מותה של קרן הפנסיה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביטול מקדם הקצבה מינואר 2013 מהווה לכאורה מכה לביטוח המנהלים. בהיעדר היתרון של הבטחת מקדם הקצבה, התמעטו ההבדלים בין חיסכון בקרן פנסיה לביטוח מנהלים. נפתח עידן חדש שבו המרכיבים המרכזיים שייבחנו על ידי הלקוח יהיו תשואות, דמי ניהול ושירות, תוך שהנפגעת העיקרית במציאות החדשה תהיה דווקא קרן הפנסיה.

מבחן דמי הניהול מהווה כיום את לב השיח הציבורי והשיקול העיקרי על פיו בוחר הלקוח את תוכנית הפנסיה שלו. במציאות החדשה יכול הלקוח לנייד את כספי הפנסיה שלו ממקום למקום על פי דמי הניהול שיוצעו לו מעת לעת. מאחר שאין משמעות לגיל הכניסה או לוותק הנצבר בקופה כלשהי, כל המוזיל את דמי הניהול, מעבירים אליו את הכספים הצבורים וההפקדות השוטפות עד שיקום המתחרה הבא בתור.

במקרה זה, קרן הפנסיה תתקשה לתת מענה ולהתחרות לאורך זמן ביצרנים הגובים דמי ניהול נמוכים מן הצבירה בלבד ואינם גובים דמי ניהול מן הפרמיה. לפיכך, אני צופה כי דווקא קופות הגמל הן אלה העתידות לחזור ולככב בשוק, כל עוד לא יתחילו לגבות דמי ניהול מההפקדות. באשר לכיסוי הביטוחי – כאן מונח מקומן של חברות הביטוח.

תוכנית המשלבת בתוכה את מרכיב החיסכון, יחד עם הכיסויים הביטוחיים, עלולה לשבש את חלום הניידות החופשית במקרים שבהם יחול שינוי במצבו הרפואי של המבוטח. כדי להבטיח ניידות אמיתית, יש לנתק את הקשר בין הביטוח לבין החיסכון. אם בעבר היה העוגן הקבוע החיסכון הפנסיוני ואת הריסק שאפנו להוזיל, הרי שכיום הריסק נהפך להיות העוגן הקבוע ועיקר המאמץ מכוון להקטנת עלויות ניהול החיסכון. קרן פנסיה מקיפה כורכת חיסכון יחד עם נכות ומקרה פטירה.

לקוח סביר לא ירצה ליהפך ל"בן ערובה", כשמצבו הרפואי ישתנה לרעה ולא יוכל לנייד את החיסכון הפנסיוני, תוך פגיעה בכיסוי הביטוחי. החלופה היא רכישת ביטוח אישי שיכלול כיסוי למקרה פטירה וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה, תוך שבמקביל יתנהל החיסכון הפנסיוני תוך בדיקה מתמדת של השוק וניוד כספי חיסכון זה, על פי גובה דמי הניהול, התשואות והשירות.

טוב יעשו מצטרפים צעירים אם ירכשו מלכתחילה ביטוח אובדן כושר עבודה בתעריף קבוע וזול, במקום תעריף משתנה שהולך וצומח עם השנים, או תעריף קולקטיבי היוצר תלות במבטח ספציפי, במעסיק ובקיום הסכם לתעריף קולקטיבי ביניהם לאורך זמן. יצירת עוגן קבוע בדמות פוליסת ריסק אישית טובה ללקוח, ומאפשרת לו לנהל דיון מתמיד על עלויות החיסכון הפנסיוני שלו.

התוכנית טובה גם לסוכן המטפל בלקוח ויוצרת תיק רווחי בתחום הפרט, תוך שהוא מעורב בעזרה ללקוח בתפעול ובביצוע השינויים הנדרשים בחיסכון במהלך השנים (תמורת דמי טיפול מהלקוח / עמלה מהיצרן). כל זה מסתיים בגיל 60. מרגע שניתן לשריין מקדם קצבה, מתחיל שלב ההיערכות לפנסיה. מי שרואה את הנולד, יעדיף לשריין לעצמו מקדם קצבה מוקדם ככל האפשר, בבחינת "רשת ביטחון" (כמובן שעד מועד הפרישה אם יתגלה מקדם קצבה טוב יותר, ניתן לנייד את הצבירה אל המקדם המשופר ולא לעשות שימוש ב"רשת הביטחון" שנרכשה בגיל 60).

גם במקרה זה, האפשרות לשינוי גובה הקצבה על פי תקנון הקרן, משאיר את קרן הפנסיה מחוץ לתמונה. לסיכום, עד גיל 60 רוכשים ביטוח בפוליסה אישית, ואת החיסכון מניידים על פי תנאי השוק בעזרתו של הסוכן האישי. מגיל 60 ממשיכים להחזיק בפוליסה האישית ואת החיסכון מעבירים לתוכנית עם מקדם קצבה מובטח, תוך חיפוש המקדם הטוב ביותר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email