"מאמר פרסומי של חברת IDI ביטוח ישיר ב־YNET הוצג ככתבה עיתונאית"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני הביטוח פנתה בתלונה אל המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, נגד חברת IDI ביטוח ישיר. התלונה הוגשה באמצעות עו"ד ניר גורן. בתלונה נאמר כי סוכני ביטוח פנו אל נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ, והפנו את תשומת לבו לכך שבאתר YNET, המשמש "עמדת מכירה" של חברת IDI, התפרסם "מאמר מקצועי" של החברה מיום 30.8.15 המשבח את הביטוח הישיר.

"פרסומת במסווה"

בתלונה כותב עו"ד גורן כי במאמר טעויות עובדתיות שאינן תואמות למציאות ואינן מגלות תמונה מלאה ללקוח. "אך לא זה לב העניין", טוען עו"ד גורן, "המאמר המקצועי, נכתב בעליל על־ידי גורמים מטעם חברת IDI, ומפורסם באתר YNET, שהוא מפיץ רשמי של מוצרי הביטוח של IDI – עובדה שאינה חדשה לפיקוח – תחת המותג "YNET ביטוח". לעובדה שמדובר במאמר של גוף מסחרי המשבח את עצמו, קרי מאמר פרסומי, המופץ באמצעות אתר של מפיץ שלו (הלכה למעשה), אתר YNET, אין זכר בגוף המאמר".

לטענת הלשכה, הפרסום מהווה מעשה חמור, המהווה עבירה פלילית לכאורה לפי דיני חוק הגנת הצרכן ודיני הביטוח. בנוסף לכך, הפרסום מטעה כי אין כל ראיה לכך שתעריפי ביטוח ישיר זולים יותר משל מבטחים אחרים.

עו"ד גורן מדגיש בתלונה כי על פי החוק להגנת הצרכן "פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה אף אם תוכנה אינו מטעה; המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, בלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה, אף אם תוכנה אינו מטעה".

עו"ד גורן מדגיש כי בניגוד למפרסמים רבים, לא הזכירו האחראים במקרה זה את זיקתם למי שעומדים מאחורי הפרסום, שאף רובו ככולו אינו מדויק. "מינימרקט שהיה מפרסם כתבה מחמיאה על המחירים אצלו בכסות של כתבת צרכנות, מבלי לציין שמדובר במאמר פרסומי, היה מבצע עבירה על חוק הגנת הצרכן שדינה שנת מאסר או קנס. ומה דינה של ביטוח ישיר ושותפיה לפרסום? מכירת פוליסות נוספות…" כותב עו"ד גורן.

לשכת סוכני הביטוח מבקשת מהמפקחת להסיר ללא דיחוי את הפרסום וכן לרדת לשורשם של דברים באשר לאמיתות המפורסם ולמצות את הדין עם האחראים, כדי שהמקרה לא ישנה.

תלונה גם לוועדת האתיקה

במקביל פנתה לשכת סוכני הביטוח גם בתלונה לוועדת האתיקה של מועצת העיתונות, לפיה אתר YNET התנהל התנהלות לא תקינה. על פי התלונה, YNET מהווה מפיץ מסחרי של ביטוח ישיר והוא כפוף לדיני הגנת הצרכן, המטילים אחריות על האחראים לפרסום מטעה, כמו גם לכללי אתיקה עיתונאיים.

בתלונה נכתב כי "הכתבה כוללת הטעיה מובנית, במסגרתה מוצע לקוראים ביטוח מטעם YNET, וביטוח ישיר. אבקשכם לבדוק האם אין כאן הפרה של כללי האתיקה החלים על גוף עיתונאי במספר מישורים בכלל זה – נאמנות לאמת, פרסום עובדות, ניגוד עניינים וכן הלאה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email