מי יהיו סוכני הביטוח וסוכנויות השנה לשנת 2017 של ועידת עדיף?

הליך בחירת הגופים, המפיצים, המוצרים והמהלכים הבולטים של 2017 יוצא לדרך, ועדיף מזמינה את הפעילים להגיש מועמדות. הזוכים ייחשפו בערב ועידת עדיף ה 17- , שיתקיים ב 26- בנובמבר, אווניו, קרית שדה התעופה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הליך בחירת נבחרי השנה של עדיף ועיתונאי הביטוח לשנת 2017 נפתח השבוע באופן רשמי, כאשר סוכני הביטוח והסוכנויות מוזמנים להגיש מועמדות לאחת או יותר מהקטגוריות העומדות לבחירה. כמיטב המסורת, נבחרי השנה בתחום הביטוח והפנסיה של עדיף יוכרזו בטקס חגיגי בערב ועידת עדיף ה־17, 26 בנובמבר, שיתקיים באווניו, קרית שדה התעופה.

אנחנו מתכבדים להזמינכם לקחת חלק בהליך באמצעות הגשת מועמדות לתואר סוכן/ת השנה, שיוענק בשיתוף עם לשכת סוכני ביטוח, בכל אחד מהענפים המרכיבים את עולם הביטוח – חיסכון ארוך טווח, אלמנטר ובריאות. המועמדים לתואר זה חייבים להיות חברים בלשכת סוכני ביטוח.

ראשי המחוזות בלשכה רשאים להמליץ על סוכן/ת מצטיין/ת מבין סוכני המחוז, אשר יתמודדו בכל אחד מהענפים – סוכן חיסכון ארוך טווח, סוכן אלמנטר וסוכן הבריאות והסיעוד. בסך הכל יעבירו כל ראשי המחוזות יחד עד 18 שמות מועמדים.

לכל סוכן שירצה להתמודד על תואר סוכן השנה יועבר שאלון בו הוא יסביר את פועלו במהלך השנה האחרונה. השאלונים, לאחר אימותם, יועברו לחברי הוועדה המקצועית הרלוונטית בלשכת סוכני ביטוח לשם הצבעה. כך, למשל, חברי ועדת הבריאות יצביעו עבור הסוכן המצטיין בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד.

משקל הצבעת חברי הוועדה יעמוד על 75%. סוכני ביטוח (חברי לשכת סוכני ביטוח בלבד), המעוניינים להגיש מועמדות לתואר סוכן השנה בכל אחד מענפי הביטוח, מוזמנים לפנות ליו”ר המחוז שלהם.

במקביל, באתר האינטרנט של עדיף ובערוצים נוספים יתפרסם פרופיל מלא של הסוכן, בהתאם לשאלון אותו מילא המועמד, לטובת הצבעת הקהל הרחב. משקל הצבעת הקהל הרחב יהיה 25%. המועד האחרון להעברת שמות שלושת המועמדים מטעם המחוז: יום ה’, 14.9.17.

סוכנויות ביטוח מוזמנות להגיש מועמדות בכל אחד משלושת הענפים המרכיבים את עולם הביטוח – חיסכון ארוך טווח, ביטוח כללי ובריאות. בנוסף הן יכולות להגיש מועמדות לתואר מהלך השנה ולתואר חדשנות בביטוח בכל אחד מהענפים הנ”ל.

הליך הבחירה מורכב משקלול נתונים כמותיים ואיכותניים, והינו שונה בין קטגוריה לקטגוריה. הדירוג הכמותי לתואר סוכנות השנה יבוצע בשיתוף יועץ מקצועי – מאיר סלייטר, מנהל המחקר, בנק ירושלים. הציון האיכותני וכן הבחירה בתוארי מהלך השנה והחדשנות בביטוח יתבססו על סקר בקרב עיתונאי הביטוח והפיננסים, ועדות מקצועיות שתקים עדיף והקהל הרחב. הציון הסופי יורכב משקלול הנתונים והכמותיים והאיכותניים.

יובהר כי עדיף רשאית לשנות מעת לעת את רשימת הקטגוריות ובכלל זה להפחית, להוסיף או לשנות את מספר הקטגוריות לבחירה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email