מינוי חדש של סלינגר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, מינתה את יואב גפני לסגן בכיר האחראי על שיווק וייעוץ פנסיוני, השקעות ושוק ההון. יואב גפני, מחליף בתפקיד את רו"ח הילה בן חיים. גפני מוביל בתקופה האחרונה את הרפורמה בתחום השיווק והייעוץ הפנסיוני. כמו כן מקדם גפני את הטיפול בצמצום ניגודי העניינים של הגורמים הפועלים בשוק ההון (רפורמת הברוקראז'). גפני (40), עובד במשרד האוצר 11 שנים, ומכהן בשנתיים האחרונות כיועץ בכיר לממונה על שוק ההון. בהודעתה מסרה סלינגר כי "אני מאחלת ליואב הצלחה רבה בתפקידו, ומשוכנעת בתרומתו ליצירת שוק תיווך הוגן ותחרותי, לטובת המבוטחים".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email