מגדל, הפניקס והראל ישיבו 31 מ' ש' למבוטחיהן

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב רחמים כהן קבע השבוע כי חברות הביטוח מגדל, הפניקס והראל ישיבו למבוטחים 31 מיליון שקל במסגרת הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגדן. על פי ההסדר, מגדל תחזיר 14.7 מיליון שקל, הראל תחזיר 8.5 מיליון שקל והפניקס 7.8 מיליון שקל.

התביעה הייצוגית הוגשה ב-2008, בטענה שחמש חברות ביטוח גובות את דמי הניהול בביטוחים משתתפים ברווחים אחת לחודש, ולא אחת לשנה. התביעה טענה כי בשל כך נגרעים מהמבוטחים הרווחים שהיו יכולים לצבור על דמי הניהול בזמן שבין הגבייה בפועל לבין סוף השנה. החברות הכחישו את הטענות, ובמקביל טענו שהתביעות התיישנו ברובן.

לאחר מו"מ לפשרה, נמחקו התביעות נגד כלל ביטוח ומנורה. ההסדר יחול על מי שהיו מבוטחים בפוליסות שבהן נהגו החברות באופן הנטען בתביעה, ושהונפקו ב-2003-1992. מדובר בגביית דמי הניהול באופן לקוי מ-2001 ועד למועד שבו הפסיקה כל חברה את ביצועה (מגדל והפניקס – בינואר 2006; הראל – בינואר 2010). ההסדר גם מציין שורה של סוגי פוליסות שבעליהן לא יהיו זכאים לקבלת ההחזר, אם משום שקיבלו ממילא סכומי יתר בדרכים אחרות, ואם משום שהן בוטלו בטרם היו זכאים לקבלת תגמולים.

החברות מעריכות שמדובר בכמה עשרות אלפי מבוטחים. הסכומים המוחזרים הם 53% מן ההפרש בין שתי שיטות החישוב של גביית דמי הניהול (השיטה החודשית והשיטה השנתית). עוד נקבע כי התובעים יקבלו כל אחד 2.5% מסכום ההחזר של החברה שתבע, וכי החברות ישלמו 3.9 מיליון שקל לבאי כוחם של התובעים, עוה"ד איל גולדנברג ועדי קסטנבאום.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email