מה כולל כיסוי ביטוח לנוהג אקראי ברכב?

האם פוליסת הרכב מכסה מקרה של תאונה בה עובד מוסך, חניון או מכון שטיפה שנהג ברכב המבוטח?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

באחד הימים הכניס יורם (שם בדוי) את מכוניתו למתקן שטיפת רכב. מיד לאחר היציאה ממתקן השטיפה, בעת שעובד המקום נהג במכונית, פגעה המכונית של יורם, שנהג בה עובד מתקן השטיפה, ברכב שבא במהירות מצד ימין. נגד יורם ועובד מתקן השטיפה הוגשה תביעה על נזק לצד שלישי.

יורם הגיש תביעה לחברת הביטוח בה היה מבוטח בביטוח מקיף וביקש לקבל את תגמולי הביטוח, אך חברת הביטוח סירבה לשלם את הנזק המקיף של יורם וגם את הנזק לצד השלישי בטענה כי בהתאם לגילו של מי שנהג ברכב בעת התאונה, הוא נחשב לנהג צעיר, ואילו לטענת מנהלת התביעות, בפוליסת הביטוח קיימת הגבלה לפיה גיל הנהג המורשה צריך להיות מעל 30. יורם הביא לתשומת ליבה של מנהלת מחלקת התביעות כי בפוליסה נכתב ש"יש כיסוי ביטוחי לנהיגת אקראי של הרכב", ולכן על חברת הביטוח לשלם את שני הנזקים.

מנגד, בחברת הביטוח טענו כי הנוהג האקראי חייב להיות מעל לגיל 30, בהתאם לתנאי הפוליסה, ולכן לא נשלם את התביעות. בעל הרכב הגיש תביעה בבית המשפט בראשון לציון, בפני כבוד השופט יחזקאל קנר. המחלוקת הסבוכה בין הצדדים בבית המשפט עלתה לטונים צורמים מצד התובע, שהיה נסער ומאוכזב מאוד מחברת הביטוח, וטען שהוא מתנהל למופת, שילם את פרמיות הביטוח באופן קבוע במשך השנים ומעולם לא תבע את חברת הביטוח.

לטעמו, חברת הביטוח מתנכלת לו ועושה הכל כדי לא לשלם לו את תביעתו, בטענות שונות ומשונות. לאחר שהשופט שמע את כל העדויות על נסיבות התאונה, הוא הגיע למסקנה כי 90% מהאשמה לתאונה נופלת על עובד מתקן השטיפה שנהג ברכב ולא נתן זכות קדימה לרכב שבא מצד ימין, ו-10% הנותרים הינם רשלנות תורמת של נהגת הרכב, צד ג' שנפגע, כיוון שנסעה במהירות גבוהה מדי ולא התאימה עצמה לתנאי הכביש.

סעיף על

בהתייחס לשאלה האם חברת הביטוח חייבת לכסות את נזקי התאונה מכוח פוליסת ביטוח המקיף שיש בידי המבוטח, מצא השופט כי סעיף נהיגת האקראי בפוליסה נותן כיסוי לנהיגת אקראי על ידי עובד שטיפת הרכב, המוסך או החניון במסגרת עבודתם. אין ספק, קבע השופט, כי נהיגתו של עובד מתקן השטיפה בהעברת הרכב ממתקן השטיפה למקום הניקוי של כלי הרכב, נכנסת בגדר הגדרה זו של נהיגת אקראי.

לעומת זאת, נציגי הפניקס טענו כי קיים סעיף בפוליסה המגביל את גיל הרשאים לנהוג ברכב. בנוסף, לטענתם כתוב בפוליסה במפורש כי גיל הנהג המורשה צריך להיות בן 30 ומעלה ולכן זה חל גם על נהיגה באקראי.


סו"ב מיכה אדוני

השופט קיבל את קיומו של הסעיף בפוליסה אך טען כי הוא לא נחשב סעיף על, ואינו גורע מהסעיף המכסה נהיגת אקראי. אין לצפות מהמבוטח או בעל הרכב כי יהיה אחראי לבדיקת גילו של עובד מוסך, עובד חניון או עובד במתקן של שטיפת מכוניות המסיע את רכב המבוטח, בנסיעות קצרות לצורך פעולות הנעשות במקום.

מעבר לכך, השופט הוסיף כי אילו הפרשנות של חברת הביטוח הייתה נכונה, וגם גיל הנהג שנהג ברכב ועשה את התאונה היה מעל לגיל 30, לא היה צורך במקרה הזה להפעיל את סעיף האקראי, כי הפוליסה כיסתה ממילא כל נהג מעל לגיל 30. גם נהיגת אקראי היא נהיגה ברשות בעל הרכב. כלומר, סעיף נהיגת האקראי קיים בין היתר גם כדי לבטל את המגבלה של גיל הנהג. בסופו של דבר השופט פסק כי על חברת הביטוח לשלם את מלוא התביעה, למרות ההגבלה הקיימת בפוליסה.

 

הכותב הוא יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email