מגדל תקצץ 450 עובדים במסגרת תכנית התייעלות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מגדל החלה ליישם את תכנית ההתייעלות עליה הוסכם במסגרת ההסכם הקיבוצי עליו חתמה החברה עם ההסתדרות בחודש מאי האחרון. על פי התכנית 450 מעובדי החברה יסיימו את עבודתם עד תום שנת 2021 , במועד סיום תוקפו של ההסכם הקיבוצי. מדובר בכ־10% מכוח האדם בחברה.

על פי מודל הפרישה שיוצע לעובדים שיסכימו לפרישה מוקדמת, עובדים מעל גיל 58 יקבלו מענקי פרישה מוגדלים של עד 150%, ועובדים המיועדים לסיום העסקה יקבלו חבילות פרישה מיטביות של עד 14 משכורות בהתאם לוותק. במקרה של סירוב של עובדים לפרוש מרצון, יחל תהליך של פיטורים מצד ההנהלה לרוחב כל החברה.

רן עוז | צילום: פזית עוז

בחברה מעריכים שהתכנית צפויה לעלות לה כ־50 מיליון שקל, ואולם היא תחסוך כ־150 מיליון שקל בשלוש השנים הקרובות. תכנית ההתייעלות היא עוד צעד משמעותי ברצף הפעולות בחברה שהחלו עם מינוי המנכ"ל החדש רן עוז, חתימה על הסכם קיבוצי, הודעה על עמידה ביעדי כושר הפירעון (סולבנסי) וחלוקת דיבידנד בסך 350 מיליון שקל, לראשונה מזה ארבע שנים.

במסגרת ההסכם הקיבוצי עליו חתם ועד העובדים עם הנהלת מגדל לפני כחודשיים, קיבלו כל עובדי החברה מענק של 25% מגובה שכרם, מענקי ותק ותוספת שכר שנתית בסך 3% , כש־1.5% מובטחים ועוד 1.5% דיפרנציאלי, לפי הישגי העובד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email