מיסוי פרסים לסוכני ביטוח

מתי פרס נחשבת להוצאה מוכרת, ואיך על סוכן הביטוח לרשום פרסים בדיווח השנתי?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כחלק ממערכת היחסים בין הסוכן לחברות הביטוח, זוכים סוכני ביטוח שעמדו ביעדים בפרסים מחברות הביטוח. אותם הפרסים מגולמים לפי שיעור מס של %40, שאותו מעבירות חברות הביטוח למס הכנסה כניכוי במקור, והן מוסיפות לסכום מס ערך מוסף. אבל איך מופיע הפרס בספרי החשבונות של סוכן הביטוח? הניכוי במקור ניתן לניצול כנגד הכנסתו החייבת של הסוכן, ניצול הפרס גורם לזיכוי ולחיוב חשבון הסוכן בספרי חברת הביטוח בסכום המגולם, וההכנסה מהפרס נוספת להכנסות הסוכן ומופיעה באישור המס.

  • פרס כהכנסה: פרס לסוכן ביטוח הינו הכנסה חייבת במס והוא מופיע באישור המס השנתי מחברת הביטוח. סכומי הפרסים גורמים לעתים להפרשים בין אישורי המס שמתקבלים מחברות הביטוח לבין החשבוניות שהוציא הסוכן במהלך השנה, על בסיס התקבולים שקיבל מחברת הביטוח. עם קבלת התיעוד על חיוב החשבון מחברת הביטוח, על הסוכן להוציא חשבונית לחברת הביטוח על סכום הפרס בתוספת מע“מ.
  • הכרה בהוצאה לצורכי מס: לפרסים יש להתייחס כמו לכל הוצאה לפי מטרתה והפעילות העסקית/ פרטית שבוצעה במהלכה. כדי שההוצאה תוכר, יש להצטייד באישור מחברת הביטוח על הפרס ועל אופן ניצולו (השתלמות, כנס, ארוחה, סוף שבוע, נסיעה לחו“ל וכיוצ“ב).

מאחר שחברת הביטוח הינה מוסד כספי, האישור מחברת הביטוח אינו חשבונית מס ואין אפשרות לקזז את המע“מ בגינו. במקרה של הוצאה מוכרת (לדוגמה, לוחות שנה) עדיף לקבל חשבונית מהספק נותן השירות, לשלם לו ולקבל זיכוי מקביל מחברת הביטוח.

פרס המיועד להשתלמות או לכנס מקצועי הינו הוצאה בייצור הכנסה. הוצאות נסיעה לחו“ל הינם הוצאה מוכרת, בתנאי שזו הוצאה בייצור הכנסה כהגדרתה בסעיף 17 לפקודת מס הכנסה (נסיעה עסקית ולא פרטית).

ניתן במקרים מסוימים, ובמיוחד בפרסי נסיעה להשתלמות בחו“ל, לראות בהוצאה זו כהוצאה מוכרת לצורכי מס בהיותה הוצאה בייצור הכנסה.

גם במקרים אחרים, כמו נסיעה עם מנהלי ועובדי חברות הביטוח (לדוגמה, נסיעה עם מנכ“ל חברת הביטוח ומנהלים אחרים), ניתן אולי לטעון שזוהי הוצאה בייצור הכנסה כי כך יוצר ומשמר הסוכן הכרויות אישיות עם מנהלי חברות הביטוח, ומשמר ומגדיל את הכנסתו העתידית.

  • הוצאות לא מוכרות: נסיעה של אשה/נלווה אחר שאינו עובד הסוכנות אינה הוצאה מוכרת לצורכי מס. נסיעה שלא שולבו בה תכנים היכולים להצביע על הוצאה בייצור הכנסה, יגרמו גם הם לסיווג ההוצאה כהוצאה לא מוכרת לצורכי מס. הוצאות נסיעה לחו“ל לצורך השתלמות או פעילות עסקית מוגבלות בסכומים לפי תקנות מס הכנסה. יתרת הסכום מעל המותר הינה הוצאה לא מוכרת.
  • המרת פרס בתשלום עמלה: חלק מחברות הביטוח מאפשרות המרת הפרס בתשלום עמלה. במקרה שבהם מבקשים המרה, יש לדרוש מחברת הביטוח את סכום הפרס כולל הגילום, אחרת הסוכן מפסיד את ההטבה שבגילום.

התאמת התקבולים לאישורי המס: בחודש האחרון נערכו ביקורות על ידי שלטונות המס, ונתגלו הפרשים בין דיווחי ההכנסות של הסוכנים לבין אישורי המס שמוציאות חברות הביטוח לסוכנים בסוף השנה. כדי לעלות על ההפרשים, יש לבצע מדי שנה השוואה בין אישורי המס שמתקבלים מחברות הביטוח לבין הסכומים שנרשמו בהנהלת החשבונות. בגין הפרשים אלו יש להוציא חשבונית הפרשית בסוף כל שנה, ולדווח עליהם למע“מ ולמס הכנסה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email