מה תביא עמה השנה האזרחית החדשה?

שנה חדשה תמיד נושאת עמה תקוות להתחלות מצוינות ולשינויים מבורכים. אומרים שהנבואה ניתנה לשוטים, אך תמיד אפשר לנסות לחזות ולקוות איך ייראה ענף הביטוח בשנה החדשה.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אורי צפריר, מ"מ נשיא הלשכה

ב-2015 תמשיך הרגולציה לעבוד שעות נוספות. בחלק מהמקרים מדובר בדבר חיובי, מכיוון שזה נעשה לטובת המבוטחים. אנחנו לא יודעים עדיין איך תיראה הממשלה הבאה ומה יהיה סדר העדיפויות שלה, אבל יש כמה בעיות כבדות בענף הביטוח, שנדחקות מתחת לשטיח ולא מטופלות: משבר הפנסיה, שלא נמצא לו פתרון אמיתי ונאות.

עד כה והתעסקו בדמי ניהול, אבל זו לא הבעיה המרכזית. אחת הבעיות היא היעדר יעדים להשקעות הפנסיה, כדי שתהיה בה תשואה הולמת לחוסכים. נקווה שב-2015 לא יהיו תספורות נוספות שישפיעו על השקעות חברות הביטוח. נושא נוסף הוא הקולקטיבים, בעיקר בתחום הסיעוד. טרם נמצא פתרון הולם שיאפשר למבוגרים לבטח עצמם באופן שהם יוכלו לשלם עבורו. אני מקווה שהשנה סוף סוף תחלחל, גם בפיקוח וגם בתקשורת, חשיבותו של הסוכן כאיש מקצוע שיודע ללחום את מלחמתו של המבוטח מול חברות הביטוח, שכל מטרתן היא עשיית רווח.

לסוכנים יש שליחות בנוסף למכירת ביטוחים, והיא להתמודד עם בעיות ולסייע להם לפתור אותן. חברות הביטוח עצמן מתחילות להפנים שסוכן הביטוח הוא המשווק המקצועי הזול ביותר, מכיוון שהוא מתוגמל על הצלחות בלבד, בשונה משכיר של חברת הביטוח שמקבל משכורת ללא קשר לתוצאותיו. בשנה הזו גם הסוכנים יצטרכו לערוך שינויים מהותיים בכלים שבהם השתמשו עד היום, ולהתמקד בכלים טכנולוגיים שיאפשרו לשים את הלקוח במרכז, כדי לספק לו את כל צורכיו בתחום הבריאות, סיעוד, פנסיה ואלמנטרי. הלקוח יזכה לטיפול הוליסטי וההתמקדות תהיה בו ולא במוצר. סוכנים צריכים להתחיל להפנים את חוזר החידושים, שבו הם אמורים לקבל הסכמה של הלקוח לחידוש הביטוח שלו במוצרים קצרי טווח, בעיקר בתחום האלמנטרי.

שוש כהן-גנון, סגנית נשיא הלשכה

איני מתיימרת, ולא עלה בדעתי, להתפלפל בפירושים לאמירתו של רבי עקיבא, קטונתי. רק קצת על חופש הבחירה מהרשות שניתנה לנו. הרי הכל צפוי, ואם הכל צפוי אז גם הרשות נתונה, הרשות הנתונה היא חופש הבחירה שלנו. לא תמיד נוכל לבחור את מציאות חיינו, אבל תמיד נוכל לבחור כיצד להגיב להם. כך על פי הקבלה, אין לנו שליטה על האירועים שבחיינו, אלא שליטה על תגובה שלנו לכל אירוע.

התגובה שלנו היא שיוצרת עבורנו מציאות חדשה. ב-17 במרץ תתקיימנה בחירות לכנסת ה-20, ועם ישראל יבחר את מנהיגיו לארבע השנים הבאות (בתקווה). האם הבחירות(הרשות נתונה) ייצרו מציאות חדשה? האם נבחר באוטומט? נדבק באותם תבניות ודפוסים ונחזור עליהן שוב ושוב, או שנשתמש ברשות שקיבלנו לעשות שינוי לעשות אחרת ואולי ניצור דפוסים חדשים? אני מאמינה באמונה שלמה שאפשר.

אפשר להיות סבלניים יותר, פתוחים יותר ונכונים יותר לעזור. אפשר לתקן עוולות, לתקן קלקולים. אפשר להוריד את יוקר המחיה ובד בבד את מפלס האלימות. אפשר – רק צריך להחליף את הדיסק. כך או כך, שתבוא על כולנו שנה אזרחית טובה. שנת עשייה וצמיחה, ביטחון ושלווה.

אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי

ענף האלמנטרי ימשיך בתחרותיות בענפי הפרט. אתרי השוואה יעלו לאוויר ויתנו עוד ועוד מידע למבוטחים. אנו מניחים כי המבוטחים יחזרו לסוכן שעליו הם סומכים ויבקשו ממנו להתאים את ההצעה. עקב כניסתו לתוקף של חוזר החידושים, ירבו הסוכנים לדבר עם הלקוח, מה שיפתח בפניהם את הדרך לחזק את הקשר מול הלקוח ולהובילו לרכישת מוצרים נוספים.

הסוכנים ימשיכו לחשוב על דרכים הנכונות להדגיש את חשיבותם לקהל הלקוחות, גם בשלב הצעת הביטוח, ובמיוחד בזמן התביעה. למרות הבחירות, איננו צופים שקצב הוצאות החוזרים יפחת: הרגולטור ימשיך לשיטתו לעזור לאזרחים, ואנו נהיה שם כדי להסביר לו איך החוזרים שלו באמת יכולים להתקיים בשטח.

אשר סייפר, יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח

נמשיך את תנופת הפיתוח במכללה: נקבל את המבנה החדש למכללה ברחוב המסגר, המכיל כיתות לימוד משופרות ונוחות יותר וברמה גבוהה יותר, שיאפשרו לתלמידים לימודים נוחים יותר; נרחיב את פעילות ההכשרה לסוכנים ולענף מעבר לתוכניות הקיימות, ונפתח – בשיתוף עם הוועדות המקצועיות של הלשכה – קורסים שיאפשרו לבעלי הרישיון ולעובדי ענף הביטוח להתמקצע בסוגיות השונות המקיפות את ענף הביטוח; נפתח את המכללה עבור ציבורים נוספים, ונלמד גם את הצרכנים (רואי החשבון, קציני בטיחות, חשבי שכר וכדומה) את נושאי הביטוח השונים, ואת חשיבות סוכן הביטוח והסוכן הפנסיוני במתן שירות לציבור.

נדגיש כי המכללה היא המגדלור המקצועי של ענף הביטוח. במישור הארצי מקווה אני שמשרד האוצר יתנהל בצורה יעילה יותר, יקבל החלטות שקולות יותר לטובת הציבור, שמקבלי ההחלטות יבינו שצריך לאפשר ליצרנים לשווק "פוליסות ביטוח וחיסכון לכל החיים", כפי שהיה נהוג בעבר; שמשרד האוצר יוביל פעילות לביטול הביטוח הסיעודי במסגרת קופות החולים, שמבטח וגובה פרמיות מ-4 מיליון אזרחים. הביטוח הסיעודי הבסיסי צריך להתנהל על ידי מוסד ציבורי ניפרד. כך ייגבו פחות פרמיות מהציבור, נתח גדול מהציבור יהיה מבוטח, ואפשר יהיה לגבות את דמי הביטוח (הזולים יותר) על ידי מס הבריאות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email