מה הוא אירוע תאונתי?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

באחרונה אנו נתקלים ביותר ויותר מקרים שבהם דוחים מבטחים תביעות של מבוטחים בטענה שהאירוע שבו נגרם הנזק אינו אירוע תאונתי ולכן הוא אינו מכוסה. לפיכך, ננסה להגדיר בקצרה מהו אירוע תאונתי או תאונה, איך מתייחסת לכך הפסיקה ואיך יש להתייחס לכך בענף הביטוח, שאכן משתמש במושג זה בתדירות גבוהה.

ראשית, יש להבדיל בין אירוע תאונתי לבין נזק תאונתי. אחת הטעויות הרווחות היא להתייחס לשני המושגים כשווים. כלומר, כאילו נזק תאונתי ואירוע תאונתי חד הם – אך לא כך הדבר. אירוע תאונתי הוא מהלך נסיבות שעשוי לגרום או שלא לגרום לנזק ואם אכן נגרם נזק כתוצאה מאירוע תאונתי, הרי שאפשר לכנות אותו נזק תאונתי. אם כן, מהו אירוע תאונתי? ההגדרה המקובלת בענף קובעת, כי תאונה היא "אירוע בלתי מתוכנן, בלתי צפוי, ישיר, הקורה בפתאומיות, במקום מוגדר".

בלתי צפוי או בלתי מתוכנן נותן לנו את המסגרת של "מקריות האירוע", כך על פי יעקב קיהל בספרו "ביטוח חבויות בישראל", "במונח מקריות אנו מבינים כי האירוע לא היה מתוכנן על ידי המבוטח וכי לא ניתן היה לצפות את קרותו או את תוצאותיו".

כלומר, כדי שאירוע יהיה תאונתי צריך להתקיים מצב שבו המבוטח לא צפה את קרות האירוע וכן כי האירוע הוא תוצאה ודאית של הנסיבות שהיו. אם התשובה היא חיובית לשתי השאלות הרי שאין מדובר באירוע תאונתי. ואולם כדי להגדיר את האירוע כתאונתי עלינו להביא בחשבון גורם נוסף – "פתאומיות".

בספרו, התייחס קיהל גם למושג הפתאומיות: "במונח פתאומיות אנו מבהירים את חד פעמיותו של האירוע, את היותו נובע מהתפתחות יוצאת דופן של הנסיבות ואת העובדה שאינו הדרגתי". כלומר, כדי שנוכל להגדיר אירוע כתאונתי, האירוע צריך להיות בלתי צפוי מצד המבוטח, חד פעמי, שתוצאותיו ודאיות.

בפרשת נווה גן ציין בית המשפט העליון כי הגדרת המונח "תאונה" אינה אחידה ויש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו. בית המשפט קבע כי במקרה הספציפי אין להכליל בהגדרת המונח "תאונה", המופיע בפוליסת הביטוח, גם יסוד של פתאומיות או מיידיות. נזקים לרכוש הנגרמים במהלך ביצוע עבודות קבלניות יכולים לקרות גם בדרך שאינה פתאומית, חדה ומיידית. יש לפרש את הטקסט באופן המיטיב עם המבוטח. בית המשפט קבע כי הקמת המבנה במקום שגוי הינו "נזק תאונתי בלתי צפוי".

אמנם בסופו של דבר דחה בית המשפט את התביעה, אך בפסק הדין התקבלה הלכה חשובה, שהגמישה את הגדרת יסוד הפתאומיות. שאלה אחרת, ספציפית יותר, היא כיצד עלינו להתייחס לטעות או לשגיאה של המבוטח, או לרשלנות של המבוטח? בנושא "רשלנות המבוטח" המגמה בפסיקה היא ברורה.

רשלנות של המבוטח מכוסה על פי הפוליסה ואין ברשלנות של המבוטח כדי לקבוע שאין מדובר באירוע תאונתי. כך לדוגמה נקבע בפרשת סלע: "רשלנותו של המבוטח אינה שוללת את היותו של הנזק פרי אירוע תאונתי ואינה הופכת את הנזק לודאות…" בית המשפט אף הרחיב את הסוגיה בפרשת אלבז וקבע, כי גם טעות או שגיאה של מבוטח אינה עילה לקביעה כי אירוע מסוים אינו אירוע תאונתי. "אשת התובע, עשתה מעשה שיגרתי וביקשה למלא כלי רכבה בדלק כדי להמשיך בנסיעתה. היא לא תיכננה למלא כלי רכבה בסוג דלק שגוי ולא צפתה זאת. גם אם יכולה היתה אשת התובע לצפות שבעת היא מתדלקת את כלי רכבה, המיועד לדלק מסוג סולר, בבנזין, עלול להתקלקל המנוע, אין בטעותה זו כדי לשלול את היות האירוע תאונה".

החשיבות המרבית שיש למושג "אירוע תאונתי" היא בפוליסות שהן במתכונת כל הסיכונים, שכן בפוליסות אלה אין סיכונים מוגדרים הנכללים בכיסוי, אלא הפוליסה מכסה כל נזק שהוא תוצאה של אירוע תאונתי. ואולם ברוב המקרים הפוליסות אינן מגדירות במפורש מהו אירוע תאונתי, דבר שפותח פתח לפרשנויות שונות ומיותרות.

לכן, חשוב ביותר שהמושג "אירוע תאונתי" יהיה ברור, חד וחלק, ולא יאפשר פרשנויות שנוחות למבטחים בהתאם לנסיבות. לכן הבה נפנים ונזכור כי אירוע תאונתי הוא אירוע בלתי צפוי, מקרי וחד פעמי. כאשר חשוב להביא בחשבון שרשלנות ו/או טעות ו/או שגיאה של מבוטח הם כשלעצמם אירוע תאונתי לכל דבר ועניין.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email