מורידים הילוך: האטה בחידוש חוזי ביטוחי משנה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

האטה מסתמנת בחידוש חוזי ביטוחי משנה לשנת 2019. העיכובים נובעים בעיקר בשל הבעיות האירגוניות בתאגיד ביטוחי המשנה לויד'ס שטרם יישם את השינויים הטכנולוגיים. הדבר פוגע בסינידקטים והברוקרים שהיו רוצים לסכם את חוזי הביטוח לקראת תחילת השנה החדשה.

אשר לתעריפי ביטוחי משנה, ישנה עליה קלה בתעריפים ביחס לחברות הביטוח הקטנות והבינוניות. מאידך, מבטחי המשנה נמנעים מלייקר התעריפים ביחס לחידושים של חוזי הביטוח המשמעותיים עם חברות הביטוח הגדולות.

קרנות השקעה פרטיות, המעורבות בביטוחי משנה בארה"ב, מייקרות את ביטוחי המשנה לשנה הקרובה בשיעור של 5־ 10%. חלק מהקרנות הצליחו לסכם על ייקור כזה בחוזי ביטוחי משנה שהקרנות מעורבות בהן.

הפסדי ענק לענף הביטוח | צילום: shutterstock

סוויס רי: הקטסטרופות ב־2018 הסבו הפסדים של 79 מיליארד דולר למבטחים

מבטחת המשנה הגלובלית סוויס רי מעריכה שהקטסטרופות ב־2018 הסבו הפסדים של 79 מיליארד דולר לתעשיית הביטוח. אלה הם ההפסדים המדורגים במקום הרביעי מבחינת גובהם בעשרות השנים האחרונות.

לפי נתוני סוויס רי, ההפסדים של אסונות טבע מסתכמים ב־71 מיליארד דולר ואילו ההפסדים של אסונות מעשה אדם מגיעים ל־8 מיליארד דולר. אולם הנתונים המעניינים הנוספים שההפסד הכולל הכלכלי מקטסטרופות בשנת 2018 מסתכמים ב־155 מיליארד דולר, כאשר מחצית מהיקף הנזקים של הקטסטרופות אינם מבוטחים.

מניתוח מבטחת המשנה מסתבר, כי בשנה החולפת לא היה אירוע משמעותי שהסב נזקים גדולים. זו היתה שנה של שורה של אירועים קטנים ובינוניים ואירועי מזג אויר קשים שהסבו נזקים מבטחים. מסתבר שעיקר הנזקים מקטסטרופות נרשמו במחצית השניה של השנה, בעוד שהיקף הנזקים במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ־20 מיליארד דולר.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email