מדחיית תשלומים ועד הקלות רגולטורית – סיכום ביניים של פעילות הלשכה למען הסוכנים בימי משבר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בימים אלו עובדת הנהגת הלשכה סביב השעון כדי לייצר לסוכני הביטוח סביבת עבודה קלה ונוחה יותר בשעה שכולנו נתונים במשבר עולמי. זאת, במקביל ותוך כדי העצמת סוכני הביטוח בתקשורת וחשיפת היתרונות שהם מספקים לציבור.

"מדובר במשבר הכלכלי מהחמורים שידענו", אומר נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, שמוביל את הפעילות למען הסוכנים בימים אלה. "נמשיך ונפעל למען ציבור המבוטחים, העמיתים והחוסכים וכמובן למען ציבור הסוכנים. הנהגת הלשכה ואני עומדים לרשותכם בכל שעה לכל סיוע".

״משבר מהחמורים שידענו״. רוזנפלד ׀ צילום: Shutterstock

אלה הן כמה מהפעולות שביצעה הלשכה בימים האחרונים:

בתחום הביטוח הפנסיוני

 1. בוצעה פנייה לחברות הביטוח כדי ליצור מנגנון זמני של דילוג על תשלום פרמיות, תוך שמירת כיסוי הריסק בביטוחי עצמאיים הנמצאים בימים אלו בבעיית תזרים.
 2. נעשתה פנייה לרשות בבקשה לאשר ליצרנים שורת הקלות:
  – לא יקטנו סכומי הביטוח בפוליסות מנהלים למשך 90 יום, אצל שכירים ששכרם הוקטן.
  – בעת הליך שיווק פנסיוני (ב1) תוקפא הדרישה לביצוע פגישה לפי חוזר יפוי כח – לאור הצונאמי בבקשות לחל"ת, יתאפשר תהליך "ברירת מחדל".
  – המעסיקים יעבירו רשימה באקסל וחברות הביטוח יבצעו לכולם ריסק זמני מיום תחילת החל"ת או על פי הדיווח בממשק מעסיקים. עובדים אשר חברת הביטוח ביצעה להם ריסק זמני ישלחו הודעות לעובד על החלת ריסק זמני, תוך ציון התקופה המרבית ותנאי הריסק, וכן הפנית העובד לבעל הרישיון להמשך התהליך מעבר לתקופה האוטומטית. תהליך זה לא ידרוש מסוכן הביטוח מסמך הנמקה בהתאם לחוזר מסמך ההנמקה.
  – עצמאים אשר יבקשו לעבור לריסק זמני יוכלו לעשות זאת באמצעות בקשה בכתב, ללא צורך בהנמקה.
  – הקפאה של 90 יום לגבי הוראות סעיף 5 בחוזר השירות למתן מענה במסגרת הזמנים המפורטת. זאת, לאור כך שמדובר ב"נסיבות מיוחדות", כפי שנרשם בחוזר.
  – בעת שינוי מסלולי ההשקעה במוצרים פנסיונים יתאפשר לבעלי הרישיון להעביר את בקשתם ללא מסמך ההנמקה, אלא באמצעות סיכום פגישה.
  – בשינוי מסלולי השקעות במוצרי פרט יקפידו חברות הביטוח לבצע את השינוי לפי תאריך הערך שבו הגיעה לידיהם הבקשה ולא לפי ביצוע הפעולה עצמה, אשר יכולה לקחת מספר ימים.

בתחום מעמד הסוכן בתקשורת ובציבור

הופעות של הנהגת הלשכה בכל המדיות – תקשורת כללית וכלכלית, אלקטרונית וכתובה, וכן באתרים החברתיים, תוך דגש ניכר על הפניית הציבור בימים אלו לסוכני הביטוח לקבלת ייעוץ, הכוונה ושירות. 95% מההופעות התקשורתיות בתחום הביטוח היו של סוכני הביטוח – שליטה מוחלטת במגרש.

הטבות לסוכן

נעשתה פנייה לחברות הביטוח בבקשה להקל על סוכני הביטוח את ההתחשבנות העסקית, לרבות הקדמת התחשבנות ביחס לזכאות לעמלות, דחיית התחשבנות בגין ביטולים או כל השבה כספית אחרת מצד הסוכן למועד מאוחר יותר, והענקת מקדמות לסיוע על חשבון עמלות וכל הטבה אחרת, אשר תתמוך ותסייע לסוכני הביטוח שהינם עצמאיים ונאבקים כעת לצלוח כלכלית את משבר הקורונה.

למול היצרנים

הוגשה בקשה לעצור התחשבנות של החזר כספים מטעם הסוכנים או קיזוז עמלות. לחילופין, סיוע בהקדמת עמלות ומקדמות.

בתחום האלמנטארי

נעשתה פנייה לרשות להורות לחברות להאריך בשלב ראשון את חידושי 1/4 בתחום האלמנטארי לתאריך 30/04. הרשות אישרה וחברות הביטוח גם הן נענו לבקשה. כמו כן, נעשתה פנייה לחברות להגדיל את פריסת תשלומי האלמנטאר, ללא דמי אשראי והצמדה. מרבית החברות נענו לבקשה.

בנושאים כלליים

 1. נעשתה פנייה לרשות בבקשה לדחות את הדיווח המקוון לסוכנויות תאגיד מתאריך 30/04 לתאריך 30/05.
 2. נעשתה פנייה לרשות בבקשה לדחות את הבחינות הצפויות להוצאת רישיון סוכן, כך שיישמר הרצף בין תקופת הלימודים למועד המבחנים.
 3. בנוסף, נעשתה פנייה לוועדת הכספים של הכנסת בבקשה להפחית את הדרישות לעסקים קטנים שמבקשים הלוואה בערבות מדינה. בקשתינו נענתה.
 4. מערך היועצים הרחב של הלשכה (מעל 50) גויס לעזרה וכעת פועל בזמינות גבוהה יותר ובמהירות רבה יותר עבור חברי הלשכה.
 5. מתקיימת התנהלות שוטפת למול רשויות המדינה, בדגש על משרדי הבריאות והאוצר, רשויות המיסים ושוק ההון, בניסיון להקל על עבודתם של סוכני הביטוח בפרט, והעצמאיים בישראל בכלל.
 6. מתקיים שת"פ של פורום מצומצם של ראשי האירגונים הגדולים והמובילים בלה"ב בהתנהלות מול אגף התקציבים באוצר, שרי הכלכלה והמשפטים והרשויות במטרה לדחות תשלומי מסים, אגרות וקבלת הטבות לציבור העצמאים.
 7. הלשכה מתנהלת מול אחד הבנקים הגדולים למתן הלוואה ומסגרת אשראי גדולה לסוכנים, בתנאים מועדפים.
 8. השתתפות נשיא הלשכה, סגן ומ"מ הנשיא ויועמ"ש הלשכה בשני דיונים בוועדת הכספים של הכנסת השבוע.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email