מהיום: העברת ייפוי כוח למוסדיים דרך המסלקה הפנסיונית בקלות ובפשטות

בהליך החדש מתקבל אישור מחייב ובכתב מהגוף המוסדי, תוך 3 ימי עסקים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סוכני ביטוח נכבדים, הייתה לנו הזכות להשתתף בכנס סוכני הביטוח של לשכת סוכני הביטוח 2015. נהנינו מאד ולמדנו רבות על הצרכים והבעיות המטרידות אתכם. בסיום הרצאתו של ניר בן שמש מאגף שוק ההון, עלו שאלות מצד המשתתפים.

אחת מהן עסקה בבעיית העברת ייפויי הכוח לגופים המוסדיים (בדגש על ייפויי כוח בפורמט החדש המחליפים ייפויי כוח ישנים) וכיצד ניתן לוודא כי הללו אכן התקבלו ונרשמו על ידי הגוף המוסדי.

המסלקה מפעילה מתחילת 2015 שירות להעברת ייפוי כוח מסוכנים ויועצים לגופים מוסדיים. במסגרת שירות זה שולח הסוכן לגוף מוסדי עותק סרוק של טופס ייפוי כוח מסוג ב-1 או ב-2, בצירוף צילום תעודה מזהה של הלקוח. משלוח ייפוי הכוח אפשרי בקלות ובפשטות דרך פורטל האינטרנט של המסלקה, או בהצמדה לקובץ אירועים.

מקבלת הבקשה נדרש הגוף המוסדי להחזיר לסוכן תוך שלושה ימי עסקים אחת משתי התשובות הבאות:

  • הודעה כי "בקשה למתן ייפוי כוח אושרה על ידי המוסדי".
  • הודעה כי "הבקשה למתן ייפוי הכוח נדחתה על ידי המוסדי", תוך ציון סיבת דחיית הבקשה (כגון "טופס לא חתום").

במידה וייפוי הכוח שנשלח מחליף ייפוי כוח של סוכן אחר ("סוכן ישן") רשאי הגוף המוסדי לעכב את משלוח האישור עד כדי 13 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, ולאפשר לסוכן הישן מרווח של 10 ימי עסקים לפעולת שימור כנדרש על פי חוק. חשוב לדעת: תדפיס/הורדת קובץ מפורטל המסלקה עם הודעת הגוף המוסדי בדבר אישור הבקשה, מהווה אסמכתא כתובה ומחייבת, לרבות התאריך שבו התחייב הגוף המוסדי לעדכן את מערכות המיכון שלו.

בעיות של חוסר מענה תוך שלושת (או 13) ימי העסקים המותרים, מטופלות באופן אוטומטי על ידי המסלקה הפנסיונית תוך משלוח תזכורות, התראות, ודיווחים שוטפים לאגף שוק ההון בדבר אי עמידת הגוף המוסדי בזמני המענה. במידה והסוכן, לאחר שקיבל את אישור הגוף המוסדי לבקשה, מוצא כי המידע לא נרשם/עודכן במערכות הגוף המוסדי, תעמוד מחלקת שירות הלקוחות של המסלקה לרשות הסוכן לפתיחת תלונה על תקלה, לפעולה מול הגוף המוסדי עד לפתרון הבעיה, ולדיווח ככל שיידרש על "בעיה באיכות השירות" למחלקת הבקרה של אגף שוק ההון.

עלות השירות היא 2.5 שקל (כולל מע"מ) לדיווח ייפוי כוח לגוף מוסדי ספציפי, והיא נמוכה באופן משמעותי מעלות משלוח מכתב רשום לדוגמה (11.80 שקל). לשאלות נוספות, ולמבקשים ליווי וסיוע בעת הקמת הבקשות לראשונה, מוקד השירות של המסלקה זמין עבורך בימים א'-ו', בטלפון: 076-8020400

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email