מבקר המדינה: הפיקוח על הביטוח התעלם לאורך שנים ממשבר ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים

המבקר על סלינגר: החלטתה שלא להפעיל את המתווה שפרסם המפקח הקודם הגבירה את חוסר הוודאות בשוק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מבקר המדינה יוסף שפירא פרסם השבוע דו"ח במרכזו עומד הכשל המהותי והמתמשך שהתגלה בכל הנוגע להסדרת שוק הביטוח הקבוצתי המסחרי. המשבר השפיע על הזכויות של חלק ניכר מהציבור והוא מתמשך על פני 19 שנים, תקופה שבה כיהנו חמישה מפקחים על הביטוח – ציפי סמט, אייל בן שלוש, ידין ענתבי, פרופ' עודד שריג ודורית סלינגר, שמחזיקה בתפקיד כיום.

הדו"ח, שחובר כחוות דעת לבקשת ועדת הביקורת בכנסת, מציין כי בשנים 1998-2011 גדל מספר המבוטחים בביטוחים הקבוצתיים המסחריים מ־30 אלף ל־1.1 מיליון מבוטחים. "אי־חידושן של פוליסות קבוצתיות, בעיקר משנת 2010 ואילך, הביא לפגיעה בחלק מהמבוטחים בפוליסות אלו", קובע הדו"ח.

מבקר המדינה מטיל את האחריות על הכשל למשבר בתחום הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים על שני גורמים עיקריים: המפקחים על הביטוח, אשר אפשרו את המשך שיווק הביטוחים, ובעלי הפוליסות הקבוצתיות והיועצים, אשר הפרו את חובתם החוקית לדאוג לטובת המבוטחים, בכך שהמליצו למבוטחים להצטרף לתוכנית זו.

שפירא

אחריות חברות הביטוח

הדו"ח תוקף גם את חברות הביטוח שיכלו לפעול באופן אקטיבי יותר על מנת למנוע את המשבר בתחום הביטוח הסיעודי הקבוצתי. המשך הנפקת הפוליסות במשך שנים תרם להמשך קיומו של משבר זה. שפירא מבקר גם את סלינגר, שנכנסה לתפקידה בספטמבר 2013: "היא החליטה שלא להפעיל את המתווה שפרסם המפקח הקודם אלא לבחון חלופות אחרות, אולם היא לא פרסמה הודעה רשמית בנושא ובכך הגבירה את חוסר הוודאות בשוק". יש לציין כי לפני מספר חודשים פרסמה סלינגר מתווה חדש, בו פוליסות קבוצתיות קיימות לא יחודשו. על פי המתווה, החל מחודש ינואר הקרוב ייאסר חידוש הפוליסות הללו באופן גורף, וחברות הביטוח יערכו פוליסות חדשות ומעודכנות בפרמיות גבוהות יותר בעשרות אחוזים.

עוד נכתב בחוות הדעת כי חלק מהנזקקים הסיעודיים, ובמיוחד הקשישים שבהם, שייכים לקבוצות החלשות ביותר בחברה: "ההגנה על זכויות האדם בישראל, ובראשן השמירה על כבודו, מחייבת את כל רשויות השלטון בישראל לדאוג לקשישים אלו, וראוי כי יפעלו מתוך ראייה לעתיד".

מרשות שוק ההון נמסר בתגובה: "ממצאי הדו"ח תומכים בעמדת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפיה על המעסיקים הגדולים במשק וחברות הביטוח לאמץ את הפתרון החדש שיזמה, ולאפשר רק את שיווקם של ביטוחים סיעודיים קבוצתיים ארוכי טווח. ביטוחים אלה מבטיחים כיסוי למבוטחים לכל ימי חייהם ובמחיר קבוע. בנוסף, מדגיש המבקר את החובה לפעול לטובת המבוטחים  להפסיק את שיווקן של פוליסות קצרות טווח שעומדות בניגוד לטובת המבוטחים. בשנים האחרונות פעלה הרשות למתן מענה למבוטחים מבוגרים שלא חודש להם הביטוח הסיעודי הקבוצתי. פעולות הרשות סייעו לאלפי מבוטחים מבוגרים שנקלטו כבר בקופות החולים, ללא בדיקה רפואית מקדימה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email