מהמלצות הוועדה הפרלמנטרית: ביטול חובת פרישה לפי גיל

עוד מהמלצות הוועדה - הקלות במיסוי למעסיקי אזרחים ותיקים. אלה חלק מהמלצות דוח הביניים של הוועדה הפרלמנטרית העוסקת בתכנית האב הלאומית בתחום הזקנה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אוכלוסיית ישראל מזדקנת במהירות; שיעור הישראלים בני יותר מ־65 הוא כ־11% מהאוכלוסייה, וב־2035 שיעורם יתקרב ל־15%. כך עולה מדוח הביניים של ועדה משותפת לוועדת העבודה והרווחה וועדת הכלכלה, בראשות ח"כ טלי פלוסקוב (כולנו). הדוח והמלצותיו הוגשו השבוע כחלק מתוכנית האב הלאומית בתחום הזקנה, שנועדה להכין את ישראל למה שהדוח מגדיר "כאחד המשברים החברתיים הגדולים ביותר שידעה המדינה". את הוועדה מלווים כיועצים סוכני הלשכה יואל זיו וורדה לבקוביץ, והיועץ הסיעודי גבי נקבלי. בין ההמלצות הבולטות בדוח – ביטול חובת הפרישה על פי גיל, הקלות במיסוי למי שיעסיק אזרחים ותיקים, מיגור העוני ועשרה ימי חופשה נוספים בשנה לבני משפחה המטפלים באזרחים ותיקים בביתם.

ביטול חובת הפרישה  | צילום: fotolia

תבוטל חובת פרישה

הוועדה ממליצה לבטל את חובת הפרישה מעבודה מחמת גיל הקבועה היום בחוק ולהמירה בפרישה על רקע אי התאמה תפקודית בלבד. שר הרווחה יקבע, בהתייעצות עם שר הכלכלה ושר האוצר, תקנות לפרישה תפקודית.

בנוסף ממליץ דוח הביניים להסיר את החסמים המבניים המקשים העסקת מבוגרים על ידי קידום יצירת מסלול תעסוקה אלטרנטיבי במשק, הגדרת מקצועות נדרשים בשירות המדינה ואישור המשך העסקה במקצועות אלו; הרחבת המקצועות בשירות המדינה שבהם אפשר להמשיך להעסיק עובדים לאחר גיל הפרישה הרשמי.

כיום מאושרים לצורך זה 60 תקנים של אזרח ותיק, ומוצע להרחיב את התוכנית ולתקצב אלף משרות תקניות בשלוש השנים הבאות. עוד ממליצה הוועדה בנושא זה: לתת הקלות במסים ובתשלומי הביטוח הלאומי למעסיקים שיעסיקו אזרחים ותיקים; לסייע תקציבית לארגונים העוסקים בקידום תעסוקת מבוגרים ופועלים להגדלת מספר המפעלים והארגונים המוכנים להעסיק אזרחים ותיקים, לגיוס אזרחים ותיקים המעוניינים לעבוד ולחבר ביניהם להפחית את שיעור הקיזוז של קצבת הזקנה כנגד הכנסה מעבודה מ־60% ל־30%.

הוועדה ממליצה גם כי תוספת הוותק לקשישים תינתן באופן בלתי תלוי מקצבת השלמת הכנסה, ולא תתקזז בגינה כפי שנעשה כיום. בנוסף, מומלץ כי קצבת הזקנה תוצמד לשכר הממוצע או מדד המחירים לצרכן – הגבוה בין השניים – בעוד כיום מוצמדת הקצבה רק למדד המחירים לצרכן, מה שהביא לשחיקתה בשנים האחרונות נוכח האינפלציה הנמוכה במשק. הדוח מציע גם כי הקצבה תהיה קבועה בכל גיל ולא תלך ותגדל ככל שגיל האזרח בפנסיה עולה. בישראל יש עוני בקרב האזרחים הוותיקים.

כ־23.2% מבתי האב שבראשם אזרח ותיק היו מתחת לקו העוני ב־ 2015. הוועדה ממליצה בין היתר כי: 1. החלטה ממשלתית על מיגור העוני בקרב האזרחים הוותיקים ותבטיח שלא יהיה עוד אזרח ותיק עני בישראל. 2. שינוי מדידת קו העוני, שיובאו בו בחשבון האמצעים שמבטיחים קיום נאות, בהתחשב בהכנסות של האזרחים הוותיקים. 3. להחריג את תוספת הוותק מחישוב השלמת הכנסה כדי שאותם קשישים יוכלו לקבל תוספת ותק. 4. הצמדת קצבת הזקנה האוניברסלית המשולמת לכל אזרח ותיק לשכר הממוצע במשק או למדד המחירים לצרכן – הגבוה מהשניים. התוספת הנובעת מההצמדה לא תחושב כהכנסה לצורך חישוב השלמת הכנסה. 5. גיל אחיד לקצבה – תבוטל הדיפרנציאציה בגיל בכל הקשור בקצבאות הזקנה ותינתן קצבה זהה לכל אזרח ותיק מעל גיל הפרישה. 6. כל אזרח ותיק הזכאי להשלמת הכנסה יהיה פטור מתשלום בעבור תחבורה ציבורית, מהשתתפות ברכישת תרופות ומתשלום בעבור ביקור רופא. גיל הזכאות לטיפול שיניים חינם ירד ל־70. כמו כן, כל אזרח ותיק יהיה זכאי לסיוע משפטי חינם. 7. הגדלת ההשתכרות מעל גובה הקצבה. 8. הקמת מרכזי מיצוי זכויות ברשויות המקומיות.

הדוח ממליץ להקל על משפחות המטפלות בקשישים סיעודיים בביתם, בין היתר באמצעות מתן סיוע כספי כללי לבני משפחה המטפלים באופן קבוע ורציף באזרח ותיק סיעודי. מומלץ להקצות לבני משפחה המטפלים באופן אינטנסיבי ולאורך זמן בקשיש סיעודי עשרה ימי חופשה בשנה לצורך טיפול זה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email