מוטבים למול צוואה

עו"ד עדי בן אברהם מחדד - המבוטח הוא שקובע מיהם המוטבים ולכן אם החליט לשנותם יש לקיים את בקשתו המאוחרת
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במאמרי לפני מספר שבועות, הערתי כי היום אין ודאות לעניין מוטבים למול נהנים על פי צוואה, למול מעקלים, למול משעבדים, למול מלווים ועוד. לאחר פרסום המאמר, קיבלתי לא מעט פניות של סוכני ביטוח ויועצי ביטוח בכירים אשר שאלו אותי "האמנם? הרי תמיד אנו רושמים את המוטבים כי זה מה שקובע".

לכן, השבוע היה לי חשוב לחזור לנושא ולחדד, שאכן המוטבים זה מה שקובע, אבל עם סייג אחד משמעותי – המוטבים הם אמנם אותם אנשים אשר המבוטח בחר לקבוע אותם כמי שיהיו זכאים לכספים, אך כפי שכתבתי, המבוטח הוא שכתב וקבע את זהותם בהצעה ולכן אם הוא החליט לאחר מכן לתקן במסגרת צוואה את המוטבים ולציין באופן מפורש נהנים (מוטבים) חדשים, הרי המטרה היא לקיים את בקשתו המאוחרת. כך פועלים חלק מבתי המשפט, לאחרונה, כדי לקיים ולכבד את רצון המת (המבוטח/ת).

כך למשל, ניתן לראות כי החודש ניתן פסק דין של בית המשפט, שעניינו מחלוקת בין מוטב לבין הקופה.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

לטענת המוטב, הקופה עיכבה את כספי העזבון של אמו המנוחה, והתנתה אותם בקבלת הצוואה המאושרת מהרשם לענייני ירושה. המוטב (בנה של המבוטחת המנוחה) קבל על דרישות הקופה וטען כי זכויותיו מכוח היותו "מוטב" גוברות ואין מקום להמתין לצוואה ולכן התנהלותה של הקופה אשר עיכבה את הכספים הינה התנהגות בחוסר תום לב ובשיהוי ניכר, תוך שהיא נאחזת בדרישה לקבל את הצוואה של המנוחה בטרם תעביר את הכספים.

הקופה טענה כי אכן המוטב הוא אחד המוטבים הרשומים במסמכי המוטבים המצויים במשרדי הקופה אך היא ביקשה לקבל את הצוואה על מנת לוודא שאין שוני בין רצון המנוחה בהצעה למול הצוואה. המוטב השיב כי קיימים פסקי דין, לרבות של בית המשפט העליון, לפיהם אין לעכב כספים של מוטב הנקוב בשם, שהרי סעיף 147 לחוק הירושה התשכ"ה 1965, קובע כי כספי הקופה אינם חלק מהעזבון. ואולם הקופה השיבה כי מאז ניתנו פסקי דין סותרים.

לאחר שבחן את הנתונים קבע בית המשפט כי אכן במהלך השנים האחרונות, ניתנה פסיקה מאוחרת בערכאות נמוכות לפיהן יש מקום לכבד את רצון הנפטר בצוואתו. אף הממונה על רשות שוק ההון הביע דעתו במסגרת התקנון התקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, לפיה ניתן להתבסס על צוואה מאוחרת (בהתקיים שלושת התנאים האמורים בתקנון, אשר אחד מהם הינו שהצוואה מאוחרת למועד מתן הוראת המוטבים לחברה המנהלת).

משכך, קובע בית המשפט כי הקופה פעלה בדין כאשר ביקשה להמתין לקבלת הצוואה המאושרת ובית המשפט אף מחדד וקובע כי אין די בהמצאת עותק הצוואה לקופה, שהרי יתכן וישנן מספר צוואות, ולכן יש להמתין לצוואה המאושרת על ידי הרשם לענייני ירושה, שאם לא כן, עלולה הקופה להימצא בחשיפה משפטית. עד שלב פרסום המאמר לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email