסמך תגובה מאוד מפורט, הכולל הצעות לשיפור ודוגמאות מהעולם. הלשכה מאמינה שסוכן הביטוח הפנסיוני אינו נופל במקצועיותו ובשירותיו מרו"ח, מעו"ד או מכל בעל מקצוע חופשי אחר. לשכת סוכני הביטוח יודעת כי חבריה עושים הכל לטובת לקוחותיהם, בין אם מדובר בביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח בריאות או בקרן פנסיה, ועל כן דורשת יישום מסמך הנמקה פשוט וברור שניתן להבנה בכל בית בישראל, ולכל מבוטח באשר הוא.

הלשכה הציעה לרגולטור לשלוח את אנשיו לשטח, לשבת עם לקוחות ולנסות למלא את מסמך ההנמקה החדש, לבדוק האם הלקוח בכלל רוצה, יכול, ומסוגל להבין את הכתוב, ומה המשמעות של מילוי מסמך כזה מבחינת האיש שבשטח, הסוכן הפנסיוני, שמגיע ללקוחות שעובדים בשדה, במפעל, בהיי-טק ובכל תחום קיים אחר.

  • שיפור ביטוח אובדן כושר עבודה: הוועדה לביטוח פנסיוני פועלת בימים אלה, בשיתוף פעולה עם הפיקוח על הביטוח, לשיפור הביטוח לאובדן כושר עבודה. מדובר בביטוח שנמצא בתחום האפור: הגדרות שונות בין החברות, פרשנות שונה, מוצר הלוקה בחוסרים רבים. לכן הוחלט להקים צוות בלשכה בראשות הסוכן חיים גולדיס, שבמשך חודשים ריכז כשלים במוצר זה, לאור ניסיונם של חברי הוועדה ממקרי עבר בתחום זה.

הוועדה לביטוח פנסיוני גיבשה מסמך מפורט ומקצועי שהוגש לרג׳ואן גרייב, סגן בכיר למפקחת על הביטוח, ולמיכל היימן, אחראית על תחום ביטוח החיים בפיקוח, ובדיון הראשון שנערך בין הצוותים נמצאו נקודות משותפות רבות בין הצדדים והסכמות שיבואו לביטוי בטיוטה ראשונה, שתצא לאחר החגים. המטרה היא להגיע למוצר מתקדם יותר, הוגן, מותאם לצורכי הלקוח, ובסופו של דבר להטיב את מצבו.

  • שיתוף פעולה עם ועדת הכספים: בפברואר השנה נפגש נשיא הלשכה אריה אברמוביץ עם יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ ניסן סלומינסקי. השניים הגיעו להבנות בנוגע לשיתופי פעולה בין לשכת סוכני ביטוח לוועדת הכספים. בלשכה רואים את החשיבות בשיתוף הפעולה בין היתר בשל בעיית הריכוזיות שפשטה על כלל המשק נהפכה בשנים האחרונות למנת חלקו של ענף הביטוח, שנהפך לריכוזי מאוד, במיוחד לאור המיזוגים בענף שהיטו את מאזן הכוחות לטובת חברות הביטוח. סלומינסקי הדגיש כי דלת הוועדה פתוחה בפני לשכת סוכני ביטוח והבטיח לעסוק ברגולציה מורכבת של הענף ולהעמיק את הטיפול בעניין בוועדת הכספים.
  • קשר עם חברי כנסת: הלשכה נמצאת בקשר רציף עם גורמים בממשלה, בהם שר הביטחון משה בוגי יעלון וסגן שר האוצר מיקי לוי, ועם ח"כים מכל קצוות הקשת הפוליטית, בהם יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חיים כץ )ליכוד(, מיכל בירן )עבודה(, שיזמה הצעת חוק להקמת קרן פנסיה ממלכתית לציבור, מרב מיכאלי )עבודה(, איציק שמולי )עבודה(, יו"ר השדולה לעסקים קטנים אראל מרגלית )עבודה(, יעקב ליצמן )יהדות התורה(, שכיהן כיו"ר ועדת הכספים וכסגן שר הבריאות, ג'מאל זחאלקה )בל"ד(, פאינה קירשנבאום )ישראל ביתנו(, יצחק כהן )ש"ס( שיושב בוועדת הכספים ויו"ר הוועדה לשוויון מגדרי עליזה לביא )יש עתיד(.
  • תיקונים במסלקה הפנסיונית: במסגרת טיוטה שהוציא הפיקוח בנושא המסלקה, וגם לאור פגישה של הוועדה לביטוח פנסיוני עם מנהל מחלקת המסלקה הפנסיונית בפיקוח ניר בן שמש, בוצעו כמה תיקונים לאור כשלים שנמצאו באופן שבו מידע מועבר דרך פורטל המסלקה: מספר מזהה שניתן לקרנות פנסיה כלליות ומקיפות – בעיה זו נפתרה והמסלקה יודעת כיום לבצע בדיקה לגבי סוג הפנסיה ולפי זה לבדל מוצר אחד מהאחר.

בפוליסות של חברת מגדל מ-2004, ניתן אותו מספר מזהה לכל מסלול, דבר שגרם לדריסת מידע חיוני – המסלקה פתרה זאת ויודעת היום לזהות כל מסלול ומסלול ולהציגו בנפרד, ללא סכנה של דריסת חומר. גם בקרנות ההשתלמות של המורים היתה בעיית זיהוי של קרנות שונות לאותו עמית – הבעיה נפתרה בשיתוף עם הקרנות עצמן.

  • ניוד פוליסות מנהלים: הלשכה מקדמת בכנסת הצעת חוק שתאפשר לנייד פוליסות ביטוח מנהלים ללקוחות השבויים אצל חברות הביטוח הגדולות. הלשכה פנתה למפקחת על הביטוח בדרישה לאפשר ניוד. אין לנו ספק שהעובדה שלקוח לא יכול לנייד את עצמו פוגעת בו, בשירות ובדמי הניהול ולכן אנו פועלים לקידום הנושא בחקיקה.
  • מכירת ביטוח נסיעות על ידי סוכנים: בעקבות לחץ הלשכה ובהמשך לפגישה שנערכה במשרד המפקחת על הביטוח עם חברי ועדת הבריאות של הלשכה, יצאה טיוטת חוזר הסדרה בעניין מכירת פוליסות נסיעות לחו"ל שתאסור על מכירת ביטוח על מי שאינו בעל רישיון, בעיקר משרדי נסיעות, קופות החולים וחברות כרטיסי האשראי. שיווק פוליסות אלה יתבצע באמצעות חברות הביטוח או סוכני הביטוח בלבד. בכך, נוצרה הזדמנות עסקית לציבור הסוכנים להחזיר לעצמם את נתח שוק ביטוחי הנסיעות וליהפך לגורם הראשון שאליו יפנה כל מי שמתכנן נסיעה מעבר לים. פרמיית ביטוח הנסיעות בישראל מוערכת ב-400 מיליון שקל, אבל סוכני הנסיעות מהווים כיום רק %20%-25 מכלל משווקי ביטוח נסיעות.
  • מאבק בפוליסת בריאות במבנה אחיד: הלשכה נאבקת בתוכנית, שנולדה בעקבות המלצות ועדת גרמן, ליצירת פוליסת ביטוח אחידה לחברות הביטוח ולשב"ן של קופות החולים שתכלול רשימה אחידה של רופאים מנתחים. בפגישה עם אגף הפיקוח על הביטוח, הבהירו חברי ועדת הבריאות את התנגדות הלשכה לתוכנית ולכוונה לאסור על שיווקן של פוליסות בריאות הקיימות היום, המאפשרות בחירת מנתח וללא השתתפות עצמית. החזרת השתתפות עצמית, תביא ל"רפואה שחורה" ותחזיר את הרפואה הפרטית שנים רבות אחורה.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email