מועדון הסניורים יוצא לדרך

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

גולת הכותרת של פעילות מחוז השרון בשנת 2016 הייתה הוצאת מיזם מועדון הסניורים מהלכה למעשה. מדובר במועדון חברים שיספק מידע
מקצועי, משפטי, כלכלי וגיבוש חברתי עבור סוכני הביטוח הוותיקים והמבוגרים, שהם רוב הסוכנים במחוז ובלשכה. השקת המועדון תתקיים ב־ 15 בינואר הקרוב.

דניאל קסלמן

ראשי הלשכה רואים במיזם פיילוט שיאומץ גם במחוזות האחרים. גם השנה המשכנו לעסוק בפעילות עבור סוכני המחוז בשיתוף פעולה מלא
עם יושבי ראש הסניפים, מודל שהועתק ע"י הנהגת הלשכה ליתר המחוזות.
הציפיות שלי לשנת 2017 הן להגדיל את מספר חברי הלשכה במחוז, ולהמשיך להשתלב בפעילויות הלשכה למען קהילת הסוכנים.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email