מיוחד לחברי הלשכה – ביטוח סייבר כתוספת לפוליסת אחריות מקצועית

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במסגרת פוליסת אחריות מקצועית של איילון ביטוח לחברי הלשכה, תינתן כעת האפשרות לרכוש גם כיסוי מפני אירועי סייבר.

"הפוליסה מעניקה כיסוי מפני אירועי סייבר שמטרתם, בין היתר, ביצוע פשע, ריגול תעשייתי, או מתקפת האקרים, אשר עלולים לפגוע במערכות מידע אלקטרוני, חומרה, תוכנה ובמידע האגור בהן. גובה הפרמיה נגזר ממחזור העסקים של הסוכן", אומר אריאל ארז, מנהל סוכנות ליסוב.

כיסוי מפני אירועי סייבר | צילום: fotolia
כיסוי

הפוליסה מקנה כיסוי לסיכון סייבר מרכזי לצד א׳ – נזק למבוטח עצמו.

יתרונות הכיסוי באיילון:

1 .טרור – אירוע סייבר לא ייחשב כפעולת טרור גם אם בוצע בפועל על ידי ארגון טרור.

 איילון מעניקה כיסוי ופיצוי, בהתאם לגבולות האחריות בפוליסה.

2 .עוגמת נפש – פיצוי בגין פגיעה נפשית לצד ג׳ וזאת מעבר לנזק כספי ממשי.

3 .שיתוף פעולה עם מרכז תמיכה למקרי אירוע סייבר, העומד לרשות המבוטחים 24/7.

שיפוי

שיפוי המבוטח, עד לגבול האחריות, כמפורט בפוליסה עבור פרק זה, בגין:

  • הוצאות סבירות ודרושות שהוצאו על ידי המבוטח לצורך שיקום הרשת של המבוטח או לנתונים השמורים ברשת של מבוטח כתוצאה מגישה בלתי מורשית, הדבקה בווירוס מחשבים, מתקפת מניעת שירות או שגיאה תפעולית שיתרחשו במהלך תקופת הביטוח.
  • הפחתה בהכנסות עסקיות שתגרם למבוטח במהלך תקופת שיקום של עד 120 ימים.
  • גניבת סייבר – אובדן או שינוי בכספים או אמצעי תשלום עקב הוצאה או העברה שאינם מורשים של הכספים ואמצעי התשלום הנ"ל.
  • אובדן טובין של המבוטח עקב מסירה בלתי מורשית של הטובין הנובעת משידור מידע באמצעות או אל הרשת של המבוטח הנגרמת על ידי מקור חיצוני.
  • סחיטת סייבר – הוצאות או דמי סחיטה ששולמו על דיד המבוטח בדבר סכנה מהותית וסבירה של:
  • אובודן או נזק לרשת של המבוטח.
  • אובדן כספים או אמצעי תשלום של המבוטח.
  • השחתת אתר האינטרנט של המבוטח.
  • אובדן, חשיפה או שימוש בלתי מורשה במידע סודי של המבוטח או מידע סודי של אחרים הנתון להשגחת המבוטח.

לפרטים והצטרפות: אריאל ארז, מנהל סוכנות ליסוב | טל: 6366508-03 | [email protected]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email