מיטב דש תחזיר לעמיתי קופת הגמל "דש" יותר מרבע מיליארד שקל

כך פסק ביה"מ המחוזי בתביעה ייצוגית בטענה שגבתה דמי ניהול בניגוד להסכמים. מיטב דש: "החלטה שגויה נערער לעליון". יועמ"ש הלשכה: "פס"ד משקף את העובדה שעל גופים מוסדיים לפעול בצורה מיטבית לשמירה על זכויות העמיתים ולפעול בשקיפות למול העמיתים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביה"מ המחוזי בתל אביב, פסק אתמול (ד') כי על קופת הגמל "דש" של מיטב דש, להחזיר לעמיתים סכום של יותר מרבע מיליארד שקל, בשל גביית דמי ניהול בניגוד להסכמים ותוך הפרת חובת הנאמנות שלה כלפיהם.

מדובר בפסק דין המתייחס לאירועים שהתקיימו לפני עשרות שנים במסגרת תובענה ייצוגית שהגישו שני עמיתים בקופת הגמל, ישראל גרינברג שהצטרף לקופה בשנת 1969 ומיכאל לוינרד שהצטרף לקופה בשנת 1984. השניים טענו כי זו גבתה מהם דמי ניהול, בניגוד למה שהוסכם עמם בעת הצטרפותם לקופה. כאמור, התובענה אושרה כייצוגית.

בכתבי הטענות של הנתבעת, הכוללים במצטבר מאות עמודים, אין התייחסות לעמית הבודד, מה הוא הבין, על מה הוא הסתמך | צילום: shutterstock

בפסה"ד השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן התייחסה בהרחבה לחובות הנאמנות שחבים המוסדיים לעמיתיהם: "הגופים המוסדיים, בהם הנתבעת, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, מנהלים את מרבית כספי החוסכים בשוק ההון. ניהול כספי חוסכים בהיקפים עצומים מקנה למשקיעים המוסדיים כוח רב, שיש לנהלו ולהפעילו באחריות. יש לזכור כי מאחורי כלל המשקיעים המוסדיים עומדים מיליוני חוסכים, עובדים, פנסיונרים ומשקיעים אחרים, הסומכים עליהם ומפקידים את עתידם בידיהם, פשוטו כמשמעו. האמרה שהובאה בפתח הדברים: "With great power comes great responsibility" זו תמצית וליבת פסק הדין – כוח רב מחייב אחריות רבה – על המשקיעים המוסדיים מוטלות חובות נאמנות, לאור הכוח הרב שבידיהם", נכתב בפתחו של פסק הדין.

"להתייחס לעמית הבודד"

עוד התייחסה בהרחבה לדמי הניהול: "לשיעור דמי הניהול הנגבים במהלך השנים משמעות עצומה על סכום המחייה שיוותר לעמית עם פרישתו. לאור זאת, הגביל המאסדר את גובה דמי הניהול, אופן גבייתם והסדיר את ההודעות שיש לייתן לעמיתים לעניין זה. לאור העובדה שחיסכון פנסיוני הוא מוצר ארוך טווח, ודמי ניהול נגבים לאורך שנים רבות, הרי שכל עשירית האחוז העלאה בדמי הניהול שנגבית מסכומים גבוהים לאורך שנים, ונראית לכאורה זניחה, עלולה להביא לשינוי משמעותי בכספים שיוותרו לעת זקנה".

השופטת הורתה לדש להפסיק לגבות דמי ניהול מחברי הקבוצה, ולהשיב, בכפוף להשלמות לעניין הסכומים, את דמי הניהול שנגבו שלא כדין. "בפסק דין זה אני מבקשת להסב את תשומת לבם של המשקיעים המוסדיים לחובתם העיקרית לראות לנגד עיניהם כל העת את העמיתים, המשתתפים והחוסכים, כל אותם אנשים ששמו בהם מבטחם, והפקידו בידם את חסכונותיהם ואת חייהם הכלכליים. בכתבי הטענות של הנתבעת, הכוללים במצטבר מאות עמודים, אין התייחסות לעמית הבודד, מה הוא הבין, על מה הוא הסתמך. חובת הנאמנות מחייבת את הקופה לשמוע את העמיתים ולהקשיב להם, כפי שראוי שהייתה הנתבעת עושה בעניינו של מר גרינברג, שפנה אליה שוב ושוב, בניסיון להעמידה על התנהלותה בניגוד לחובותיה אלו", סיכמה.

מיטב דש: פסק הדין מגביר את הריכוזיות במשק

ממיטב דש נמסר בתגובה: "מיטב דש סבורה כי ההחלטה שגויה, בכוונתה לערער עליה, ומאמינה כי היא לא תישאר על כנה.

"יצוין כי מושא ההחלטה הינם מסמכים מלפני כ-60 שנים. היא קובעת למעשה שדמי ניהול שנקבעו לפני עשרות שנים לקבוצות של לקוחות מסיבות שונות, לא ניתן יותר לשנותם גם כשמרבית התנאים מול אותן קבוצות השתנו לחלוטין. ההחלטה עומדת בסתירה חזיתית לתכליתה של רפורמת בכר ומעמידה בסכנה רפורמות אחרות ורפורמות עתידיות. לפי ההחלטה, על החברה להעניק שירותים איכותיים, מקצועיים ויקרים ללא כל תמורה, חינם ולנצח, למאות אלפי לקוחות, בהתבסס על מסמכים משנות ה-60 של המאה הקודמת שכבר אין להם כל נפקות כיום. החלטה זו עלולה לסלול את הדרך לתביעות ענק כנגד בתי ההשקעות וחברות ביטוח בישראל, על ידי לקוחות אשר שילמו 'דמי ניהול' נמוכים עד אפסיים אצל הבנקים, אך 'זכו' לתשואות נמוכות ושילמו עלויות בנקאיות גבוהות בגין פעילות בנקאית כגון עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך ועוד עמלות בנקאיות והוצאות רבות.

"להחלטה זו עלולה להיות משמעות רוחבית על המשק. היא מכשירה למעשה סבסוד צולב במונופולים וקונגלומרטים ותקשה בעתיד על ביצוע רפורמות המבקשות לפרק את הריכוזיות במשק".

"לא להקל ראש"

עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה, מוסיף: "פסק הדין נסוב בעיקרו סביב חובת הנאמנות של מנהלי קופות הגמל. פסק הדין, שכולל 137 עמודים, דן בסוגיית העלאת דמי הניהול על ידי מיטב דש לאחר רכישת הקופות וזאת ללא אישור והסכמה לכאורה של העמיתים, ומחייב אותה בהשבה לא מבוטלת.

"בנוסף, פסה"ד משקף את העובדה שעל גופים מוסדיים לפעול בצורה מיטבית לשמירה על זכויות העמיתים ולפעול בשקיפות למול העמיתים. ביה"מ מוסיף כי מאפייניה של קופת הגמל מחייבים לקבוע, כי אין לאפשר לקופה להשתחרר באופן חד צדדי מחוזים קיימים לעמיתים, ובוודאי שלא לשנות באופן חד צדדי תנאי מהתנאים שנקבעו בהם. הדבר נגזר מחובות האמון המוטלות על קופת הגמל.

"מבלי להיכנס למכלול הנימוקים המשפטיים הרבים כאמור, אני מאמין שהתובנה העיקרית שניתן לקחת מפסק הדין הינה העובדה כי נושא החיסכון הפנסיוני, חרף העובדה שהוא נוגע בכל עובד/ת בשוק העבודה, הינו נושא מורכב שלא ניתן להקל בו ראש, ובימים שרשות שוק ההון פועלת לקיים הליך פרו-בונו לטובת ציבור החוסכים לקראת פרישה, מוטב שכל עמית וחוסך, שכיר או עצמאי, רגע לפני השנה העברית החדשה, ללא קשר לחובת הנאמנות של הגופים המוסדיים כלפיו, ירים טלפון לסוכנ/ת הביטוח שלו ויבחן את זכויותיו הביטוחיות והפנסיוניות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email