מבוטח ביטל את הפוליסה – אך חברת הביטוח פנתה אליו בדרישת חוב

עו"ד עדי בן אברהם דן על חשיבות התיעוד ביחס לבקשות המבוטחים, ומזכיר את הדרכים לביטול פוליסה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מבוטח נתבע על ידי חברת הביטוח בטענה כי קיים על שמו חוב פרמיות ביחס לפוליסה אשר בוטלה על ידו עקב היעדר אמצעי תשלום. המבוטח לא חלק על כך שהוא ביטל את אמצעי התשלום ביחס לפוליסה, אך הבהיר כי הוא דיווח לסוכן הביטוח על בקשתו לבטל את הפוליסה, והוא זה אשר אמור לדאוג לעניין ביטול הפוליסה כסוכן הביטוח אשר משמש כשלוח של חברת הביטוח לעניין הודעות. המבוטח הוסיף כי חרף הפנייה לסוכן הביטוח, כשלוח החברה, החברה לא ביטלה את הפוליסה ומשכך הוא ביטל את אמצעי התשלום. 

במקביל לטענות ההגנה של המבוטח, הוא הגיש הודעת צד שלישי כלפי סוכן הביטוח בטענה כי הסוכן הוא זה שאמור היה לוודא כי ההודעה על ביטול הפוליסה אכן הגיעה ליעדה. סוכן הביטוח טען כי מסר את הודעת המבוטח בדבר הפסקת הביטוח, וכי בדיעבד התברר כי חברת הביטוח לא הפסיקה את הביטוח. הסוכן הוסיף כי בחברת הביטוח באותה עת היה "בלאגן".

ניתן להעביר את הודעת הביטול גם בפקס, אך חשוב לשמור אסמכתא לתיעוד | צילום: shutterstock
לא קיבלה הודעה

בית המשפט אשר ישב על המדוכה קבע כי המבוטח אכן היה מבוטח בביטוח בריאות בחברת הביטוח. על פי חוק חוזה הביטוח, כאשר המבוטח מבקש לבטל את הפוליסה עליו להודיע על כך לחברת הביטוח, ועם מסירת ההודעה תבוטל הפוליסה (בתוך שלושה ימים – סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח-עב"א).

בית המשפט מציין כי חברת הביטוח הדגישה כי לא קיבלה כל הודעה על בקשת המבוטח לבטל את הפוליסה. בנוסף, המבוטח לא הציג כל ראיה על בקשתו לבטל את הפוליסה, וממילא לא היתה הודעה שכזו בכתב.

חברת הביטוח ציינה כי המסמך היחיד שהוצג היה הודעה של סוכן הביטוח, לכאורה, שלוש שנים לאחר מועד מסירת ההודעה על הביטול, ולפיה טוען סוכן הביטוח כי הוא מסר הודעה לחברת הביטוח על רצון המבוטח להפסיק את הביטוח. כאמור, מסמך שכזה לא הוצג מהמועד הרלוונטי לתקופת החוב.

בנסיבות אלו קובע בית המשפט כי המבוטח (אשר הינו הנתבע, בתביעה לתשלום פרמיות הביטוח)  לא הוכיח כי הוא פנה לחברת הביטוח בבקשה לבטל את הפוליסה, ומכאן שהוא מחויב לשלם לחברת הביטוח את מלוא הפרמיות עד ביטול הפוליסה בפועל.

לא עמד בנטל

עם זאת, בכך לא סיים בית המשפט את מלאכתו. בית המשפט פונה לדון במערכת היחסים בין המבוטח לבין הסוכן ביטוח וקובע כי המבוטח פנה לסוכן הביטוח המטפל בענייניו מול חברת הביטוח הבקשה להפסקת הביטוח. לכך יש להוסיף את טענת הסוכן כי הוא אכן מאשר כי המבוטח פנה אליו, וכי הוא כסוכן ביטוח פנה לחברת הביטוח. אלא שלכל האמור אין כל אסמכתא המלמדת כי הסוכן אכן פנה לחברת הביטוח וביקש את ביטול הפוליסה עבור המבוטח. 

בית המשפט מדגיש כי בדיון שנערך העיד סוכן הביטוח שמסר את ההודעה, וזאת למרות שאין צורך למסור פיזית את ההודעה וניתן היה לעשות כן בדואר אלקטרוני, ובכך לשמור אסמכתא לתיעוד בדבר הבקשה לביטול אשר נמסרה על ידו בשם המבוטח.

בהיעדר אסמכתא קובע בית המשפט כי סוכן הביטוח לא עמד בנטל להוכיח כי הוא אכן העביר כבקשת המבוטח את בקשתו לחברת הביטוח, ובנסיבות אלה יש לקבל את הודעת צד ג' כלפיו באופן בו המבוטח ישלם את הפרמיות והוצאות המשפט של חברת הביטוח וסוכן הביטוח יפצה את המבוטח במלוא התחייבויותיו לחברת הביטוח על פי פסק הדין בצירוף הוצאות משפט.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הדרכים לביטול פוליסה

אבקש להזכיר – מבוטח רשאי לבטל פוליסה בין היתר בדרכים הבאות: בשליחת דואר אלקטרוני (כפי ששאל בית המשפט במקרה דנן על מנת לשמר אסמכתא לבקשה); באזור האישי שלו- באתר האינטרנט של החברה במסגרת בקשה לביטול פוליסה; בשיחה (מוקלטת) עם מוקד השירות בחברת הביטוח; בטופס בקשה לביטול על פי הוראות חוזר הצירוף (החלפת פוליסה). כאן גם אזכיר כי כאשר האחריות לביטול הינה על חברת הביטוח היא זו שגם תישא בעלויות הפרמיה הכפולות ככל שיהיו כאלו; בפקס.

כמובן שיש לתעד את תהליך הבקשה לביטול לצורך בקרה ומעקב.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email