מונה מבקר חיצוני לאיילון בנושא הליקויים בתביעות רכב

ליקויים שנמצאו בעבר בתהליך סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט גרמו לחברה ליזום ביקורת חיצונית לבחינת ההתנהלות. רשות שוק ההון מינתה מבקר מטעמה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רו"ח ראובן סווירי מונה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כמבקר חיצוני לעריכת ביקורת בנושא אובדנים בתביעות רכב בחברת הביטוח איילון. הביקורת מתקיימת בהתאם לחוק הפיקוח על הביטוח ובמסגרתה הועברו לצוות הביקורת מסמכים וקבצים ממחשבי החברה.

הרקע למינוי המבקר החיצוני: לפני כחודשיים דיווחה איילון בדבר דוחות של ביקורת חקירתית חיצונית שהיא יזמה והזמינה לבחינת התנהלות מחלקת התביעות באגף ביטוח רכוש-פרט בעניין כלי רכב שנפגעו באופן חמור במיוחד בתאונות דרכים. בבדיקה נמצאו ליקויים בהתנהלות בתהליך סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט, לרבות כתוצאה מחולשה בבקרות תפעוליות מסוימות ואי קיום מלא של הוראות שניתנו על ידי הנהלת איילון.

עם התגבשות הממצאים העביר מנכ"ל איילון מידע מפורט לרשות. צילום: shutterstock
הלקוחות לא נפגעו

בחברה מדגישים, כי הבדיקה החקירתית שביצעה אז החברה באמצעות גורמים מקצועיים מוסמכים, חיצוניים ובלתי תלויים, העלתה כי על אף ליקויים שונים שנמצאו ושרובם כבר טופלו ותוקנו, ההתנהלות שנבדקה לא גרמה נזק כלשהו ללקוחות החברה, לא גרמה נזק כלכלי עסקי מהותי לחברה ולא נמצא כל ביסוס לטענות אנונימיות שהועלו בדבר מעילה כביכול או פלילים.

עוד נמסר, כי מנכ"ל איילון חברה לביטוח, יו"ר הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה ליוו את ההליך באופן צמוד, תוך שיתוף מלא ועדכון של הדירקטוריונים של הקבוצה. עם התגבשות הממצאים והמסקנות העביר מנכ"ל החברה מידע מפורט לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. כן הודיע מנכ"ל החברה לנציגי הרשות כי איילון שיתפה בעבר ותשתף עתה פעולה באופן מלא עם הביקורת הנוכחית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email