מחקר: לאחר הפרישה קצבת הפנסיה תסתכם בכשליש מהכנסתכם בעבודה

הבעיה המרכזית אינה דמי הניהול אלא שיעור הפקדה ממוצע של 58% מהשכר בלבד וגם שנות ההפרשה מעטות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קצבת הפנסיה של מי ששכרו עומד על 10,000 שקל בממוצע, וצפויה לעמוד על 38% מהשכר לגברים ו־31% לנשים.

כך עולה ממחקר מקיף שבחן את מצבם של מבוטחי קרנות הפנסיה החדשות והתנהלותם. את המחקר שבוצע לבקשת ובמימון רשות שוק ההון ומתבסס על נתונים הנכונים לתחילת 2017, ביצעו שרית מנחם־כרמי ופרופ' אביה ספיבק מהמרכז לפנסיה ביטוח ואוריינות פיננסית של אוניברסיטת בן גוריון. החוקרים ביצעו את התחזיות לפנסיה הצפויה, בהתבסס על הצבירות הקיימות, לחוסכים שנמצאים כיום בגילאי ה־40 וחוסכים מעל עשור במערכת הפנסיה במתכונתה הנוכחית.

חישוב קצבת הפנסיה נעשה באמצעות בדיקת היחס בין קצבת הפנסיה שתתקבל בעת הפרישה, לשכר האחרון שקיבל העובד ערב הפרישה ("שיעור התחלופה"). השיעורים האופטימליים המקובלים כיום הם 65% לגברים ו־46% לנשים בממוצע. כלומר, גבר שהרוויח 10,000 שקל יקבל 6,500 שקל בפנסיה, ואישה 4,600 שקל כקצבה. שיעורים אלו מתבססים על ההנחה שהעובד המשיך ברצף עבודה, לא משך כספים, וההפרשה לפנסיה נעשתה כנגד השכר באופן מלא. ואולם, עם עדכון התחזיות לצבירה הקיימת כיום, שיעורי התחלופה הממוצעים יורדים ל־57% לגברים ו־38% לנשים.

הסיבות העיקריות לקצבה הנמוכה הצפויה: 1. צבירות נמוכות בגלל שנות הפרשה מעטות. 2. במקרים רבים רק חלק מהשכר מכוסה לפנסיה ולא כל השכר; המחקר מצא שהמעסיק מפקיד בממוצע לחיסכון הפנסיוני עבור העובד, רק בגין 58% משכרו, וכי בקבוצות אוכלוסייה מסוימות השיעור נמוך מהממוצע בהרבה. 3. רבים מהחוסכים מושכים חלק מהכספים )כגון כספי פיצויים, בעת מעבר בין מקומות עבודה( ובכך מקטינים עוד יותר את הקצבה הצפויה בעת הפרישה. בשנת 2016 לבדה נמשכו כספים ביותר מ־ 5% מחשבונות הפנסיה, שזה עשרות אלפי חשבונות.

"מעט שנות צבירה"

החוקרות מעירות, שלמרות ש"תשומת הלב הרגולטורית הייתה מוקדשת במשך שנים להורדת דמי הניהול. המחקר מראה שזו אינה הבעיה המרכזית של הפנסיה בישראל. הבעיות הן מעט שנות צבירה ושכר מבוטח נמוך".

מהמחקר עולה עוד, שצבירה ממוצעת לגבר היא של 118 אלף שקל ו־86 אלף שקל לאישה. הצבירות הנמוכות נובעות מוותק נמוך של המבוטחים בקרנות הפנסיה, כנראה בגלל כניסה מאוחרת לשוק העבודה ואי רציפות תעסוקתית. הוותק הממוצע של חוסכים בני 40 בקרנות הפנסיה הוא 5.7 שנים. לטענת החוקרות, בהנחה שחוסכים מתחילים לעבוד בגיל 28 , הוותק היה צריך להיות כפול. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שכאמור הזמינה ומימנה את המחקר, מסרה בתגובה: "הרשות קיבלה לידיה את ממצאי המחקר הראשוניים ובוחנת אותם, כמו גם את הנתונים עליהם התבסס המחקר ואת תקפותם. ככלל, הרשות פועלת במסגרת הכלים שברשותה במספר דרכים להגדלת החיסכון הפנסיוני של אזרחי ישראל, וביניהן: הגדלת שיעור ההפקדות, איחוד חשבונות לא פעילים, הפחתת דמי הניהול ועוד".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email