מה יש ומה אין בדו"ח השנתי של המפקחת ל-2013

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מניתוח דו"ח המפקחת ל-2013 עולות התובנות הבאות:

1. האוצר תומך בכניסת הבנקים והגברת השיווק הישיר של החברות, לא רק של הישירות. בהקדמה, בדבר הממונה היא מציינת: "התפתחותם של ערוצי הפצה נוספים, כגון השיווק הישיר". היא לא ציינה חברות לשיווק ישיר.

2. המפקחת מתהדרת בכך שהצרכן רשאי להעביר את חסכונותיו מיצרן ליצרן, ולכן כוחו מול היצרנים התגבר, אך מסתירה את העובדה שהיא מונעת ניוד של ביטוחי המנהלים עם מקדם קצבה, ומונעת מהצרכן את האפשרות להקטין את דמי הניהול, על פי הרפורמה שעליה החליטה ועדת הכספים.

3. תחת הכותרת "להבטיח לכלל הציבור את היכולת להשיג ביטחון פיננסי", מתהדרת המפקחת בסעיף 2 בכך שהביטחון הפיננסי של הצרכן גדל, בין השאר בגין יצירת מוצרים שקופים, מגוונים וזמינים. היא מתעלמת מהעובדה שבביטוח פנסיוני יש רק מוצר אחד בלבד – פנסיה. אז על איזה מגוון היא מדברת?

4. המפקחת לא אומרת דבר וחצי מדוע לא פירקה, או כיצד מתכוונת לפרק, את שתי הפצצות המתקתקות המאיימות על הביטחון הסוציאלי של אזרחי ישראל. האחת היא השלכות ביטול הקולקטיבים הסיעודיים. השנייה, משבר הפנסיה בישראל, דהיינו ביטול הסבסוד הצולב בין העמיתים הפעילים בקרן הפנסיה (המפרישים לקרן), לבין הפורשים לגמלאות.

5. מהדו"ח לא עולה מה עושה ומתכוונת לעשות המפקחת באשר לסבסוד הצולב בין הקולקטיבים לביטוח רכב (קבוצות מיוחסות), לבין אלה שלא נמנים על הקולקטיבים (עם ישראל) אך מסבסדים את הקולקטיבים בפרמיה שהם משלמים?

6. המפקחת מדברת על מדיניות כוללת בתחום ההפצה באופן הצהרתי, מבלי לציין מהותה.

7. מבנה אגף שוק ההון מצביע על חוסר יעילות ואפקטיביות. לדוגמא: הפרדה בין ביטוח חיים, פנסיה ומסלקה – כל נושא מטופל במחלקה שונה.

8.הממונה מתוך תפקידה אמונה על הגברת התחרות. 6,000 סוכני הביטוח העצמאים הם מחוללי התחרות האמתיים. אין כל התייחסות כיצד פועלת להעצים את מעמדם ככאלה.

9. בדו"ח מפורטות פעילויות שונות מול היצרנים והמפיצים כדי להגביר את השקיפות והיעילות בתחומים שבין היצרן לצרכן, בין היצרן לפיקוח ובין המפיץ לצרכן. אין אזכור על פעילות כלשהי של הממונה להגברת השקיפות והיעילות של היצרנים מול המפיצים, קרי הסוכנים, שהם כאמור מחוללי התחרות ונותני הערך המוסף האמיתי לצרכנים.

10. אין כל התייחסות לאיכות ויעילות השירות שנותנים היצרנים למפיצים (סוכני הביטוח), שבסופו של דבר הם אלה שנותנים את השירות לצרכנים בכל תחומי הביטוח.

11. כיצד מבטיחים לציבור שקיפות ויכולת להשיג ביטחון פיננסי, אם הוא לא יודע בתחילת החיסכון עם איזו קצבה יפרוש בעוד 30 שנה, מכל מיני סיבות שאינן קשורות בו?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email