מה כל כך נוח לחברות הביטוח במודל התגמול הקיים?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני הביטוח הביעה את עמדתה כבר לפני יותר משנה כי היא תומכת בהפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול שאותם משלם הלקוח, והיא מצפה לראות מודלים שונים מהיצרנים, אשר ייתנו לסוכנים תמורה הוגנת לעבודתם עבור צירוף הלקוח והטיפול בו לאורך "ציר הפנסיה".

עמדת הלשכה פורסמה זמן רב לפני עמדת המפקחת, שבאה לידי ביטוי בטיוטה הרביעית בנושא חוזר העמילות, ולפני פרסום נייר העמדה בחודש שעבר. וראו איזה פלא, מי מבקר כיום את לשכת סוכני הביטוח? חברות הביטוח. ואם חברות הביטוח עושות זאת כנראה שיש להן סיבה טובה לכך – הרי שם יושבים טובי המוחות, טובי האקטוארים ואנשי המקצוע, אשר אמונים על דבר חשוב ביותר – יצירת רווח לבעלי המניות של החברה. ואין בכך כל פסול, השאלה היא רק על חשבון מי? מה קורה היום בפועל?

חברות הביטוח עובדות בשני ראשים – כיום, מה שבעבר דובר בלחישות במסדרונות, כבר גלוי, ידוע ומפורסם: כל חברה מפתחת ערוץ ישיר שאותו מתפעלים שכירים שלה, ובמקביל ממשיך לעבוד ערוץ ההפצה המסורתי של סוכני הביטוח הנאמנים והמקצועיים. אך החברות עובדות בשני ראשים נוספים: הטבות מפליגות בדמי הניהול במכרזים גדולים ולחברות גדולות באמצעות הערוץ הישיר של החברה. ומנגד, ממשיכות לקבל "סחורה" מאותם סוכנים בדמי ניהול ממוצעים פחות או יותר. עבודה זו, בכמה ערוצים, מאפשרת לחברות "להוריד את המכנסיים" במכרזים גדולים.

די שנסתכל על המתרחש במכרזים של צבא קבע, רשויות מקומיות ועוד – הכל כאמור דרך משווקים שכירים – שנועדו להגדיל נתח שוק, להכניס מגזרים מועדפים, שאולי ישפיעו על התשואה הדמוגרפית ועוד. ומצד שני, להמשיך ולקבל מסוכני הביטוח עסקות בדמי ניהול גבוהים יותר מדמי הניהול שניתנו במכרזי הענק בהם השתתפו.

אך הפלא ופלא, בו בזמן, בנו כל החברות מנגנוני תשלום, או יותר נכון אי תשלום, שלמעשה מאפשרים להן לקבל עסקים מסוכני הביטוח בעמלה סמלית (הציבור מוטעה על ידי פרסומים לא מקצועיים, כאילו דמי הניהול הולכים לסוכן), ולהמשיך לקבל לאורך זמן הפקדות שוטפות. והנה, זה מסבסד את זה, והכל טוב, להוציא מצבם של סוכני הביטוח, שטורחים לצרף לקוחות חדשים למסלולים פנסיונים, לא מקבלים תמורה, לא נהנים מהצבירות שמצטברות לאורך שנים לאור שמירתן על רצף ההפקדות של החוסך, אך מנגד נותנים שירות, מטפלים בתביעות, מטפלים במעבר בין מקומות עבודה, בשינוי שכר או מצב משפחתי ועוד.

אז מה יותר נוח מזה לחברות כיום?

לא פלא שעל לשכת סוכני הביטוח מותחים ביקורות בשל דרישתה – להחליף בקיים. אולי החברות חוששות ממודל שונה שייאלץ לתת לכל אפיקי ההפצה תנאים זהים? אולי תגמול מצבירה? אולי תגמול מפרמיה? אולי.

לשכת סוכני הביטוח, בניגוד לשאר השחקנים בענף, הביעה את עמדתה המקצועית והציבורית בשינוי המודל. נכון להיום, שאר השחקנים שומרים על שתיקה רועמת. זו זכותם המלאה אולי מבחינה מסחרית, בוודאי לא ציבורית. זה בדיוק הזמן לפתח דיאלוג בין השחקנים, להסתכל קדימה על שוק משתנה, על שקיפות שנדרשת בכל התחומים, על תגמול הוגן לסוכנים, על פתיחת הענף לניודים באופן מלא, על זכות הבחירה, הכנסת מוצרים נוספים ועוד, ויפה שעה אחת קודם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email