מה יעשו אלמנה ושאירים עם 2 מיליון שקל?

יובל ארנון מסביר כיצד תפקידו של סוכן הביטוח נוגע בכל נקודה על ציר הזמן בחיי הלקוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אחד מתפקידיו של סוכן ביטוח מקצועי ובמסגרת אחריותו כלפי לקוחותיו היא לבדוק על ציר הזמן כיצד הלקוח ומשפחתו ערוכים לתרחישים מסוימים, חלקם אינם משמחים כגון פטירה או נכות וחלקם משמחים כגון לימודים של הילדים, חסכון לרכישת דירה ועוד. במסגרת בדיקות תקופתיות מתבצע למעשה מפגש בין צרכים ורצונות מצד אחד, עם מצב נתון ואלטרנטיבות קיימות לכל תרחיש ותרחיש מן הצד השני.

אחד הצרכים אשר מאפיין בעיקר לקוחות אשר להם יש תלויים, כגון ילדים קטנים הוא הפתרון לשמירת רמת החיים במקרה פטירה לא צפוי, כאשר שמירה על רמת החיים צריכה להכיל בתוכה גם רצונות להבטחת עתיד הילדים בתחום השכלה גבוהה ועוד.

הפתרון הביטוחי הנפוץ להבטחת מצבם של השאירים במקרה פטירה הינו ביטוח ריסק, אשר בעת קרות האירוע מקבלים המוטבים בפוליסה (בהנחה שהם גם השאירים החוקיים) סכום חד פעמי אשר אמור להחזיק ולשמר את המשפחה ברמת חיים מסויימת ולאורך זמן, לאפשר למשפחה לשמור על משכנה, על המשך החוגים הפרטיים לילדים, המשך בניית קרנות חסכון להשכלה גבוהה ועוד פרמטרים שבבסיסם טמון הרצון לשמר את הקיים ככל האפשר. אם ניקח עצמאי אשר הכנסתו נטו היא 20 אלף שקל לחודש, והוא לצורך הדוגמה מפרנס יחיד, הרי אותו עצמאי מייצר כל שנה 240 אלף שקל נטו, ועם כספים אלו ובהנחה שזו ההכנסה היחידה שלו, מתקיימת המשפחה, כאשר המילה קיום מקיפה בתוכה הרבה מאוד צרכים ורצונות אשר בסופם מסמלים רמת חיים מסויימת, כולל הוצאות קבועות, משתנות, חסכונות ועוד.

אם אשאל כמה ביטוח צריך אותו עצמאי למקרה של פטירה מוקדמת, הרי אין ספק שאקבל תשובות שונות, יש אשר יניחו שאלמנתו תצא לעבוד בשלב מסוים, יש שיכניסו מימוש מקום מגורים קיים ומעבר לדירה יותר קטנה וכמובן מגוון ההנחות הוא עצום, אבל אפשט את הדילמה ואבהיר שבישיבה עם סוכן הביטוח שלו החליט אותו עצמאי בן 35 לרכוש ביטוח ריסק של שני מיליון שקל, גם אם סכום זה אולי לא בהכרח ייתן 100% פתרון, זה כרגע משקף יכולת שלו לרכוש ביטוח בנוסף לביטוחים נוספים שיש לו, ועכשיו נשאלת השאלה מה יעשו האלמנה והשאירים עם ההמחאה של שני מיליון שקל אשר יביא להם סוכן הביטוח, והוא גם היחיד שיביא משהו ממשי מעבר לדברי ניחומים של שאר הסובבים את המשפחה.

האלטרנטיבה המקצועית היותר טובה הינה שילוב של קבלת סכום חד פעמי וקצבה חודשית אשר נקבעת על בסיס גיל הילדים. לדוגמה, ניתן להפנות את כספי הקצבה החודשית לפוליסות חסכון אשר יתנו פתרון לחסכון להשכלה גבוהה ובמקביל לשמר רמת חיים סבירה למשפחה או להיפך, את הסכום החד פעמי להשקיע בפוליסת חסכון, ואת הקצבה החודשית לנצל לשמירה על רמת החיים, וכמובן שילובים נוספים בין שתי האופציות.

קיים ויכוח אם בימינו, לאור הגידול המשמעותי בתוחלת החיים, ריסק הינו צורך יורד או לא, ניתן לתקוף סוגיה זו מכיוונים שונים, דבר אחד ברור, תפקידו של הסוכן הינו להציף צורך ולדעת לכמת אותו בצורה מקצועית, לעקוב אחר התפתחות הצורך לאורך השנים, ולהציב בפני הלקוח אלטרנטיבות אשר ביום פקודה, ובמיוחד במקרי טראומה קיצוניים כגון פטירה מוקדמת יוכלו השאירים להנות מפרי התכנון המקצועי שנערך ללקוח בעודו בחיים.

הכותב הינו מנכ"ל משותף בחברת "ארנון את וינשטוק"

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email